Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 11:00
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm - An toàn lao động – Đào tạo nghề

Kiểm tra, ngiệm thu phiếu điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Triển khai huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các danh nghiệp năm 2019.

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Phối hợp các sở, ngành họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"; Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Tổ chức kiểm tra kết quả đào tạo nghề LĐNT đối với 9 huyện, thành phố; Kiểm tra tiến độ 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; kiểm tra, giám sát 9 xã được công nhận duy trì đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2018.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH cho 12 trường hợp.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tổ chức tập huấn điều tra và nhập liệu thông tin hộ có đối tượng BTXH, Tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra hộ có đối tượng BTXH các năm 2016-2018; nhập liệu thông tin các hộ này vào hệ thống phần mềm quản lý chung. Kiểm tra, nghiệm thu phiếu C – thông tin hộ nghèo hộ cận nghèo.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xã hội và nâng cao nhận thức chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật năm 2019.

Tổ chức kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thành phố;

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức thẩm định ngôi nhà an toàn Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2019.

Tổ chức diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu HĐND, nữ lãnh đạo, nữ thuộc diện quy hoạch các cấp.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các sở, ngành và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Triển khai và tổ chức các hoạt động trong tháng hành động về bình đẳng giới cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát cuối năm về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tại một số xã và 9/9 huyện, thành phố.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán năm 2019; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Tây Ninh.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Lượt người xem:  Views:   152
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch