Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 2, Ngày 21/09/2020, 09:00
CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2020

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Ước thực hiện tháng 9/2020: 25 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 58 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 18 doanh nghiệp với 38 lao động; ngoài khu kinh tế 07 doanh nghiệp với 20 lao động).

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 201 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.812 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 155 doanh nghiệp với 2.469 lao động; ngoài khu kinh tế 46 doanh nghiệp với 343 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.201 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 466, cấp lại 735).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Ước thực hiện tháng 9/2020: Tiếp nhận, thẩm định cho 05 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể

 

Trong 09 tháng đầu năm: Tiếp nhận, thẩm định cho 28 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 45 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 09 tháng đã xảy 04 vụ tại 04 công ty với 1.484 lao động tham gia.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại 30 doanh nghiệp có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đấu thầu các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 9 tháng xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Triển khai Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có 7 đơn vị tham gia và gần 900 em học sinh khối THCS và THPT trong tỉnh tham dự.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 – 2025.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 9 tháng đầu năm 2020 các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 4.379 người (Cao đẳng 18 người, Trung cấp 365 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 3.996 người). Số học viên tốt nghiệp 3.810 người (Cao đẳng 176 người, Trung cấp 673 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 2.961 người). Ước thực hiện tháng 9/2020: các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.816 người (Cao đẳng 275 người, Trung cấp 1.191 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 350 người). Số học viên tốt nghiệp 330 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 80 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 250 người. Tổ chức 50 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 1.655 người tham gia.

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.295 đối tượng người có công, với số tiền 144.060 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 744 đối tượng với số tiền 6.610 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 253.673 lượt đối tượng, trong đó tăng 2.197 người, giảm 803 người; Tiếp nhận và giải quyết 28 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 80 người với số tiền 245,010 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 24 người, kinh phí 229,260 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần: 56 người, kinh phí 15,750 triệu đồng).

Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho 104 hộ người có công (xây mới: 37 căn, sữa chữa: 67 căn), tổng kinh phí thực hiện 4.935 triệu đồng, từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, huyện, xã.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Lễ, Tết

Phục vụ các lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày Lễ, Tết. Tổ chức chu đáo Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ; Lễ truy điệu, an táng 148 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước giai đoạn XVIII tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh.

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 31.739,9 triệu đồng.  

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 551 đối tượng chính sách, kinh phí 717 triệu đồng. Tặng quà 05 thương binh nặng quê Tây Ninh hiện ở Trung tâm Điều dưỡng người có công thương binh Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền 5 triệu đồng (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng).

Cấp huyện, xã: tặng 3.075 phần quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 1.341,85 triệu đồng (trong đó nguồn ngân sách 415 triệu đồng; nguồn xã hội hóa: 926,35 triệu đồng). 47/94 xã, thị trấn tổ chức họp mặt đối tượng chính sách, số tiền 716,8 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 864 người có công, với kinh phí 174,4 triệu đồng.

Đưa 03/05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị gặp mặt bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25/7/2020 (có 02 Mẹ do bệnh đột xuất không tham dự được).

Phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kết quả: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải, phát sóng hơn 60 tin, bài, phóng sự, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện phát sóng với tổng thời lượng hơn 30 giờ.

Giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn vướng mắc theo tinh thần kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 836/TB-LĐTBXH ngày 12/3/2020: Đã giải quyết 09 trường hợp. Trong đó, 08 trường hợp nhận chế độ trợ cấp (03 tù đày, 03 Quyết định 290, 01 Quyết định 62, 01 Quyết định 53), 01 trường hợp đối tượng không nhận chế độ (trường hợp bà Lý, chế độ hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ). Đang xem xét giải quyết 30 trường hợp (liệt sĩ: 03, Thương binh: 07, Quyết định 290: 03; Tù đày 17). 56 trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, hoàn trả và đã thông báo đến đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra báo cáo tình trạng hồ sơ tồn đọng theo Công văn số 1025/LĐTBXH ngày 23/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản không còn sơ người có công tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 2.038,23 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 2.626 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 89.928 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 12.200 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.019 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 10 thẻ, giảm 169 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo văn bản triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020.

Xây dựng các Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 9 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 279.177 lượt đối tượng, với kinh phí 107.860,815 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.378 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 75 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 70 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 900 cha mẹ, người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em năm 2020. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020. Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh phát 01 chuyên mục Vì tuổi thơ

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.636 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

        Ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các huyện, thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

 Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 900 đại biểu là người dân về giới, bình đẳng giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Lắp đặt 09 pano tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho một số xã, phường, thị trấn.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg  ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 866 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 462 học viên (20 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 445 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 17 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch