Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 5, Ngày 21/03/2019, 16:00
Công tác Xã hội quí I năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/03/2019

Lĩnh vực xã hội

Về thực hiện công tác giảm nghèo

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chăm lo và báo cáo kết quả chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ tiền điện . . . được các huyện, thành phố tích cực thực hiện. Về chăm sóc y tế: trong quý I/2019 cấp 27.103 thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định....

Về Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Kế hoạch thực hiện Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019;

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018;

Phối hợp với Tổ chức USAID, Viethealth tổ chức hội thảo tổng kết dự án DISTINCT năm 2018, triển khai Kế hoạch dự án năm 2019.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2019 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.888 đối tượng, với kinh phí 43,166 tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng; cấp 30.761 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: Quý I/2019 trợ cấp cho 186 trường hợp với kinh phí 846 triệu đồng.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (tập huấn về người khuyết tật, khám sức khỏe, hỗ trợ các phương tiện trợ giúp và sinh kế cho người khuyết tật....).

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 154 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 55 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 99 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 64; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 35), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu).

Về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2019.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 03 phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ".

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 1.242 thẻ BHYT, giảm 1.415 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 101.343 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Dự thảo kế hoạch Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019.

Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

Về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội          

Dự thảo kết hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2019.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội kiểm tra liên ngành VHXH của tỉnh và 09 huyện thành phố với 140 thành viên tham dự.

Tổ chức tập huấn triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với 700 cơ sở tham dự.

Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 667 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 591 học viên, cai nghiện tự nguyện: 0 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 76 học viên.

Lượt người xem:  Views:   148
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch