Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Phòng Tài chính - Kế toán
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Bà Trần Ngọc Hiền - Trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính

-  ĐTCQ: 0276 3824255

-  Email: hientn@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

1. Chức năng

Quản lý công tác kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh phân cấp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở

- Phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh các qui hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác lao động – thương binh và Xã hội.

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm cho các chương trình, dự án, đề án, đề tài khoa học, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Phân bổ và giao dự toán các nguồn kinh phí được UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Sở, ngành; thông báo dự toán ngân sách sau khi được Ban Giám đốc Sở phê duyệt cho các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện;

- Thẩm định dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán đúng qui định của Luật ngân sách Nhà nước và tài chính hiện hành.

2.2. Quản lý trực tiếp các nguồn kinh phí hành chính - sự nghiệp, kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí ưu đãi người có công và các nguồn quỹ, nguồn kinh phí khác được giao quản lý.

2.3. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách phân bổ theo qui định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, của Sở về công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vị quản lý của Sở, ngành;

2.5. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

2.7. Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan Sở theo chế độ, chính sách của nhà nước và theo quy định của Sở;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Lượt người xem:  Views:   463
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu