Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 2, Ngày 21/09/2020, 09:00
Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động 9 tháng đầunăm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2020

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Ước thực hiện tháng 9/2020: 25 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 58 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 18 doanh nghiệp với 38 lao động; ngoài khu kinh tế 07 doanh nghiệp với 20 lao động).

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 201 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.812 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 155 doanh nghiệp với 2.469 lao động; ngoài khu kinh tế 46 doanh nghiệp với 343 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.201 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 466, cấp lại 735).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Ước thực hiện tháng 9/2020: Tiếp nhận, thẩm định cho 05 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể

 

Trong 09 tháng đầu năm: Tiếp nhận, thẩm định cho 28 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 45 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 09 tháng đã xảy 04 vụ tại 04 công ty với 1.484 lao động tham gia.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại 30 doanh nghiệp có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đấu thầu các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 9 tháng xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Triển khai Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có 7 đơn vị tham gia và gần 900 em học sinh khối THCS và THPT trong tỉnh tham dự.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 – 2025.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 9 tháng đầu năm 2020 các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 4.379 người (Cao đẳng 18 người, Trung cấp 365 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 3.996 người). Số học viên tốt nghiệp 3.810 người (Cao đẳng 176 người, Trung cấp 673 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 2.961 người). Ước thực hiện tháng 9/2020: các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.816 người (Cao đẳng 275 người, Trung cấp 1.191 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 350 người). Số học viên tốt nghiệp 330 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 80 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 250 người. Tổ chức 50 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 1.655 người tham gia.

Lượt người xem:  Views:   69
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch