Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 09/11/2015, 11:00
Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2015

Ông Võ Văn Buôl - Trưởng phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

-  ĐTCQ: 0276 3825104

- Email: Buolvv@tayninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công​:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh về các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các dự án về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê chuẩn và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê chuẩn;

Chủ động nghiên cứu các giải pháp, biện pháp về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh đề xuất với Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

Giúp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các tổ chức và đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh;

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Là đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan cấp trên về thực hiện công tác chuyên môn;

Phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên tuyền, vận động, đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các tệ nạn xã hội;

Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan về phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và phòng chống mua bán người, xây dựng xã phường lành mạnh, cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai cho cá nhân và các tổ chức theo quy định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Lượt người xem:  Views:   595
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu