Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 2, Ngày 21/09/2020, 09:00
Công tác Xã hội 9 tháng đầu năm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2020

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 2.038,23 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 2.626 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 89.928 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 12.200 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.019 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 10 thẻ, giảm 169 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo văn bản triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020.

Xây dựng các Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 9 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 279.177 lượt đối tượng, với kinh phí 107.860,815 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.378 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 75 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 70 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 900 cha mẹ, người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em năm 2020. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020. Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh phát 01 chuyên mục Vì tuổi thơ

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.636 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

        Ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các huyện, thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

 Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 900 đại biểu là người dân về giới, bình đẳng giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Lắp đặt 09 pano tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho một số xã, phường, thị trấn.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg  ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 866 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 462 học viên (20 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 445 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 17 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch