Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Phòng Người có công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Bà Lê Thanh Thúy - Phó Trưởng Phòng Người có công (Phụ trách phòng)

-  ĐTCQ: 0276 3824705

-  Email: thuylt@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​: Tham mưu Ban Giám đốc

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc trong chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước theo quy định pháp luật trên lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Trình Ban Giám đốc Sở:

- Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

- Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn; dự án, đề án về thực hiện chính sách người có công;

- Các quy định về công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ;

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về các chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác người có công theo quy định của pháp luật;

- Kế hoạch phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa;

- Chương trình, kế hoạch hàng quý, năm trong lĩnh vực được giao;

2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có công với cách mạng;

2.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn;

2.4. Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ;

2.5. Tham gia Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh về giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đối với người có công với cách mạng;

2.6. Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ;

2.7. Quản lý nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ và nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên;

2.8. Hướng dẫn và tổ chức các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh.

2.9. Tham mưu Ban Giám đốc Sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

Lượt người xem:  Views:   559
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu