Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Thanh tra Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Bà Trần Quốc Bảo - Chánh Thanh tra

-  ĐTCQ: 0276 3820045

-  Email: baotqt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:​ Tham mưu Ban Giám đốc

1. Chức năng

Tham mưu Ban Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội;

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, người có công và xã hội khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hoặc quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

2.2. Thanh tra nhà nước về lao động:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chính sách lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Phối hợp tổ chức và hướng dẫn khai báo, điều tra tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn tỉnh và những sai phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;

- Hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động;

- Thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;

2.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành;

2.4. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề, đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

2.5. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở, ngành;

2.6.  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

2.7. Tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

2.9. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở, ngành trong việc thực hiện các quy định của luật về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2.10. Thanh tra đột xuất và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của tỉnh, của Sở, ngành liên quan và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khi được Giám đốc Sở giao;

2.11. Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định;

2.12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

Lượt người xem:  Views:   591
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu