Quy hoạch - Kế hoạch
 
​1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làmCác hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 8.501 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 366 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 126 lao động. Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm với 08 doanh nghiệp và 252 người lao động tham gia.1.2. Quản lý lao động người nước ...
 
​Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp thường xuyên trong quý cho 9.064 đối tượng với số tiền 48.297 triệu đồng; Chi trả trợ cấp trong quý cho 184 đối tượng, với số tiền 1.831triệu đồng. Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 183 thẻ BHYT, giảm 332 thẻ BHYT, tổng số thẻ BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công đang lưu hành 87.732 thẻ. Tiếp tục thực ...
Công tác xã hội (29/03/2021)
 
​1.1. Thực hiện công tác giảm nghèoTham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.Phối hợp với UMTTQVN tỉnh Tây Ninh cấp chuyển kinh phí hỗ trợ tiền tết cho hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.Dự thảo Nghị quyết của ...
 
Báo cáo số 631/BC-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo Công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I và Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
 
​1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làmCác hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.1.2. Quản lý lao động người nước ...
 
​1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làmCác hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnhƯớc thực hiện tháng ...
 
​3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng3.1. Công tác giải quyết các chế độGiải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.295 đối tượng người có công, với số tiền 144.060 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 744 đối tượng với số tiền 6.610 triệu đồng.Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 253.673 lượt ...
 
​4. Lĩnh vực xã hội4.1. Thực hiện công tác giảm nghèoTham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo ...
 
1. Lĩnh vực xã hội1.1. Thực hiện công tác giảm nghèoTham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo ...
 
1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làmCác hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 12.806 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 307 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 59.25%.1.2. Quản lý lao động người nước ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công tác Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động quí I năm 2021Lao độngTinCông tác Dạy nghề - Lao động việc làm và An toàn lao động quí I năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 8.501 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 366 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 126 lao động. Tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm với 08 doanh nghiệp và 252 người lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Trong Quý có 120 doanh nghiệp đăng ký và nhu cầu tuyển dụng 1.215 lao động người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 82 doanh nghiệp, 1.033 lao động; ngoài khu kinh tế: 38 doanh nghiệp, 182 lao động).

Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 623 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 499, cấp lại 107).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương, thưởng, chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, thẩm định cho 08 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 06 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Về đình công, lãn công: Trong Quý xảy ra 06 vụ tại 06 công ty với 7.247 lao động tham gia.

Tình hình thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 130.000.000 đồng thuộc Công ty CP khoai mì Tây Ninh ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, thấp nhất 360.000 đồng thuộc Công ty TNHH công nghiệp Evergreen Tree, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.150.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân là 2.130.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 9.600.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 9.280.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 1.500.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.780.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 130.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 360.000 đồng/người.

1.4. Bảo hiểm thất nghiệp

Đã thẩm định và quyết định cho 1.750 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 28.480 triệu đồng.

1.5. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020, công tác tuyên truyền pháp luật lao động năm 2020.

Trình UBND tỉnh Chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong Quý xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

1.6. Công tác đào tạo nghề

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo thống kê hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.393 người (Cao đẳng: 0 người, trung cấp: 0 người, sơ cấp, đào tạo thường xuyên: 1.393 người). Số sinh viên, học viên tốt nghiệp 1.062 người (Cao đẳng: 0 người, Trung cấp: 3 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên 1.059 người).

Lưu lượng đang đào tạo: 6.285 người (Cao đẳng: 735 người, Trung cấp: 2.880 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.670 người).

Công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạngNgười có côngTinCông tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp thường xuyên trong quý cho 9.064 đối tượng với số tiền 48.297 triệu đồng; Chi trả trợ cấp trong quý cho 184 đối tượng, với số tiền 1.831triệu đồng.

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 183 thẻ BHYT, giảm 332 thẻ BHYT, tổng số thẻ BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công đang lưu hành 87.732 thẻ.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách. Cụ thể:

a. Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.606 người với tổng kinh phí 4.431,3 triệu đồng.

b. Về quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 35.559 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.891,3 triệu đồng.

c. Quà của cấp huyện: Tổng số 2.304 phần quà, với tổng số tiền 1.920,6 triệu đồng, trong đó từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.248,2 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa 672,4 triệu đồng.

d. Quà của cấp xã: Tổng số 3.921 phần quà, với tổng số tiền 1.654,13 triệu đồng, trong đó từ nguồn ngân sách nhà nước 90,13 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa 1.564 triệu đồng

đ. Họp mặt gia đình chính sách tại 94 xã, phường, thị trấn

Tổng số người: 34.161 người với tổng kinh phí 3.416 triệu đồng.

- Tổ chức 19 Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 200 đối tượng chính sách với số tiền 300 triệu đồng.

- Tham mưu tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), kinh phí 25 triệu đồng.

- Tổ chức thăm Trung tâm điều dưỡng Long Đất, kinh phí 7 triệu đồng.

- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đài tưởng niệm với kinh phí 106,495 triệu đồng.

- Bàn giao 02 căn nhà tình nghĩa do Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Châu Thành hỗ trợ, kinh phí 140 triệu đồng (mỗi căn 70 triệu đồng).

Tổng kinh phí thực hiện: 36.901.925.000 đồng

Công tác xã hộiXã hộiTinCông tác xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

1.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Phối hợp với UMTTQVN tỉnh Tây Ninh cấp chuyển kinh phí hỗ trợ tiền tết cho hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 gửi các sở, ngành đóng góp ý kiến.

Về cấp thẻ BHYT đang trình HĐND tỉnh.

*Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021:  toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 7.881 hộ với tổng kinh phí 6.221,3 triệu đồng.

1.2. Công tác bảo trợ xã hội

Ban hành: Kế hoạch số 152/KH-BTXH ngày 18/01/2021 về việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021; Kế hoạch số 185/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2021 về việc sử dụng kinh phí tổ chức chúc tết Nguyên đán Tân Sửu và chúc thọ, mừng thọ công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Dự án trợ giúp Người khuyết tật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và triển khai hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên, đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.359 đối tượng BTXH, với tổng kinh phí 42.019,340 triệu đồng. Về chăm sóc y tế: cấp 33.372 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, phát sinh tăng 388 thẻ, giảm 216 thẻ; đảm bảo 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 126 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 58 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 68 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hóa, dạy nghề cho các cháu.

*Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã hỗ trợ 8.808 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 3.530,25 triệu đồng; hỗ trợ cho 910 người cao tuổi, với kinh phi 1.031,77 triệu đồng.

1.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành Kế hoạch số 80/KH-SLĐTBXH ngày 12/01/2021 về việc tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Kế hoạch số 554/KH-SLĐTBXH ngày 08/3/2021 về việc triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2021.

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 911 thẻ BHYT, giảm 1.328 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 99.756 thẻ.

*Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 2.983 trẻ em, với kinh phí 1.100,3 triệu đồng.

1.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ban hành Kế hoạch số 555/KH-SLĐTBXH ngày 8/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ cảu phụ nữ năm 2021; Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021. Dự thảo Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

1.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện tốt công tác quản lý học viên và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 402 học viên (12 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 399 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 03 học viên.

Tổng số người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến tháng 3/2021 là 169 người, trong đó: cai nghiện tự nguyện tại gia đình là 60 người; Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng là 30 người; Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 79 người.

Công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I và Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021Lao động, người có công và xã hộiTinCông tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I và Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 631/BC-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo Công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I và Phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
3/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Báo cáo số 631/BC-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Báo cáo Quý I_Signed.pdf

CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020Lao động, người có công và xã hộiTinCÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Ước thực hiện tháng 9/2020: 25 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 58 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 18 doanh nghiệp với 38 lao động; ngoài khu kinh tế 07 doanh nghiệp với 20 lao động).

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 201 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.812 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 155 doanh nghiệp với 2.469 lao động; ngoài khu kinh tế 46 doanh nghiệp với 343 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.201 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 466, cấp lại 735).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Ước thực hiện tháng 9/2020: Tiếp nhận, thẩm định cho 05 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể

 

Trong 09 tháng đầu năm: Tiếp nhận, thẩm định cho 28 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 45 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 09 tháng đã xảy 04 vụ tại 04 công ty với 1.484 lao động tham gia.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại 30 doanh nghiệp có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đấu thầu các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 9 tháng xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Triển khai Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có 7 đơn vị tham gia và gần 900 em học sinh khối THCS và THPT trong tỉnh tham dự.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 – 2025.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 9 tháng đầu năm 2020 các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 4.379 người (Cao đẳng 18 người, Trung cấp 365 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 3.996 người). Số học viên tốt nghiệp 3.810 người (Cao đẳng 176 người, Trung cấp 673 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 2.961 người). Ước thực hiện tháng 9/2020: các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.816 người (Cao đẳng 275 người, Trung cấp 1.191 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 350 người). Số học viên tốt nghiệp 330 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 80 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 250 người. Tổ chức 50 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 1.655 người tham gia.

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.295 đối tượng người có công, với số tiền 144.060 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 744 đối tượng với số tiền 6.610 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 253.673 lượt đối tượng, trong đó tăng 2.197 người, giảm 803 người; Tiếp nhận và giải quyết 28 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 80 người với số tiền 245,010 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 24 người, kinh phí 229,260 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần: 56 người, kinh phí 15,750 triệu đồng).

Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho 104 hộ người có công (xây mới: 37 căn, sữa chữa: 67 căn), tổng kinh phí thực hiện 4.935 triệu đồng, từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, huyện, xã.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Lễ, Tết

Phục vụ các lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày Lễ, Tết. Tổ chức chu đáo Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ; Lễ truy điệu, an táng 148 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước giai đoạn XVIII tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh.

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 31.739,9 triệu đồng.  

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 551 đối tượng chính sách, kinh phí 717 triệu đồng. Tặng quà 05 thương binh nặng quê Tây Ninh hiện ở Trung tâm Điều dưỡng người có công thương binh Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền 5 triệu đồng (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng).

Cấp huyện, xã: tặng 3.075 phần quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 1.341,85 triệu đồng (trong đó nguồn ngân sách 415 triệu đồng; nguồn xã hội hóa: 926,35 triệu đồng). 47/94 xã, thị trấn tổ chức họp mặt đối tượng chính sách, số tiền 716,8 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 864 người có công, với kinh phí 174,4 triệu đồng.

Đưa 03/05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị gặp mặt bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25/7/2020 (có 02 Mẹ do bệnh đột xuất không tham dự được).

Phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kết quả: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải, phát sóng hơn 60 tin, bài, phóng sự, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện phát sóng với tổng thời lượng hơn 30 giờ.

Giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn vướng mắc theo tinh thần kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 836/TB-LĐTBXH ngày 12/3/2020: Đã giải quyết 09 trường hợp. Trong đó, 08 trường hợp nhận chế độ trợ cấp (03 tù đày, 03 Quyết định 290, 01 Quyết định 62, 01 Quyết định 53), 01 trường hợp đối tượng không nhận chế độ (trường hợp bà Lý, chế độ hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ). Đang xem xét giải quyết 30 trường hợp (liệt sĩ: 03, Thương binh: 07, Quyết định 290: 03; Tù đày 17). 56 trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, hoàn trả và đã thông báo đến đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra báo cáo tình trạng hồ sơ tồn đọng theo Công văn số 1025/LĐTBXH ngày 23/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản không còn sơ người có công tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 2.038,23 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 2.626 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 89.928 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 12.200 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.019 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 10 thẻ, giảm 169 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo văn bản triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020.

Xây dựng các Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 9 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 279.177 lượt đối tượng, với kinh phí 107.860,815 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.378 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 75 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 70 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 900 cha mẹ, người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em năm 2020. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020. Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh phát 01 chuyên mục Vì tuổi thơ

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.636 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

        Ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các huyện, thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

 Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 900 đại biểu là người dân về giới, bình đẳng giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Lắp đặt 09 pano tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho một số xã, phường, thị trấn.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg  ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 866 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 462 học viên (20 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 445 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 17 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động 9 tháng đầunămLao độngTinCông tác Lao động việc làm - An toàn lao động 9 tháng đầunăm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 22.722 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 761 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 290 lao động, so với Kế hoạch đạt 72.5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Ước thực hiện tháng 9/2020: 25 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 58 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 18 doanh nghiệp với 38 lao động; ngoài khu kinh tế 07 doanh nghiệp với 20 lao động).

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 201 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.812 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 155 doanh nghiệp với 2.469 lao động; ngoài khu kinh tế 46 doanh nghiệp với 343 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.201 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 466, cấp lại 735).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Ước thực hiện tháng 9/2020: Tiếp nhận, thẩm định cho 05 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 06 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể

 

Trong 09 tháng đầu năm: Tiếp nhận, thẩm định cho 28 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 45 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 09 tháng đã xảy 04 vụ tại 04 công ty với 1.484 lao động tham gia.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại 30 doanh nghiệp có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức đấu thầu các lớp tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 9 tháng xảy ra 02 vụ, 02 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Triển khai Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có 7 đơn vị tham gia và gần 900 em học sinh khối THCS và THPT trong tỉnh tham dự.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp 5 năm 2021 – 2025.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 9 tháng đầu năm 2020 các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 4.379 người (Cao đẳng 18 người, Trung cấp 365 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 3.996 người). Số học viên tốt nghiệp 3.810 người (Cao đẳng 176 người, Trung cấp 673 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 2.961 người). Ước thực hiện tháng 9/2020: các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.816 người (Cao đẳng 275 người, Trung cấp 1.191 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 350 người). Số học viên tốt nghiệp 330 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 80 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 250 người. Tổ chức 50 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 1.655 người tham gia.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 9 tháng đầu năm Người có côngTinChính sách ưu đãi người có công với cách mạng 9 tháng đầu năm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.295 đối tượng người có công, với số tiền 144.060 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 744 đối tượng với số tiền 6.610 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 253.673 lượt đối tượng, trong đó tăng 2.197 người, giảm 803 người; Tiếp nhận và giải quyết 28 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 80 người với số tiền 245,010 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 24 người, kinh phí 229,260 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần: 56 người, kinh phí 15,750 triệu đồng).

Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho 104 hộ người có công (xây mới: 37 căn, sữa chữa: 67 căn), tổng kinh phí thực hiện 4.935 triệu đồng, từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, huyện, xã.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Lễ, Tết

Phục vụ các lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân các ngày Lễ, Tết. Tổ chức chu đáo Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ; Lễ truy điệu, an táng 148 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước giai đoạn XVIII tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh.

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 31.739,9 triệu đồng.  

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 551 đối tượng chính sách, kinh phí 717 triệu đồng. Tặng quà 05 thương binh nặng quê Tây Ninh hiện ở Trung tâm Điều dưỡng người có công thương binh Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số tiền 5 triệu đồng (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng).

Cấp huyện, xã: tặng 3.075 phần quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền 1.341,85 triệu đồng (trong đó nguồn ngân sách 415 triệu đồng; nguồn xã hội hóa: 926,35 triệu đồng). 47/94 xã, thị trấn tổ chức họp mặt đối tượng chính sách, số tiền 716,8 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 864 người có công, với kinh phí 174,4 triệu đồng.

Đưa 03/05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị gặp mặt bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25/7/2020 (có 02 Mẹ do bệnh đột xuất không tham dự được).

Phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, kết quả: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải, phát sóng hơn 60 tin, bài, phóng sự, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện phát sóng với tổng thời lượng hơn 30 giờ.

Giải quyết các hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn vướng mắc theo tinh thần kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 836/TB-LĐTBXH ngày 12/3/2020: Đã giải quyết 09 trường hợp. Trong đó, 08 trường hợp nhận chế độ trợ cấp (03 tù đày, 03 Quyết định 290, 01 Quyết định 62, 01 Quyết định 53), 01 trường hợp đối tượng không nhận chế độ (trường hợp bà Lý, chế độ hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ). Đang xem xét giải quyết 30 trường hợp (liệt sĩ: 03, Thương binh: 07, Quyết định 290: 03; Tù đày 17). 56 trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, hoàn trả và đã thông báo đến đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra báo cáo tình trạng hồ sơ tồn đọng theo Công văn số 1025/LĐTBXH ngày 23/3/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản không còn sơ người có công tồn đọng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

Công tác Xã hội 9 tháng đầu nămXã hộiTinCông tác Xã hội 9 tháng đầu năm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 2.038,23 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 2.626 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 89.928 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 12.200 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.019 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 10 thẻ, giảm 169 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: Dự thảo báo cáo đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và dự thảo văn bản triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020 và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020.

Xây dựng các Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 9 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 279.177 lượt đối tượng, với kinh phí 107.860,815 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.378 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 75 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 70 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 900 cha mẹ, người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em năm 2020. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020. Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh phát 01 chuyên mục Vì tuổi thơ

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.636 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

        Ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh; Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các huyện, thành phố; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

 Tổ chức 09 lớp tập huấn cho 900 đại biểu là người dân về giới, bình đẳng giới, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Tổ chức 03 tập huấn nâng cao năng lực cho 539 cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020.

Lắp đặt 09 pano tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho một số xã, phường, thị trấn.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh: báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg  ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện dự án "Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán" giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 866 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 462 học viên (20 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 445 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 17 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Công tác về lĩnh vực Xã hội 6 tháng đầu năm 2020Xã hộiTinCông tác về lĩnh vực Xã hội 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Lĩnh vực xã hội

1.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 06 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 1.981,9 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.097 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 39.861 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 120 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 6.859 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 21.515 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 105 thẻ, giảm 224 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

1.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 06 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 174.384 lượt đối tượng, với kinh phí 67.235,67 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.388 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 139 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 68 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 71 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

1.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.115 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

1.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới năm 2020.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

1.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Trình UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kế hoạch thực hiện tổng kết 05 năm - Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 807 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 427 học viên (16 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 363 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 64 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.


CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020Lao động, người có công và xã hộiTinCÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 12.806 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 307 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 59.25%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Trong 06 tháng đầu năm 2020 có 146 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.385 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 109 doanh nghiệp với 2.068 lao động; ngoài khu kinh tế 37 doanh nghiệp với 317 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 786 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 332, cấp lại 454).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 20 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 34 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 06 tháng đã xảy 04 vụ với 04 công ty.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 06 tháng xảy ra 01 vụ, 01 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Trình UBND tỉnh đề xuất giải pháp xây dựng Đề án hỗ trợ ĐTN, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; Trình UBND ban hành Quyết định công nhận Giám đốc TTGDNN 3T – Tây Ninh

Cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 06 tháng đầu năm 2020 các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 624 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 01 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 623 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 06 tháng là 749 người; Lưu lượng đang đào tạo: 5.126 người (Cao đẳng: 657, Trung cấp: 2.271 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.198 người).

Tổ chức 08 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 240 người tham gia.

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.468 đối tượng người có công, với số tiền 96.604 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 4.563 đối tượng với số tiền 4.366,5 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 168.437 lượt đối tượng, trong đó tăng 954 người, giảm 555 người; Tiếp nhận và giải quyết 14 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 80 người với số tiền 245,010 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 24 người, kinh phí 229,260 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần: 56 người, kinh phí 15,750 triệu đồng).

Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho 104 hộ người có công (xây mới: 37 căn, sữa chữa: 67 căn), tổng kinh phí thực hiện 4.935 triệu đồng, từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, huyện, xã.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Tết Nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, Gò Dầu, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 28.999,5 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.741 người với tổng kinh phí 2.985,8 triệu đồng.

* Quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 34.463 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.123,9 triệu đồng.

* Quà của cấp huyện, thành phố: Tổng số 3.440 phần quà, với tổng số tiền 1.889,8 triệu đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa.

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng chính sách (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước, 45 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2020).

Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Phối hợp với Sở Nội vụ Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2020; Phối hợp Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong 06 tháng đầu năm đã hỗ trợ tiền điện cho 5.269 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 1.981,9 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.097 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 39.861 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 120 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 6.859 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 21.515 thẻ BHYT theo quy định, phát sinh mới 105 thẻ, giảm 224 thẻ.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch thực hiện nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong 06 tháng đầu 2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 174.384 lượt đối tượng, với kinh phí 67.235,67 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; Cấp 32.388 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 139 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 68 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 71 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện rà soát lại danh sách trẻ em tham gia chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" năm 2020 tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.115 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới năm 2020.

Tiếp tục phố hợp với Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thực hiện phóng sự tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Duy trì và nhân rộng mô hình  địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại huyện Trảng Bàng.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Trình UBND tỉnh xem xét ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kế hoạch thực hiện tổng kết 05 năm - Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành các Kế hoạch: thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020; Xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6" năm 2020; Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2020.

Trong 06 tháng đầu năm Cơ sở Cai nghiện ma túy đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 807 lượt học viên. Số học viên hiện đang quản lý 427 học viên (16 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 363 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 64 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại 09 huyện, thị xã, thành phố; Duy trì hoạt động 03 Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.


Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động 6 tháng đầu năm 2020Lao độngTinCông tác Lao động việc làm - An toàn lao động 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 12.806 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 307 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 59.25%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Trong 06 tháng đầu năm 2020 có 146 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.385 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 109 doanh nghiệp với 2.068 lao động; ngoài khu kinh tế 37 doanh nghiệp với 317 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 786 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 332, cấp lại 454).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 20 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 34 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 05 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: đã thẩm định và quyết định cho 6.037 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 94.378 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong 06 tháng đã xảy 04 vụ với 04 công ty.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tổ chức tập huấn điều tra cung - cầu lao động năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong 06 tháng xảy ra 01 vụ, 01 người chết.

2. Công tác đào tạo nghề

Trình UBND tỉnh đề xuất giải pháp xây dựng Đề án hỗ trợ ĐTN, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho Đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; Trình UBND ban hành Quyết định công nhận Giám đốc TTGDNN 3T – Tây Ninh

Cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về giáo dục nghề nghiệp phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, thẩm định danh mục ngành nghề định mức kinh tế kỹ thuật các nghề đào tạo sơ cấp và đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; Trong 06 tháng đầu năm 2020 các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 624 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 01 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 623 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 06 tháng là 749 người; Lưu lượng đang đào tạo: 5.126 người (Cao đẳng: 657, Trung cấp: 2.271 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.198 người).

Tổ chức 08 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 240 người tham gia.


Công tác lĩnh vực Người có công 6 tháng đầu năm 2020Người có côngTinCông tác lĩnh vực Người có công 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

1. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

1.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.468 đối tượng người có công, với số tiền 96.604 triệu đồng; Chi trả trợ cấp 01 lần 4.563 đối tượng với số tiền 4.366,5 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 168.437 lượt đối tượng, trong đó tăng 954 người, giảm 555 người; Tiếp nhận và giải quyết 14 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 80 người với số tiền 245,010 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 24 người, kinh phí 229,260 triệu đồng; Trợ cấp 01 lần: 56 người, kinh phí 15,750 triệu đồng).

Triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho 104 hộ người có công (xây mới: 37 căn, sữa chữa: 67 căn), tổng kinh phí thực hiện 4.935 triệu đồng, từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, huyện, xã.

1.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Tết Nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, Gò Dầu, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 28.999,5 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.741 người với tổng kinh phí 2.985,8 triệu đồng.

* Quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 34.463 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.123,9 triệu đồng.

* Quà của cấp huyện, thành phố: Tổng số 3.440 phần quà, với tổng số tiền 1.889,8 triệu đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa.

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng chính sách (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước, 45 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2020).

Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.


Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động quí I năm 2020Lao độngTinCông tác Lao động việc làm - An toàn lao động quí I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 9.080 lượt lao động, so với Kế hoạch đạt 53,41%; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 157 lao động, so với Kế hoạch đạt 7,85%; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 58,5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2020 có 86 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 1.601 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 64 doanh nghiệp với 1.358 lao động; ngoài khu kinh tế 22 doanh nghiệp với 243 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 376 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 228, cấp lại 148).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 09 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 15 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.303 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 21.146 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong quý đã xảy 04 vụ với 04 công ty.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong quý không xảy ra.

2. Công tác đào tạo nghề

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 của các thành viên Ban Chỉ đạo và trình UBND tỉnh.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2020 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.758 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 305 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.453 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 478 người; Lưu lượng đang đào tạo: 5.725 người (Cao đẳng: 666, Trung cấp: 2.663 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.396 người).


Công tác về lĩnh vực Người có công quí I năm 2020Người có côngCông tác về lĩnh vực Người có công quí I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

2. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

2.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.468 đối tượng người có công, với số tiền 48.565 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần 233 đối tượng với số tiền 2.309 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 84.038 lượt đối tượng, trong đó tăng 772 người, giảm 293 người; tiếp nhận và giải quyết 03 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 31 người với số tiền 83,630 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 74,830 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 31 người, kinh phí 8,8 triệu đồng).

2.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Tết Nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, Gò Dầu, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 28.999,5 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.741 người với tổng kinh phí 2.985,8 triệu đồng.

* Quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 34.463 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.123,9 triệu đồng.

* Quà của cấp huyện, thành phố: Tổng số 3.440 phần quà, với tổng số tiền 1.889,8 triệu đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa.

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng chính sách (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.


Công tác về lĩnh vực Xã hội quí I năm 2020Xã hộiTinCông tác về lĩnh vực Xã hội quí I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

Lĩnh vực xã hội

1.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác giảm nghèo, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.476 thẻ BHYT theo quy định.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:  toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

1.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong quý I/2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 104.030 lượt đối tượng, với kinh phí 43.058,280 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; cấp 32.099 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 73 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

1.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai nội dung đề nghị của Đoàn công tác của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.538 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

1.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới năm 2020.

1.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội        

Ban hành Kế hoạch phối hợp số 429/KHPH-SLĐTBXH-STP-SVHTTDL ngày 27/02/2020 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch số 424/KHPH-SLĐTBXH-UBH giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 485 học viên (19 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 418 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 67 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng; duy trì hoạt động các Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Tổng số người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 190 người, trong đó: Cai nghiện tự nguyện tại gia đình là 110 người; cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng là 20 người; cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 60 người.


CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI QUÍ I NĂM 2020Lao động, người có công và xã hộiTinCÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI QUÍ I NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 9.080 lượt lao động, so với Kế hoạch đạt 53,41%; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 157 lao động, so với Kế hoạch đạt 7,85%; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 237 lao động, so với Kế hoạch đạt 58,5%.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2020 có 86 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 1.601 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 64 doanh nghiệp với 1.358 lao động; ngoài khu kinh tế 22 doanh nghiệp với 243 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 376 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 228, cấp lại 148).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 09 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 15 đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp: Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 300.000 đồng thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 6.164.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng chung 500.000 đồng/người.

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 4.049.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 33.800.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 3.120.000 đồng/người.

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.466.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 118.719.000 đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.303 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 21.146 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: Trong quý đã xảy 04 vụ với 04 công ty.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: trong quý không xảy ra.

2. Công tác đào tạo nghề

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020 của các thành viên Ban Chỉ đạo và trình UBND tỉnh.

Các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2020 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.758 người (Cao đẳng 0 người, Trung cấp 305 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.453 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 478 người; Lưu lượng đang đào tạo: 5.725 người (Cao đẳng: 666, Trung cấp: 2.663 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.396 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.468 đối tượng người có công, với số tiền 48.565 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần 233 đối tượng với số tiền 2.309 triệu đồng.

Thực hiện mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 84.038 lượt đối tượng, trong đó tăng 772 người, giảm 293 người; tiếp nhận và giải quyết 03 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020: trợ cấp 31 người với số tiền 83,630 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 74,830 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 31 người, kinh phí 8,8 triệu đồng).

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp Tết Nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, Gò Dầu, nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 28.999,5 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: Tặng cho 14.741 người với tổng kinh phí 2.985,8 triệu đồng.

* Quà của tỉnh: Trợ cấp cho đối tượng gia đình chính sách: 34.463 người (700.000 đồng/người) với tổng số tiền 24.123,9 triệu đồng.

* Quà của cấp huyện, thành phố: Tổng số 3.440 phần quà, với tổng số tiền 1.889,8 triệu đồng từ ngân sách và nguồn vận động xã hội hóa.

Họp mặt gia đình chính sách tại 95 xã, phường, thị trấn: Tổng số người: 35.529 người với tổng kinh phí 3.552,9 triệu đồng từ nguồn ngân sách.

Tổ chức đoàn lãnh đạo đi thăm và tặng quà: Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng chính sách (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ LĐTBXH kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác giảm nghèo, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Về chăm sóc y tế: số thẻ BHYT cấp cho người nghèo, dân tộc thiểu số, người dân sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đang lưu hành 20.476 thẻ BHYT theo quy định.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020:  toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 9.998 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương, hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của tỉnh và 82.907 phần quà với tổng kinh phí 41.840,2 triệu đồng. Chúc thọ 57 công dân tròn 100 tuổi, với kinh phí 160,284 triệu đồng.

4.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Kế hoạch thực hiện Đề án 32 năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Trong quý I/2020 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 104.030 lượt đối tượng, với kinh phí 43.058,280 triệu đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho các đối tượng; cấp 32.099 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 145 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 73 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Kế hoạch triển khai nội dung đề nghị của Đoàn công tác của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

Ban hành các kế hoạch: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các nhà hảo tâm; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức lãnh đạo đi thăm và tặng quà cho 2.400 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 285 triệu đồng; từ xã hội hóa: 435 triệu đồng.

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ đang lưu hành 100.538 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Báo cáo tổng kết công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019. Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới năm 2020.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội        

Ban hành Kế hoạch phối hợp số 429/KHPH-SLĐTBXH-STP-SVHTTDL ngày 27/02/2020 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giao lưu văn hóa văn nghệ cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy. Kế hoạch số 424/KHPH-SLĐTBXH-UBH giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 485 học viên (19 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 418 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 67 học viên.

Duy trì Mô hình quản lý, giáo dục và điều trị nghiện có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng tại Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng; duy trì hoạt động các Điểm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và điều trị nghiện tại gia đình, cộng đồng.

Tổng số người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh là 190 người, trong đó: Cai nghiện tự nguyện tại gia đình là 110 người; cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng là 20 người; cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 60 người.


CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 09 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019Lao động, người có công và xã hộiTinCÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI 09 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 19.095 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.818 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 446 lao động; tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm với 66 doanh nghiệp và 3.700 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 303 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 3.779 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 209 doanh nghiệp với 2.890 lao động; ngoài khu kinh tế 94 doanh nghiệp với 889 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.891 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 1.142, cấp lại 749).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 30 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 37  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 11.009 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 151.373 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.676 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.361 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 09 người (tăng 06 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 9 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 8.540 người (Cao đẳng: 495, Trung cấp: 2.338, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.969 ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.738).

- Số học viên tốt nghiệp trong 9 tháng 4.364 người (Cao đẳng: 177 người, Trung cấp: 1.021 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.166 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 9 tháng: 3.273/4.364 người đạt tỷ lệ 75%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 9/2019 : 5.368 người (Cao đẳng: 711 người, Trung cấp: 2.522 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 2.135 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.659 đối tượng người có công, với số tiền 16,508 tỷ đồng (lũy kế: 140,894 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 10.054 đối tượng, với số tiền 9,497 tỷ đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 9 tháng đầu năm phát sinh tăng 3.324 đối tượng, giảm 3.880 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 23.386 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Tổ chức điều dưỡng tập trung 09/09 đợt cho 611 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn (xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ xây mới 53 căn và sữa chữa 121 căn, với tổng kinh phí 7,945 tỷ đồng.

Hỗ trợ kinh phí lễ tang và mai táng cho người có công với cách mạng từ trần: 582 trường hợp, với kinh phí 2.501 triệu đồng.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

* Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 5.073,15 triệu đồng. Trong đó:

+ Quà của Chủ tịch nước: 14.189 đối tượng, với số tiền 2.602,4 triệu đồng.

+ Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà cho 01 Anh hùng lực lượng vũ trang và 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với số tiền 4 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: Tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thượng vụ quản lý là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu với 159 suất quà với số tiền 260 triệu đồng. Tặng 05 phần quà cho thương binh nặng quê Tây Ninh hiện đang ở Trung tâm Điều dưỡng Long Đất Bà Rịa - Vũng Tàu, với số tiền 5 triệu đồng.

 + Cấp huyện: tặng 956 phần quà cho đối tượng chính sách với số tiền 353,6 triệu đồng.

 + Cấp xã: Các xã tặng 1.593 phần quà cho đối tượng chính sách..., với số tiền  676,15 triệu đồng. 52/95 xã, thị trấn tổ chức họp mặt với số tiền 722,215 triệu đồng.

+ Ngân hàng chính sách xã hội Việt nam tặng sổ tiết kiệm cho 47 mẹ VNAH, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp vời ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 4.898 người có công với cách mạng với kinh phí 1.112,156 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 72 năm ngày Thương binh và Liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Về lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.121 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 52 thẻ, giảm 384 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 09 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 2.972,9 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 128 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  5.520 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 09 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 33.821 đối tượng xã hội với kinh phí 129.993,883 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 9/2019 phát sinh tăng 49 thẻ và giảm 90 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.214 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 153 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 81 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 58; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Thành lập đoàn lãnh đạo tỉnh và các mạnh thường quân tổ đi thăm và tặng quà cho 1.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số ở 09 huyện, thành phố và các cơ sở trợ giúp trẻ em; đồng thời, phối hợp với Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tổ chức Liên hoan Trung thu cho trẻ em năm 2019, với tổng kinh phí các hoạt động trên 438 triệu đồng.

Trong 09 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ trên 600 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 09 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam rà soát, lập danh sách 713 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trường tiểu học Long Chữ A và B. Các em được hỗ trợ uống sữa miễn phí từ chương trình "Quỹ sữa vươn cao Việt Nam".

Phối hợp với Bảo Việt nhân thọ tổ chức trao 20 xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ chương trình "An sinh giáo dục" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hỗ trợ.

Về chăm sóc y tế: đến tháng 9/2019, cấp phát sinh tăng 1.566 thẻ BHYT, giảm 1.539 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.996 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

Tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.020 đại biểu là thành viên BVSTBPN cấp huyện và xã về công tác BĐG và VSTBPN; 9 lớp tuyên truyền cho 900 người dân về công tác BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề tại 20 trường THPT với 2.000 em học sinh tham dự.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống buôn bán người tại 16 Trường THPH trên địa bàn tỉnh, với 2.400 học sinh tham dự.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 09 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1.227 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 661 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 656 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 05 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 200 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 61 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 83 người.

Công tác Lao động 9 tháng đầu năm 2019Lao độngTinCông tác Lao động 9 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 19.095 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.818 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 446 lao động; tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm với 66 doanh nghiệp và 3.700 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 303 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 3.779 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 209 doanh nghiệp với 2.890 lao động; ngoài khu kinh tế 94 doanh nghiệp với 889 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.891 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 1.142, cấp lại 749).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 30 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 37  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 11.009 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 151.373 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.676 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.361 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 09 người (tăng 06 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức triển khai kế hoạch công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 9 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 8.540 người (Cao đẳng: 495, Trung cấp: 2.338, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.969 ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.738).

- Số học viên tốt nghiệp trong 9 tháng 4.364 người (Cao đẳng: 177 người, Trung cấp: 1.021 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 3.166 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 9 tháng: 3.273/4.364 người đạt tỷ lệ 75%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 9/2019 : 5.368 người (Cao đẳng: 711 người, Trung cấp: 2.522 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 2.135 người).

Công tác về chính sách ưu đãi người có công với cách mạngNgười có côngTinCông tác về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.659 đối tượng người có công, với số tiền 16,508 tỷ đồng (lũy kế: 140,894 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 10.054 đối tượng, với số tiền 9,497 tỷ đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 9 tháng đầu năm phát sinh tăng 3.324 đối tượng, giảm 3.880 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 23.386 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Tổ chức điều dưỡng tập trung 09/09 đợt cho 611 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn (xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ xây mới 53 căn và sữa chữa 121 căn, với tổng kinh phí 7,945 tỷ đồng.

Hỗ trợ kinh phí lễ tang và mai táng cho người có công với cách mạng từ trần: 582 trường hợp, với kinh phí 2.501 triệu đồng.

2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

* Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 5.073,15 triệu đồng. Trong đó:

+ Quà của Chủ tịch nước: 14.189 đối tượng, với số tiền 2.602,4 triệu đồng.

+ Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà cho 01 Anh hùng lực lượng vũ trang và 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với số tiền 4 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: Tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thượng vụ quản lý là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu với 159 suất quà với số tiền 260 triệu đồng. Tặng 05 phần quà cho thương binh nặng quê Tây Ninh hiện đang ở Trung tâm Điều dưỡng Long Đất Bà Rịa - Vũng Tàu, với số tiền 5 triệu đồng.

 + Cấp huyện: tặng 956 phần quà cho đối tượng chính sách với số tiền 353,6 triệu đồng.

 + Cấp xã: Các xã tặng 1.593 phần quà cho đối tượng chính sách..., với số tiền  676,15 triệu đồng. 52/95 xã, thị trấn tổ chức họp mặt với số tiền 722,215 triệu đồng.

+ Ngân hàng chính sách xã hội Việt nam tặng sổ tiết kiệm cho 47 mẹ VNAH, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng với tổng số tiền 235 triệu đồng.

Ngoài ra, các huyện, thành phố phối hợp vời ngành y tế tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 4.898 người có công với cách mạng với kinh phí 1.112,156 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 72 năm ngày Thương binh và Liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý. 

Công tác về lĩnh vực Xã hộiXã hộiTinCông tác về lĩnh vực Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Về lĩnh vực xã hội

1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.121 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 52 thẻ, giảm 384 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 09 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 2.972,9 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 128 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  5.520 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 09 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 33.821 đối tượng xã hội với kinh phí 129.993,883 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 9/2019 phát sinh tăng 49 thẻ và giảm 90 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.214 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 153 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 81 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 58; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Thành lập đoàn lãnh đạo tỉnh và các mạnh thường quân tổ đi thăm và tặng quà cho 1.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số ở 09 huyện, thành phố và các cơ sở trợ giúp trẻ em; đồng thời, phối hợp với Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tổ chức Liên hoan Trung thu cho trẻ em năm 2019, với tổng kinh phí các hoạt động trên 438 triệu đồng.

Trong 09 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ trên 600 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 09 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam rà soát, lập danh sách 713 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trường tiểu học Long Chữ A và B. Các em được hỗ trợ uống sữa miễn phí từ chương trình "Quỹ sữa vươn cao Việt Nam".

Phối hợp với Bảo Việt nhân thọ tổ chức trao 20 xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ chương trình "An sinh giáo dục" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hỗ trợ.

Về chăm sóc y tế: đến tháng 9/2019, cấp phát sinh tăng 1.566 thẻ BHYT, giảm 1.539 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.996 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

Tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.020 đại biểu là thành viên BVSTBPN cấp huyện và xã về công tác BĐG và VSTBPN; 9 lớp tuyên truyền cho 900 người dân về công tác BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề tại 20 trường THPT với 2.000 em học sinh tham dự.

5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống buôn bán người tại 16 Trường THPH trên địa bàn tỉnh, với 2.400 học sinh tham dự.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 09 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1.227 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 661 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 656 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 05 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 200 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 61 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 83 người.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019Lao động, người có công và xã hộiTinPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm - An toàn lao động – Đào tạo nghề

Kiểm tra, ngiệm thu phiếu điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Triển khai huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các danh nghiệp năm 2019.

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Phối hợp các sở, ngành họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"; Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

Tổ chức kiểm tra kết quả đào tạo nghề LĐNT đối với 9 huyện, thành phố; Kiểm tra tiến độ 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; kiểm tra, giám sát 9 xã được công nhận duy trì đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2018.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ VNAH cho 12 trường hợp.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tổ chức tập huấn điều tra và nhập liệu thông tin hộ có đối tượng BTXH, Tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra hộ có đối tượng BTXH các năm 2016-2018; nhập liệu thông tin các hộ này vào hệ thống phần mềm quản lý chung. Kiểm tra, nghiệm thu phiếu C – thông tin hộ nghèo hộ cận nghèo.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xã hội và nâng cao nhận thức chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật năm 2019.

Tổ chức kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các huyện, thành phố;

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức thẩm định ngôi nhà an toàn Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2019.

Tổ chức diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu HĐND, nữ lãnh đạo, nữ thuộc diện quy hoạch các cấp.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các sở, ngành và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Triển khai và tổ chức các hoạt động trong tháng hành động về bình đẳng giới cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát cuối năm về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tại một số xã và 9/9 huyện, thành phố.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán năm 2019; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Tây Ninh.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

BÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019Lao động, người có công và xã hộiTinBÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 1348/BC-SLĐTBXH ngày 10/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác lao động - Thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019.
6/26/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; trong đó, có một số văn bản chủ yếu như sau:

1. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

3. Kế hoạch số 3209/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệ "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

5. Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 29/3/2019  của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hưởng hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

6. Kế hoạch số 972/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

7. Kế hoạch số 904/KH-UBND ngày 07/5/2019 thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2019;

8. Kế hoạch số 908/KH-UBND ngày 07/5/2019 thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019;

9. Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 13/5/2019 ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019;

10. Kế hoạch số 988/KH-UBND ngày 15/5/2019 thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2019;

11. Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

12. Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Tây Ninh năm 2019.

13. Kế hoạch số 809/KH-UBND, ngày 24/4/2019 thực hiện Chương trình giải quyết việc làm năm 2019.

14. Kế hoạch số 905/KH-UBND, ngày 07/5/2019 thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019.

15. Kế hoạch số 909/KH-UBND, ngày 07/5/2019 thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2019-2020.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 11.027 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.201 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 239 lao động; tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 40 doanh nghiệp và 2.350 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 214 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.995 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 146 doanh nghiệp với 2.267 lao động; ngoài khu kinh tế 68 doanh nghiệp với 728 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.208 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 751, cấp lại 457).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 18 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 30  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 5.815 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 78.914 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 05 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.393 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.394 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 05 người (tăng 04 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 6 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 2.370 người (Cao đẳng: 0, Trung cấp: 107, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.263).

- Số học viên tốt nghiệp trong 6 tháng 2.541 người (Cao đẳng: 160 người, Trung cấp: 705 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1.676 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 6 tháng: 1.702/2.541 người đạt tỷ lệ 66,98%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 5/2018: 4.745 người (Cao đẳng: 591 người, Trung cấp: 2.421 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 1.733 người).

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.661 đối tượng người có công, với số tiền 15,446 tỷ đồng (lũy kế: 81,689 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 491 đối tượng, với số tiền 4,439 triệu đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 6 tháng đầu năm phát sinh tăng 1.162 đối tượng, giảm 3.670 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 21.464 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Xây dựng kế hoạch tổ chức điều dưỡng tập trung 10 đợt cho 750 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn ( xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ 10 căn (xây mới) do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019) và 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2019). Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý.

4. Về lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.446 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 53 thẻ, giảm 126 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 06 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 1.947,96 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 58 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  2.390 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 06 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.641 đối tượng xã hội với kinh phí 14.949,722 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 6/2019 phát sinh tăng 249 thẻ và giảm 234 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.276 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: trong 6 tháng đầu năm 2019 trợ cấp cho 411 trường hợp với kinh phí 1.804 triệu đồng.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 156 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 73 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 83 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 60; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số" tại Trường Tiểu học Kim Đồng – thành phố Tây Ninh, trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ 558 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 06 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Về chăm sóc y tế: đến tháng 6/2019, cấp phát sinh tăng 1.198 thẻ BHYT, giảm 1.505 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.761 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm và Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 06 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1027 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 741 học viên/28 nữ; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 627 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 113 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 204 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 75 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 73 người.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

1. Công tác tiếp công dân

Tổ chức tiếp công dân theo lịch được công khai, niêm yết: 01 lượt, 01 người. Kết quả đã trả lời, giải thích những vấn đề mà công dân cần tìm hiểu.

2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp nhận 19 đơn thư của tổ chức, công dân, người lao động. Kết quả xử lý: chuyển 05 đơn  đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết, 04 đơn đã thụ lý giải quyết xong; người lao động rút lại 01 đơn; 01 đơn đang giải quyết; 01 đơn xin dừng giải quyết; lưu 07 đơn (không đủ điều kiện thụ lý).

3. Công tác kiểm tra, thanh tra

Tổ chức kiểm tra chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 01&02/2019 và tiền quà tết cho đối tượng tại xã An Hòa và thị trấn Trảng Bàng, xã Long Thành Trung và xã Long Thành Nam huyện Hòa Thành. Kết quả: 04 đơn vị thực hiện đúng quy định.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra thực thi Bộ luật lao động năm 2018 tại 30 doanh nghiệp. Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp với tổng số tiền 81.829.167 đồng, do vi phạm chậm đóng kinh phí công đoàn.

Kiểm tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động trong dịp hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019 tại 20 doanh nghiệp.

Thanh tra chấp hành pháp luật lao động trong lĩnh vực xây dựng đối với 10 công trình công cộng đang thi công trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra: Nhìn chung các nhà thầu xây dựng chấp hành các quy định của pháp luật lao động.

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Kết quả thanh tra: Đơn vị mở sổ theo dõi tăng, giảm đối tượng nhưng có một số hồ sơ chưa đúng theo quy định.

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Kết quả thanh tra: Đơn vị mở sổ theo dõi tăng, giảm đối tượng không đúng biểu mẫu quy định, thu hồi nộp ngân sách 17.327.460 đồng do chi phí quản lý vượt dự toán được cấp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Báo cáo kết quả phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Tổ chức tổng kết công tác ngành 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện giao ước thi đua các khối thi đua trong ngành và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2019.

Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho CBCCVC đến hạn; xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019.

Tổng hợp các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các ban ngành có liên quan. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành, triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan; tăng cường xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eGov.

Xây dựng các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên tuyền phổ biến pháp luật; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch văn thư, lưu trữ 2019...

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán và Lịch thăm lực lượng vũ trang năm 2019.

Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Ban hành Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Phân bổ dự toán kinh phí năm 2019; tổ chức đấu thầu gói dịch vụ cung cấp ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung tại Lâm Đồng. Đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và tiền quà tết cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành.

*Về quản lý xây dựng cơ bản:

- Tổng hợp hồ sơ quyết toán 09 công trình XDCB thuộc nguồn vốn TW ủy quyền về công tác mộ NTLS cụ thể: NTLS Dương Minh Châu, NTLS Châu Thành, NTLS Tân Biên (hạng mục: Cải tạo sửa chữa), NTLS xã An Tịnh, Đài tưởng niệm đội biệt động thị trấn Trảng Bàng, Nhà bia xã Gia Lộc, Nhà bia xã Phước Vinh, Nhà bia xã Thanh Phước, Bia tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Điền.

- Theo dõi việc triển khai công trình Trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh (Công trình khởi công ngày 6/3/2019, dự kiến hoàn thành 180 ngày);

- Đã tập hợp hồ sơ Trạm biến áp 3 pha dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và đang trình Sở Công thương thẩm định.

- Đã gửi hồ sơ PCCC của dự án Trung tâm điều dưỡng NCC để thẩm định gía thiết bị phòng cháy chữa cháy.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

Trong 06 tháng đầu năm 2019 ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh về lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo theo tiến độ. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực tổ chức thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Mặt chưa được

Công tác quản lý học viên của Cơ sở Cai nghiện ma túy được tăng cường, kiểm soát nhưng tình trạng thẩm lậu nhất là điện thoại di động, thuốc lá, các vật cấm vẫn còn xảy ra; một số ít học viên còn vay mượn tiền lẫn nhau, vi phạm nội quy, quy chế Cơ sở.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động việc làm - An toàn lao động - Dạy nghề

Triển khai Điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Triển khai các hoạt động của Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019 (tập huấn, huấn luyện, điều tra...).

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, giám sát và thẩm định hồ sơ công nhận các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Tổ chức điều dưỡng tập trung 10 đợt cho 750 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2019 và tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng năm 2019.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh;

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, Tết Trung thu năm 2019 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Tỉnh Đoàn mở các lớp tập huấn phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2019 cho trẻ em.

Về công tác Bình đẳng giới: triển khai mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh; tổ chức diễn đàn nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu HĐND và nữ lãnh đạo, nữ thuộc diện quy hoạch các cấp; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2019; Tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở và người dân hiểu về Luật và các hoạt động về bình đẳng giới; Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề trong trường Trung học phổ thông.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán năm 2019; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an Tây Ninh.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Kiểm tra Thực thi Bộ luật lao động 30 doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 15 doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và cai nghiện phục hồi tại Cơ sở Cai nghiện ma Túy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Tiếp tục triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan; tăng cường xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eGov.

Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. Đảm bảo nguồn kinh phí Trung ương và địa phương cho các hoạt động chung của toàn ngành.


Công tác Lao động 6 tháng đầu năm 2019Lao độngTinCông tác Lao động 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Công tác Lao động:

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 11.027 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 1.201 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 239 lao động; tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 40 doanh nghiệp và 2.350 lao động tham gia.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Có 214 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.995 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 146 doanh nghiệp với 2.267 lao động; ngoài khu kinh tế 68 doanh nghiệp với 728 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 1.208 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 751, cấp lại 457).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Tiếp nhận, thẩm định cho 18 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 30  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 5.815 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 78.914 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công:

Xảy ra 05 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngưng việc tập thể với 2.393 lao động tham gia; nguyên nhân của các vụ đình công xãy ra là do liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, các khoản phụ cấp, thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi quản lý… các cuộc đình công đều đã được hòa giải thành (giảm 01 vụ và giảm 1.394 lao động tham gia so với cùng kỳ).

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức triển khai các hoạt động về Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình lao động chết người: 05 người (tăng 04 người so với cùng kỳ).

2. Công tác đào tạo nghề

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề tỉnh Tây Ninh năm 2019 với thành phần là lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

* Kết quả thực hiện đào tạo nghề:

- Trong 6 tháng đầu năm các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được 2.370 người (Cao đẳng: 0, Trung cấp: 107, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 2.263).

- Số học viên tốt nghiệp trong 6 tháng 2.541 người (Cao đẳng: 160 người, Trung cấp: 705 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1.676 người).

- Số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm trong 6 tháng: 1.702/2.541 người đạt tỷ lệ 66,98%.

- Lưu lượng học viên đang đào tạo đến cuối tháng 5/2018: 4.745 người (Cao đẳng: 591 người, Trung cấp: 2.421 người, Sơ cấp, đào tạo thường xuyên và dưới 3 tháng : 1.733 người).

Công tác Người có công 6 tháng đầu năm 2019Người có côngTinCông tác Người có công 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 9.661 đối tượng người có công, với số tiền 15,446 tỷ đồng (lũy kế: 81,689 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần cho 491 đối tượng, với số tiền 4,439 triệu đồng; mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: trong 6 tháng đầu năm phát sinh tăng 1.162 đối tượng, giảm 3.670 đối tượng, nâng số thẻ còn hạn sử dụng 21.464 thẻ; tiếp nhận và giải quyết 108 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách.

Xây dựng kế hoạch tổ chức điều dưỡng tập trung 10 đợt cho 750 người có công tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho người có công năm 2019 trên cơ sở kết quả phúc tra 176 căn ( xây mới 55 căn, sửa chữa 121 căn), trong đó đã hỗ trợ 10 căn (xây mới) do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp lễ, tết

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

*Nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019 tổ chức 19 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND và Cán bộ TKN tổng số 114 phần quà, tổng kinh phí 171 triệu đồng.

Phục vụ chu đáo lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh và nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019) và 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2019). Đồng thời, thực hiện tốt việc quản lý tốt mộ liệt sĩ, chăm sóc các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý. 

Công tác Xã hội 6 tháng đầu năm 2019Xã hộiTinCông tác Xã hội 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.446 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 53 thẻ, giảm 126 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 06 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 1.947,96 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 58 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  2.390 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

4.2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 06 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.641 đối tượng xã hội với kinh phí 14.949,722 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 6/2019 phát sinh tăng 249 thẻ và giảm 234 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.276 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: trong 6 tháng đầu năm 2019 trợ cấp cho 411 trường hợp với kinh phí 1.804 triệu đồng.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 156 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 73 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 83 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 60; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

4.3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số" tại Trường Tiểu học Kim Đồng – thành phố Tây Ninh, trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ 558 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 06 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Về chăm sóc y tế: đến tháng 6/2019, cấp phát sinh tăng 1.198 thẻ BHYT, giảm 1.505 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.761 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm và Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 06 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1027 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 741 học viên/28 nữ; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 627 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 113 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 204 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 75 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 73 người.

Kế hoạch thực hiện Chương trình "Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên nông thôn" năm 2019 của "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh" giai đoạn 2016-2020Lao động, người có công và xã hộiTinKế hoạch thực hiện Chương trình "Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên nông thôn" năm 2019 của "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh" giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2019-05/vieclam_Key_06052019093247.jpg
Kế hoạch số 959/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2019 của Sở LĐTBXH về việc thực hiện Chương trình "Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên nông thôn" năm 2019 của "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh" giai đoạn 2016-2020
5/6/2019 10:00 AMYesĐã ban hành

Toàn văn ​Kế hoạch số 959/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2019 của Sở LĐTBXH: DOC050519-05052019192749.pdf

BÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019Lao động, người có công và xã hộiTinBÁO CÁO CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUÝ I  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 571/BC-SLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác lao động - Thương binh và xã hội quí I và phương hướng, nhiệm vụ quí II năm 2019.
3/21/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH VỀ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trong quý I năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; trong đó, có một số văn bản chủ yếu như sau:

- Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

- Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kinh phí phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

1.1. Hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 5.827 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 489 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 183 lao động.

1.2. Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2019 có 103 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.093 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 72 doanh nghiệp với 1.595 lao động; ngoài khu kinh tế 31 doanh nghiệp với 498 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 392 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 242, cấp lại 150).

1.3. Tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 06 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 07  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 7.611.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy).

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân 9.000.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người (Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN - CN Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty CP Cao su Tân Biên).

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 2.800.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh).

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.849.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 106.336.000 đồng/người (Cty CP Việt Nam Mộc Bài). Mức thưởng thấp nhất là 295.000 đồng/người (Công ty TNHH Hui Chin).

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.325 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 18.619 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: xẩy 02 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngừng việc tập thể tại khu Chế xuất Linh trung III (01 vụ) và tại Khu CN Trảng Bàng 01 vụ, với 1.300 lao động tham gia, hiện nay đều đã được hòa giải thành công nhân trở lại làm việc.

1.4. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: 01 vụ, 01 người chết (thuộc đơn vị thi công công trình nhà máy Tanifood Tây Ninh)

2. Công tác đào tạo nghề

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý của Sở GTVT, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho trường cao đẳng nghề làm chủ đầu tư thực hiện Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN" thuộc chương trình mục tiêu DNN việc làm và An toàn lao động năm 2019 (đầu tư ngành nghề trọng điểm).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2019 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.301 người (Trung cấp 107 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.194 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 870 người; số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm là 664/870 người, đạt tỷ lệ 76,32%.

3. Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

3.1. Công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 8.507 đối tượng người có công, với số tiền 13,573 tỷ đồng (lũy kế: 29,163 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần tháng 3 cho 81 đối tượng người có công (lũy kế 205 đối tượng) với số tiền 688 triệu đồng (lũy kế 1,675 tỷ đồng); mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 21.927 lượt thẻ, trong đó tăng 735 người, giảm 2.780 người; tiếp nhận và giải quyết 40 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017: trợ cấp 46 người với số tiền 87,777 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 66,945 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 34 người, kinh phí 17,832 triệu đồng).

Về xây dựng nhà tình nghĩa: Phúc tra và triển khai thực hiện xây mới 10 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công ở các huyện, thành phố.

3.2. Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp tết nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019).

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý chuẩn bị phục vụ lể viếng nghĩa trang.

4. Lĩnh vực xã hội

4.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chăm lo và báo cáo kết quả chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ tiền điện . . . được các huyện, thành phố tích cực thực hiện. Về chăm sóc y tế: trong quý I/2019 cấp 27.103 thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định....

4.2. Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Kế hoạch thực hiện Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019;

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018;

Phối hợp với Tổ chức USAID, Viethealth tổ chức hội thảo tổng kết dự án DISTINCT năm 2018, triển khai Kế hoạch dự án năm 2019.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2019 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.888 đối tượng, với kinh phí 43,166 tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng; cấp 30.761 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: Quý I/2019 trợ cấp cho 186 trường hợp với kinh phí 846 triệu đồng.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (tập huấn về người khuyết tật, khám sức khỏe, hỗ trợ các phương tiện trợ giúp và sinh kế cho người khuyết tật....).

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 154 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 55 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 99 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 64; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 35), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu).

4.3. Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2019.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 03 phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ".

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 1.242 thẻ BHYT, giảm 1.415 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 101.343 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Dự thảo kế hoạch Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019.

Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

4.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội          

Dự thảo kết hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2019.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội kiểm tra liên ngành VHXH của tỉnh và 09 huyện thành phố với 140 thành viên tham dự.

Tổ chức tập huấn triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với 700 cơ sở tham dự.

Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 667 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 591 học viên, cai nghiện tự nguyện: 0 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 76 học viên.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

Tổ chức tiếp công dân theo lịch được công khai, niêm yết: trong quý I/2019 không có công dân đến liên hệ.

Quý I/2019 tiếp nhận 12 đơn thư của tổ chức, công dân, người lao động. Trong đó: 03 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 04 đơn kiến nghị. Kết quả xử lý: chuyển 02 đơn  đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết, 03 đơn đã thụ lý giải quyết xong; người lao động rút lại 01 đơn; lưu 06 đơn (không đủ điều kiện thụ lý).

Tổ chức kiểm tra chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 01&02/2019 và tiền quà tết cho đối tượng tại xã An Hòa và Thị trấn Trảng Bàng, xã Long Thành Trung và Long Thành Nam huyện Hòa Thành. Kết quả: 04 đơn vị thực hiện đúng quy định.

Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tổ chức điều tra 01 vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 52 phút ngày 02 tháng 01 năm 2019 tại Công trình lắp đặt hệ thống Buồng thổi khí tại Chi nhánh Công ty cổ phần Lavifood - nhà máy Tanifood, làm ông Trần Nguyên Bảo tử vong. Nguyên nhân: ông Trần Nguyên Bảo trong lúc làm việc bị ngả trên trần la phông và rơi xuống nền xi măng dẫn đến tử vong, vụ tai nạn trên được xác định là tai nạn lao động.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH.

Báo cáo kết quả phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018; Tổ chức tổng kết công tác ngành 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện giao ước thi đua các khối thi đua trong ngành và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức 2019.

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Quyết định 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết 18/NQ-TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021 sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho CBCCVC đến hạn; xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019.

Tổng hợp các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các ban ngành có liên quan. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành, duy trì tổ chức phòng "một cửa", triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động cơ quan.

Xây dựng các Kế hoạch: Kế hoạch tuyên tuyền phổ biến pháp luật; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát cập nhật văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019; Kê hoạch văn thư, lưu trữ 2019.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 và Lịch thăm lực lượng vũ trang năm 2019.

Phân bổ dự toán kinh phí năm 2019, đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên và tiền quà tết cho đối tượng chính sách. Đảm bảo các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành.

* Về quản lý xây dựng cơ bản: năm 2019 Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư  01 dự án: Cải tạo Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, với tổng mức đầu tư: 4,579 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành thủ tục lựa chọn Nhà thầu và triển khai thi công xây dựng công trình, ước giải ngân trong quý I/2019 là 01 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt làm được

Trong quý I/2019 ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Tỉnh về lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo theo tiến độ. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác của ngành năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổ chức ký kết giao ước thi đua cho khối Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thành phố và khối các đơn vị trực thuộc Sở. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành như giải quyết việc làm, dạy nghề; giảm nghèo, ma túy, trẻ em.... tích cực triển khai ngay từ đầu năm. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Mặt chưa được

Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo lái xe tại đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh đã xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng nhu cầu nhưng được thay thế.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019

I. THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG  NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

1. Lao động - Việc làm – Đào tạo nghề

Triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019.

Triển khai Điều tra cung cầu lao động năm 2019.

Tổ chức kiểm tra các dự án cho vay từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm bàn giải pháp về công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau học nghề trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019.

2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công.

Tổ chức điều dưỡng người có công năm 2019.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thăm gia đình chính nhân kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước 30/4/1975 - 30/4/2019; Kế hoạch Kỷ niệm 72 năm Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2019.

Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Lĩnh vực xã hội

* Công tác Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội:

Tổ chức tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội.

Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2019; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra hộ có đối tượng BTXH các năm 2016-2018; nhập liệu thông tin các hộ này vào hệ thống phần mềm quản lý chung.

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019.

* Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:

Tổ chức triển khai các nội dung thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình bảo vệ trẻ em, Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới, Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới....

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 và tổ chức họp mặt, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019.

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

II. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

Kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động đối với 30 doanh nghiệp trong năm 2018.

Phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh lao động trong dịp hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3, năm 2019.

Kiểm tra công vụ thường xuyên tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO NGÀNH

Tiếp tục duy trì Chương trình ISO 9001: 2008 của Sở và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Tây Ninh.

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo Quyết định 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết 18/NQ-TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021 sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện của các Chương trình, Đề án và nhiệm vụ của các đơn vị.

Đảm bảo nguồn kinh phí Trung ương và địa phương cho các hoạt động chung của toàn ngành.

Công tác Lao động quí I năm 2019Lao độngTinCông tác Lao động quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Công tác Lao động việc làm - An toàn lao động

Về hỗ trợ giải quyết việc làm

Các hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động: tư vấn việc làm và học nghề cho 5.827 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong nước 489 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 183 lao động.

Về quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh

Quý I/2019 có 103 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận cho tuyển 2.093 lao động là người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 72 doanh nghiệp với 1.595 lao động; ngoài khu kinh tế 31 doanh nghiệp với 498 lao động). Tiếp nhận và cấp giấy phép lao động cho 392 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh (cấp mới 242, cấp lại 150).

Về tiền lương, tiền công, quan hệ lao động

Tiếp nhận, thẩm định cho 06 đơn vị đăng ký bản nội quy lao động, 07  đơn vị đăng ký thỏa ước lao động tập thể, 04 đơn vị đăng ký làm thêm giờ.

Tình hình thưởng tết Dương lịch, âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp: Mức thưởng bình quân là 6.120.000 đồng. Mức thưởng cao nhất 200.000.000 đồng (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng) thuộc doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất 295.000 đồng (Công ty TNHH Hui Chin) thuộc doanh nghiệp FDI.

Cụ thể:

- Doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 7.611.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 200.000.000 đồng/người (Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy).

- Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân 9.000.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người (Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN - CN Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người (Công ty CP Cao su Tân Biên).

- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân là 2.800.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh). Mức thưởng thấp nhất là 1.000.000 đồng/người (Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong Tây Ninh).

-  Doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.849.000 đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 106.336.000 đồng/người (Cty CP Việt Nam Mộc Bài). Mức thưởng thấp nhất là 295.000 đồng/người (Công ty TNHH Hui Chin).

Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Đã thẩm định và quyết định cho 1.325 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 18.619 triệu đồng.

* Về đình công, lãn công: xẩy 02 vụ tranh chấp lao động, dẫn đến ngừng việc tập thể tại khu Chế xuất Linh trung III (01 vụ) và tại Khu CN Trảng Bàng 01 vụ, với 1.300 lao động tham gia, hiện nay đều đã được hòa giải thành công nhân trở lại làm việc.

Về quản lý an toàn, vệ sinh lao động:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch "Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần thứ 3" năm 2019.

Về tình hình tai nạn lao động chết người: 01 vụ, 01 người chết (thuộc đơn vị thi công công trình nhà máy Tanifood Tây Ninh)

Về công tác đào tạo nghề

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019 – 2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý của Sở GTVT, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho trường cao đẳng nghề làm chủ đầu tư thực hiện Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN" thuộc chương trình mục tiêu DNN việc làm và An toàn lao động năm 2019 (đầu tư ngành nghề trọng điểm).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề theo kế hoạch; quý I/2019 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 1.301 người (Trung cấp 107 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 1.194 người).

Số học viên tốt nghiệp ra trường trong 03 tháng là 870 người; số học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm là 664/870 người, đạt tỷ lệ 76,32%.


Công tác Người có công quí I năm 2019Người có côngTinCông tác Người có công quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Về công tác giải quyết các chế độ

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: chi trả trợ cấp kịp thời hàng tháng cho 8.507 đối tượng người có công, với số tiền 13,573 tỷ đồng (lũy kế: 29,163 tỷ đồng); chi trả trợ cấp 01 lần tháng 3 cho 81 đối tượng người có công (lũy kế 205 đối tượng) với số tiền 688 triệu đồng (lũy kế 1,675 tỷ đồng); mua BHYT cho đối tượng người có công, thân nhân người có công: 21.927 lượt thẻ, trong đó tăng 735 người, giảm 2.780 người; tiếp nhận và giải quyết 40 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ.

Thực hiện trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017: trợ cấp 46 người với số tiền 87,777 triệu đồng (trợ cấp hàng tháng: 12 người, kinh phí 66,945 triệu đồng; trợ cấp 01 lần: 34 người, kinh phí 17,832 triệu đồng).

Về xây dựng nhà tình nghĩa: Phúc tra và triển khai thực hiện xây mới 10 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công ở các huyện, thành phố.

Về chăm sóc tinh thần, vật chất nhân dịp tết nguyên đán

Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019).

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, họp mặt, tặng quà cho gia đình chính sách, với kinh phí 23.932,490 triệu đồng. Trong đó:

* Quà của Chủ tịch nước: có 15.166 người với tổng kinh phí 3.072,4 triệu đồng.

* Cấp tỉnh: Ngân sách tỉnh chi 17.306,6 triệu đồng chăm lo cho các đối tượng chính sách. Gồm:

+ Quà tặng gia đình chính sách: 28.476 người với tổng kinh phí 17.085,6 triệu đồng (600.000 đ/người).

+ Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 114 gia đình chính sách tiêu biểu, với kinh phí 171 triệu đồng.

+ Thăm hỏi tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với kinh phí 10 triệu đồng.

* Cấp huyện: cấp 5.220 phần quà với tổng giá trị 2.252,64 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 3.267 phần quà với giá trị 1.250 triệu đồng, nguồn vận động là 1.953 phần quá, trị giá 1.002,64 triệu đồng.

* Cấp xã: Cấp 1.798 phần quà với tổng kinh phí 1.300,85. Trong đó nguồn ngân sách 857 phần quà với giá trị 496,8 triệu đồng, nguồn vận động là 941 phần quà với giá trị 804,050 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc tốt mộ liệt sĩ, các công trình, cây xanh tạo cảnh quang sạch, đẹp tại 02 nghĩa trang liệt sĩ do tỉnh quản lý chuẩn bị phục vụ lể viếng nghĩa trang.

Công tác Xã hội quí I năm 2019Xã hộiTinCông tác Xã hội quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Lĩnh vực xã hội

Về thực hiện công tác giảm nghèo

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chăm lo và báo cáo kết quả chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ tiền điện . . . được các huyện, thành phố tích cực thực hiện. Về chăm sóc y tế: trong quý I/2019 cấp 27.103 thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định....

Về Bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Luật Người cao tuổi; Kế hoạch quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội; Đề án 1019,1215; Kế hoạch thực hiện Đề án Nghề công tác xã hội năm 2019;

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018;

Phối hợp với Tổ chức USAID, Viethealth tổ chức hội thảo tổng kết dự án DISTINCT năm 2018, triển khai Kế hoạch dự án năm 2019.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2019 đã chi trả trợ cấp xã hội cho 37.888 đối tượng, với kinh phí 43,166 tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời hàng tháng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng; cấp 30.761 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ theo quy định.

Về hỗ trợ đột xuất: Quý I/2019 trợ cấp cho 186 trường hợp với kinh phí 846 triệu đồng.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức VNAH, DRD và VietHealth tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (tập huấn về người khuyết tật, khám sức khỏe, hỗ trợ các phương tiện trợ giúp và sinh kế cho người khuyết tật....).

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 154 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 55 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 99 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 64; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 35), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu).

Về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025.

Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh: thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS; thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2019.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 03 phóng sự tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ".

Về chăm sóc y tế: cấp phát sinh tăng 1.242 thẻ BHYT, giảm 1.415 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 101.343 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

Về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Dự thảo kế hoạch Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019.

Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

Về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội          

Dự thảo kết hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2019.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội kiểm tra liên ngành VHXH của tỉnh và 09 huyện thành phố với 140 thành viên tham dự.

Tổ chức tập huấn triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với 700 cơ sở tham dự.

Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý 667 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 591 học viên, cai nghiện tự nguyện: 0 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 76 học viên.

1 - 30Next