Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ 5, Ngày 21/03/2019, 16:00
BÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/03/2019
Báo cáo số 571/BC-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác lao động - Thương binh và xã hội quí I và phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2019.

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trong quý I năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; trong đó, có một số văn bản chủ yếu như sau:

- Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

- Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 5.827 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 489 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 183 lao động.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2019 có 103 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.093 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 72 doanh nghiệp với 1.595 lao động; ngoài khu kinh tế 31 doanh nghiệp với 498 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 392 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 242, cấp lại 150).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 06 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 07  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 7.611.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy).

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân 9.000.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người (Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN - CN Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty CP Cao su Tân Biên).

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 2.800.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh).

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.849.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 106.336.000 đồng/người (Cty CP Việt Nam Mộc Bài). Mức thưởng thấp nhất là 295.000 đồng/người (Công ty TNHH Hui Chin).

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.325 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 18.619 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: xẩy 02 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngừng việc tập thể tại khu Chế xuất Linh trung III (01 vụ) và tại Khu CN Trảng Bàng 01 vụ, với 1.300 lao động tham gia, hiện nay đều đã được hòa giải thành công nhân trở lại làm việc.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: 01 vụ, 01 người chết (thuộc đơn vị thi công công trình nhà máy Tanifood Tây Ninh)

2. Công tác đào tạo nghề

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý của Sở GTVT, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho trường cao đẳng nghề làm chủ đầu tư thực hiện Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN" thuộc chương trình mục tiêu DNN việc làm và An toàn lao động năm 2019 (đầu tư ngành nghề trọng điểm).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2019 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.301 người (Trung cấp 107 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.194 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 870 người; số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm là 664/870 người, đạt tỷ lệ 76,32%.

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 8.507 đối tượng người có công, với số tiền 13,573 tỷ đồng (lũy kế: 29,163 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần tháng 3 cho 81 đối tượng người có công (lũy kế 205 đối tượng) với số tiền 688 triệu đồng (lũy kế 1,675 tỷ đồng); mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 21.927 lượt thẻ, trong đó tăng 735 người, giảm 2.780 người; tiếp nhận và giải quyết 40 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017: trợ cấp 46 người với số tiền 87,777 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 66,945 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 34 người, kinh phí 17,832 triệu đồng).

Về xây dựng nhà tình nghĩa: Phúc tra và triển khai thực hiện xây mới 10 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công ở các huyện, thành phố.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp tết nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019).

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý chuẩn bị phục vụ lể viếng nghĩa trang.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chăm lo và báo cáo kết quả chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ tiền điện . . . được các huyện, thành phố tích cực thực hiện. Về chăm sóc y tế: trong quý I/2019 cấp 27.103 thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định....

4.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Kế hoạch thực hiện Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019;

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018;

Phối hợp với Tổ chức USAID, Viethealth tổ chức hội thảo tổng kết dự án DISTINCT năm 2018, triển khai Kế hoạch dự án năm 2019.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2019 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.888 đối tượng, với kinh phí 43,166 tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng; cấp 30.761 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: Quý I/2019 trợ cấp cho 186 trường hợp với kinh phí 846 triệu đồng.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (tập huấn về người khuyết tật, khám sức khỏe, hỗ trợ các phương tiện trợ giúp và sinh kế cho người khuyết tật....).

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 154 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 55 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 99 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 64; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 35), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu).

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2019.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 03 phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ".

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 1.242 thẻ BHYT, giảm 1.415 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 101.343 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Dự thảo kế hoạch Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019.

Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội          

Dự thảo kết hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2019.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội kiểm tra liên ngành VHXH của tỉnh và 09 huyện thành phố với 140 thành viên tham dự.

Tổ chức tập huấn triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với 700 cơ sở tham dự.

Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 667 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 591 học viên, cai nghiện tự nguyện: 0 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 76 học viên.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

Tổ chức tiếp công dân theo lịch được công khai, niêm yết: trong quý I/2019 không có công dân đến liên hệ.

Quý I/2019 tiếp nhận 12 đơn thư của tổ chức, công dân, người lao động. Trong đó: 03 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị. Kết quả xử lý: chuyển 02 đơn  đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết, 03 đơn đã thụ lý giải quyết xong; người lao động rút lại 01 đơn; lưu 06 đơn (không đủ điều kiện thụ lý).

Tổ chức kiểm tra chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 01&02/2019 và tiền quà tết cho đối tượng tại xã An Hòa và Thị trấn Trảng Bàng, xã Long Thành Trung và Long Thành Nam huyện Hòa Thành. Kết quả: 04 đơn vị thực hiện đúng quy định.

Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tổ chức điều tra 01 vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 52 phút ngày 02 tháng 01 năm 2019 tại Công trình lắp đặt hệ thống Buồng thổi khí tại Chi nhánh Công ty cổ phần Lavifood - nhà máy Tanifood, làm ông Trần Nguyên Bảo tử vong. Nguyên nhân: ông Trần Nguyên Bảo trong lúc làm việc bị ngả trên trần la phông và rơi xuống nền xi măng dẫn đến tử vong, vụ tai nạn trên được xác định là tai nạn lao động.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH.

Báo cáo kết quả phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Tổ chức tổng kết công tác ngành 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện giao ước thi đua các khối thi đua trong ngành và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2019.

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Quyết định 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết 18/NQ-TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021 sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho CBCCVC đến hạn; xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019.

Tổng hợp các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các ban ngành có liên quan. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành, duy trì tổ chức phòng "một cửa", triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan.

Xây dựng các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên tuyền phổ biến pháp luật; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Kê hoạch văn thư, lưu trữ 2019.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 và Lịch thăm lực lượng vũ trang năm 2019.

Phân bổ dự toán kinh phí năm 2019, đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và tiền quà tết cho đối tượng chính sách. Đảm bảo các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành.

* Về quản lý xây dựng cơ bản: năm 2019 Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư  01 dự án: Cải tạo Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, với tổng mức đầu tư: 4,579 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành thủ tục lựa chọn Nhà thầu và triển khai thi công xây dựng công trình, ước giải ngân trong quý I/2019 là 01 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

Trong quý I/2019 ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh về lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo theo tiến độ. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác của ngành năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổ chức ký kết giao ước thi đua cho khối Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố và khối các đơn vị trực thuộc Sở. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành như giải quyết việc làm, dạy nghề; giảm nghèo, ma túy, trẻ em.... tích cực triển khai ngay từ đầu năm. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Mặt chưa được

Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo lái xe tại đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhu cầu nhưng được thay thế.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động - Việc làm – Đào tạo nghề

Triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019.

Triển khai Điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Tổ chức kiểm tra các dự án cho vay từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau học nghề trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Tổ chức điều dưỡng người có công năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thăm gia đình chính nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019; Kế hoạch Kỷ niệm 72 năm Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2019.

Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội.

Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2019; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra hộ có đối tượng BTXH các năm 2016-2018; nhập liệu thông tin các hộ này vào hệ thống phần mềm quản lý chung.

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019.

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức triển khai các nội dung thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình bảo vệ trẻ em, Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới, Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới....

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và tổ chức họp mặt, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động đối với 30 doanh nghiệp trong năm 2018.

Phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh lao động trong dịp hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019.

Kiểm tra công vụ thường xuyên tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Tiếp tục duy trì Chương trình ISO 9001: 2008 của Sở và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Tây Ninh.

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Quyết định 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết 18/NQ-TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021 sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện của các Chương trình, Đề án và nhiệm vụ của các đơn vị.

Đảm bảo nguồn kinh phí Trung ương và địa phương cho các hoạt động chung của toàn ngành.

Lượt người xem:  Views:   188
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Quy hoạch - Kế hoạch