Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 11:00
Công tác Lao động 9 tháng đầu năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 19.095 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.818 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 446 lao động; tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm với 66 doanh nghiệp và 3.700 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 303 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 3.779 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 209 doanh nghiệp với 2.890 lao động; ngoài khu kinh tế 94 doanh nghiệp với 889 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.891 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 1.142, cấp lại 749).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 30 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 37  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 11.009 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 151.373 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.676 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.361 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 09 người (tăng 06 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 9 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 8.540 người (Cao đẳng: 495, Trung cấp: 2.338, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.969 ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.738).

- Số học viên tốt nghiệp trong 9 tháng 4.364 người (Cao đẳng: 177 người, Trung cấp: 1.021 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.166 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 9 tháng: 3.273/4.364 người đạt tỷ lệ 75%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 9/2019 : 5.368 người (Cao đẳng: 711 người, Trung cấp: 2.522 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 2.135 người).

Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch