Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 4, Ngày 26/06/2019, 11:00
Công tác Lao động 6 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2019

​Công tác Lao động:

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 11.027 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.201 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 239 lao động; tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 40 doanh nghiệp và 2.350 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 214 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.995 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 146 doanh nghiệp với 2.267 lao động; ngoài khu kinh tế 68 doanh nghiệp với 728 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.208 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 751, cấp lại 457).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 18 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 30  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 5.815 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 78.914 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 05 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.393 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.394 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 05 người (tăng 04 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 6 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 2.370 người (Cao đẳng: 0, Trung cấp: 107, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.263).

- Số học viên tốt nghiệp trong 6 tháng 2.541 người (Cao đẳng: 160 người, Trung cấp: 705 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1.676 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 6 tháng: 1.702/2.541 người đạt tỷ lệ 66,98%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 5/2018: 4.745 người (Cao đẳng: 591 người, Trung cấp: 2.421 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 1.733 người).

Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch