Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
5
4
7
3
 

 Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

Ông Trần Văn Loan - Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

-  ĐTCQ: 066 3825104

- Email: yentv@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

- Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, quản lý và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội. Trước hết là tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt buộc tại Trung tâm; phòng, chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm, ma túy và công tác quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng;  công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cơ sở tập trung và tại gia đình, tại cộng đồng; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, mua bán người; trẻ em bị xâm hại tình dục; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đối với cơ sở Giáo dục - Lao động xã hội (cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện ma túy) trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, các kế hoạch dài hạn, 5 năm và kế hoạch hàng năm, các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và tổng kết tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.

  • Núi Bà đen Tây Ninh
  • Tòa thánh Tây Ninh