Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 3, Ngày 21/04/2020, 08:00
CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI QUÍ I NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/04/2020

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 9.080 lượt lao động, so với Kế hoạch đạt 53,41%; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 157 lao động, so với Kế hoạch đạt 7,85%; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 58,5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2020 có 86 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 1.601 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 64 doanh nghiệp với 1.358 lao động; ngoài khu kinh tế 22 doanh nghiệp với 243 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 376 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 228, cấp lại 148).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 09 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 15 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.303 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 21.146 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong quý đã xảy 04 vụ với 04 công ty.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong quý không xảy ra.

2. Công tác đào tạo nghề

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 của các thành viên Ban Chỉ đạo và trình UBND tỉnh.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2020 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.758 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 305 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.453 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 478 người; Lưu lượng đang đào tạo: 5.725 người (Cao đẳng: 666, Trung cấp: 2.663 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.396 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.468 đối tượng người có công, với số tiền 48.565 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần 233 đối tượng với số tiền 2.309 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 84.038 lượt đối tượng, trong đó tăng 772 người, giảm 293 người; tiếp nhận và giải quyết 03 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 31 người với số tiền 83,630 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 74,830 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 31 người, kinh phí 8,8 triệu đồng).

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Tết Nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, Gò Dầu, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 28.999,5 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.741 người với tổng kinh phí 2.985,8 triệu đồng.

* Quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 34.463 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.123,9 triệu đồng.

* Quà của cấp huyện, thành phố: Tổng số 3.440 phần quà, với tổng số tiền 1.889,8 triệu đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa.

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng chính sách (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác giảm nghèo, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.476 thẻ BHYT theo quy định.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:  toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong quý I/2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 104.030 lượt đối tượng, với kinh phí 43.058,280 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; cấp 32.099 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 73 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai nội dung đề nghị của Đoàn công tác của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.538 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới năm 2020.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội        

Ban hành Kế hoạch phối hợp số 429/KHPH-SLĐTBXH-STP-SVHTTDL ngày 27/02/2020 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch số 424/KHPH-SLĐTBXH-UBH giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 485 học viên (19 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 418 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 67 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng; duy trì hoạt động các Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Tổng số người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 190 người, trong đó: Cai nghiện tự nguyện tại gia đình là 110 người; cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng là 20 người; cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 60 người.


Lượt người xem:  Views:   132
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch