Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 11:00
CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 19.095 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.818 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 446 lao động; tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm với 66 doanh nghiệp và 3.700 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 303 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 3.779 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 209 doanh nghiệp với 2.890 lao động; ngoài khu kinh tế 94 doanh nghiệp với 889 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.891 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 1.142, cấp lại 749).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 30 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 37  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 11.009 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 151.373 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.676 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.361 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 09 người (tăng 06 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 9 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 8.540 người (Cao đẳng: 495, Trung cấp: 2.338, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.969 ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.738).

- Số học viên tốt nghiệp trong 9 tháng 4.364 người (Cao đẳng: 177 người, Trung cấp: 1.021 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.166 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 9 tháng: 3.273/4.364 người đạt tỷ lệ 75%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 9/2019 : 5.368 người (Cao đẳng: 711 người, Trung cấp: 2.522 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 2.135 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.659 đối tượng người có công, với số tiền 16,508 tỷ đồng (lũy kế: 140,894 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 10.054 đối tượng, với số tiền 9,497 tỷ đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 9 tháng đầu năm phát sinh tăng 3.324 đối tượng, giảm 3.880 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 23.386 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Tổ chức điều dưỡng tập trung 09/09 đợt cho 611 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn (xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ xây mới 53 căn và sữa chữa 121 căn, với tổng kinh phí 7,945 tỷ đồng.

Hỗ trợ kinh phí lễ tang và mai táng cho người có công với cách mạng từ trần: 582 trường hợp, với kinh phí 2.501 triệu đồng.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

* Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 5.073,15 triệu đồng. Trong đó:

+ Quà của Chủ tịch nước: 14.189 đối tượng, với số tiền 2.602,4 triệu đồng.

+ Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà cho 01 Anh hùng lực lượng vũ trang và 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với số tiền 4 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: Tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thượng vụ quản lý là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu với 159 suất quà với số tiền 260 triệu đồng. Tặng 05 phần quà cho thương binh nặng quê Tây Ninh hiện đang ở Trung tâm Điều dưỡng Long Đất Bà Rịa - Vũng Tàu, với số tiền 5 triệu đồng.

 + Cấp huyện: tặng 956 phần quà cho đối tượng chính sách với số tiền 353,6 triệu đồng.

 + Cấp xã: Các xã tặng 1.593 phần quà cho đối tượng chính sách..., với số tiền  676,15 triệu đồng. 52/95 xã, thị trấn tổ chức họp mặt với số tiền 722,215 triệu đồng.

+ Ngân hàng chính sách xã hội Việt nam tặng sổ tiết kiệm cho 47 mẹ VNAH, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp vời ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 4.898 người có công với cách mạng với kinh phí 1.112,156 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 72 năm ngày Thương binh và Liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Về lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.121 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 52 thẻ, giảm 384 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 09 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 2.972,9 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 128 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  5.520 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 09 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 33.821 đối tượng xã hội với kinh phí 129.993,883 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 9/2019 phát sinh tăng 49 thẻ và giảm 90 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.214 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 153 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 81 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 58; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Thành lập đoàn lãnh đạo tỉnh và các mạnh thường quân tổ đi thăm và tặng quà cho 1.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số ở 09 huyện, thành phố và các cơ sở trợ giúp trẻ em; đồng thời, phối hợp với Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tổ chức Liên hoan Trung thu cho trẻ em năm 2019, với tổng kinh phí các hoạt động trên 438 triệu đồng.

Trong 09 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ trên 600 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 09 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam rà soát, lập danh sách 713 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trường tiểu học Long Chữ A và B. Các em được hỗ trợ uống sữa miễn phí từ chương trình "Quỹ sữa vươn cao Việt Nam".

Phối hợp với Bảo Việt nhân thọ tổ chức trao 20 xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ chương trình "An sinh giáo dục" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hỗ trợ.

Về chăm sóc y tế: đến tháng 9/2019, cấp phát sinh tăng 1.566 thẻ BHYT, giảm 1.539 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.996 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

Tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.020 đại biểu là thành viên BVSTBPN cấp huyện và xã về công tác BĐG và VSTBPN; 9 lớp tuyên truyền cho 900 người dân về công tác BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề tại 20 trường THPT với 2.000 em học sinh tham dự.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống buôn bán người tại 16 Trường THPH trên địa bàn tỉnh, với 2.400 học sinh tham dự.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 09 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1.227 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 661 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 656 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 05 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 200 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 61 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 83 người.

Lượt người xem:  Views:   162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch