Hoạt động của Sở - Lịch công tác
 
Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
 
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
 
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018
 
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018.
 
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
 
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
 
Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
 
Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/6/2018
 
Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018
 
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
PostCategory
  
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018

Capture.PNG

7/17/2018 11:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
7/17/2018 11:00 AMYesĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018

1231.PNG

7/11/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
7/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018

a.PNG

7/4/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018
7/4/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

123.PNG

6/25/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018.
6/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

1212.PNG

6/19/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018
6/19/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

12.PNG

6/12/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
6/12/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

1.PNG

6/5/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
6/5/2018 5:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/6/2018

12.PNG

5/30/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/6/2018
5/30/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

123.PNG

5/22/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018
5/22/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018

1.PNG

5/14/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018
5/14/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

a.PNG

5/8/2018 2:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018
5/8/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018

1.PNG

5/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018
5/2/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

4.JPG

4/24/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018
4/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018

Capture.JPG

4/17/2018 2:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
4/17/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

32.JPG

4/10/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018
4/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018

Capture.PNG

4/3/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018
4/3/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Capture.PNG

3/27/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
3/27/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

sad.JPG

3/20/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018
3/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

hhh.JPG

3/14/2018 8:00 AMĐã ban hànhLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018
3/14/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày 06/3/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Tây Ninh, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hợp - Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bà Trần Thị Mỹ An Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối Thi đua.

Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội gồm 5 đơn vị thành viên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.

Ngay từ đầu năm 2017, các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, của ngành. Tổ chức cho các đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Phát động các đợt thi đua theo chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kết quả phong trào thi đua, với thành tích dẫn đầu phong trào thi đua trong năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo được các đơn vị thành viên bình chọn là đơn vị hạng nhất, dẫn đầu phong trào thi đua Khối Văn hóa - Xã hôi năm 2017; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hạng nhì trong phong trào thi đua của Khối năm 2017.

Hội nghị cũng đã bầu chọn đơn vị  Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh làm Khối trưởng và Sở Giáo dục và Đào tạo làm Khối phó Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2018. Đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2018./.

3/8/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinKhối Thi đua Văn hóa - Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017/PublishingImages/2018-03/HN_Key_13032018150735.jpg
Ngày 06/3/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Tây Ninh, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3/8/2018 9:00 AMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018

333.JPG

2/27/2018 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018
2/27/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Đào Ngọc DungThư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi Thư Chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Cổng Thông tin điện tử Bộ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

bt.jpg


(Nguồn: www.molisa.gov.vn)

2/15/2018 10:00 AMĐã ban hànhTinThư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung/PublishingImages/2018-02/bt_Key_16022018145739.jpg
Nhân dịp năm mới 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi Thư Chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Cổng Thông tin điện tử Bộ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
2/15/2018 10:00 AMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018

Capture.JPG

2/5/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018
2/5/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Đại hội chi bộ khối Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2020Đại hội chi bộ khối Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2020
Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐU, ngày 18/10/2018 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2018 - 2020. Sáng ngày 31/01/2018, Chi bộ khối Văn phòng tổ chức Đại hội chi bộ khối Văn phòng lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2020.
         bf5ffbe9ee3601685827.jpg
          Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thới bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2020.


1/31/2018 2:00 PMĐã ban hànhTinĐại hội chi bộ khối Văn phòng lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2020/PublishingImages/2018-01/7645ae80ca5c25027c4d_Key_31012018134846.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐU, ngày 18/10/2018 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2018 - 2020. Sáng ngày 31/01/2018, Chi bộ khối Văn phòng tổ chức Đại hội chi bộ khối Văn phòng lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2020.
1/31/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhCông đoàn
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018

Capture.JPG

1/30/2018 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018
1/30/2018 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

Capture.JPG

1/22/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018
1/22/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

1.JPG

1/16/2018 2:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
1/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

Capture.JPG

1/8/2018 2:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
1/8/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018

Capture.JPG

1/2/2018 5:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
1/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

Capture.PNG

12/25/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017
12/25/2017 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
1 - 30Next