Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Bà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Bà Võ Thanh Thủy​ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3822269

-  Email: thuyvt@tayninh.gov.vn

Trách nhiệm,quyền hạn:

  1. Là người đứng đầu đơn vị, phụ trách chung công tác của đơn vị, chịu sự điều hành của UBND tỉnh, phân công công việc cho Phó Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các Phó Giám đốc và phối hợp hoạt động giữa các Phó Giám đốc.

  2. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.

  3. Thường xuyên thông tin cho các Phó Giám đốc các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước; về chính sách lao động,  người có công và xã hội.

  4. Trực tiếp giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, chủ các tài khoản có nguồn kinh phí từ ngân sách. Trong một số trường hợp cụ thể Giám đốc Sở có thể ủy quyền cho các Phó Giám đốc làm chủ tài khoản đối với phần việc được phân công;

  5. Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính và đầu tư; Giám đốc sở chịu trách nhiệm về đối nội, đối ngoại, là người phát ngôn chính thức của ngành.

  6. Chủ trì các cuộc họp của Ban Giám đốc, họp giao ban công tác, kết luận các vấn đề thảo luận trong cuộc họp và các vấn đề chưa thông nhất giữa các thành viên trong Ban Giám đốc Sở.

  7. Đại diện Ban Giám đốc Sở giải quyết các vấn đề có liên quan trong hệ thống chính trị của cơ quan như: Đảng bộ Sở, Công đoàn ngành.

Khi đi công tác vắng dài ngày, Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản cho 01 Phó Giám đốc thay mặt điều hành, giải quyết công việc của Sở.


Lượt người xem:  Views:   632
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu