Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 2, Ngày 29/03/2021, 09:00
Công tác Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động quí I năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2021

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 8.501 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 366 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 126 lao động. Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm với 08 doanh nghiệp và 252 người lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Trong Quý có 120 doanh nghiệp đăng ký và nhu cầu tuyển dụng 1.215 lao động người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 82 doanh nghiệp, 1.033 lao động; ngoài khu kinh tế: 38 doanh nghiệp, 182 lao động).

Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 623 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 499, cấp lại 107).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng, chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, thẩm định cho 08 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 06 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Về đình công, lãn công: Trong Quý xảy ra 06 vụ tại 06 công ty với 7.247 lao động tham gia.

Tình hình thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 130.000.000 đồng thuộc Công ty CP khoai mì Tây Ninh ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, thấp nhất 360.000 đồng thuộc Công ty TNHH công nghiệp Evergreen Tree, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.150.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân là 2.130.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 9.600.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 9.280.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 1.500.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.780.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 130.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 360.000 đồng/người.

1.4. Bảo hiểm thất nghiệp

Đã thẩm định và quyết định cho 1.750 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 28.480 triệu đồng.

1.5. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020, công tác tuyên truyền pháp luật lao động năm 2020.

Trình UBND tỉnh Chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong Quý xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

1.6. Công tác đào tạo nghề

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo thống kê hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.393 người (Cao đẳng: 0 người, trung cấp: 0 người, sơ cấp, đào tạo thường xuyên: 1.393 người). Số sinh viên, học viên tốt nghiệp 1.062 người (Cao đẳng: 0 người, Trung cấp: 3 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên 1.059 người).

Lưu lượng đang đào tạo: 6.285 người (Cao đẳng: 735 người, Trung cấp: 2.880 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.670 người).

Lượt người xem:  Views:   18
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch