Hoạt động của Sở
Thứ 2, Ngày 16/12/2019, 10:00
Tập huấn công tác thống kê, quản lý kinh phí ưu đãi người có công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/12/2019
Ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thống kê, công tác quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng”, nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về công tác thống kê cho các đơn vị quản lý nhà nước, địa phương. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng ban có liên quan và các đồng chí trực tiếp làm công tác thống kê, tài chính người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63 tỉnh/ thành phố.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, công tác thống kê nói chung và công tác thống kê Bộ, ngành nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chi tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và cho cả giai đoạn, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ đạt hiệu quả và kịp thời.

1.JPG

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, thời gian qua, công tác thống kê của Bộ, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã dần đi vào nền nếp; việc tập trung đẩy mạnh xây dựng, hình thành và khai thác các cơ sở dữ liệu hành chính có sự trợ giúp tích cực của ứng dụng khoa học kỹ thuật (đặc biệt là công nghệ thông tin) đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý điều hành, đặc biệt là công tác thống kê được tự động hóa, chính xác hơn, tin cậy hơn so với giai đoạn trước đây.
Thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ký ban hành 02 Thông tư: số 01/2018/TT-LĐTBXH năm 2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, để công tác thống kê thực sự thể hiện được vai trò của mình trong việc hỗ trợ đánh giá, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ, ngành thì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là hết sức quan trọng.
Nhiều địa phương, đơn vị có sự quan tâm của lãnh đạo đã truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên, thể hiện được sự quyết tâm quản lý điều hành dựa trên số liệu thực chứng thì công tác thống kê đã được triển khai đầy đủ, chính xác và kịp thời cũng như luôn đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho Bộ trong quá trình hoàn thiện các công cụ thu thập, đo lường về thống kê. Tuy nhiên cũng có những đơn vị, địa phương, sự quan tâm còn chưa được đều đặn, đầy đủ dẫn đến số liệu chậm chễ, đối phó, thiếu độ tin cậy, chính xác làm ảnh hưởng chung đến việc đánh giá, quản lý điều hành của cả ngành, cả nước.
Cũng theo Thứ trưởng đánh giá, công tác thống kê vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về vai trò của công tác thống kê ở một số đơn vị còn bị xem nhẹ; sự hợp tác, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, các đơn vị trong bộ còn chưa thường xuyên, hiệu quả; cơ cấu tổ chức về thống kê chưa được kiện toàn theo quy định; cán bộ làm công tác thống kê còn thiếu, yếu, chưa được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên.
2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai công tác thống kê Bộ, ngành LĐTBXH đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tập trung, chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống thu thập báo cáo thông tin để đảm bảo báo cáo đầy đủ thông tin theo các mẫu biểu đã ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động Lao động – Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách công tác thống kê cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác triển khai các hoạt động thống kê trên địa bàn, đảm bảo tính kết nối chia sẻ thông tin giữa các đơn vị nội bộ.
Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ cần cử ra đầu mối phụ trách công tác thống kê chịu trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ hỗ trợ các địa phương thu thập, cập nhật, báo cáo số liệu thống kê thuộc lĩnh vực của mình đảm bảo đầy đủ, hiệu quả và chính xác. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và phổ biến số liệu.
Bộ cần phối kết hợp với Tổng cục Thống kê, các Bộ ngành có liên quan để ký các thỏa thuận và triển khai các thỏa thuận chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê trong các lĩnh vực một cách toàn diện theo đúng quy định của Chính phủ, góp phần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử.
Vụ KHTC cần giám sát, đôn đốc quá trình triển khai các hoạt động thống kê, tổng hợp ý kiến, vướng mắc của các địa phương, đơn vị để trình lãnh đạo Bộ xử lý (nếu cần). 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài hướng dẫn nghiệp vụ của đại diện Tổng cục Thống kê, các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc bộ, cũng như thảo luận các nội dung còn vướng mắc.
(Nguồn: Molisa.gov.vn)


Lượt người xem:  Views:   120
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt động của Sở