Thông tin cần biết
Chủ Nhật, Ngày 14/07/2013, 09:00
Tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/07/2013
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận 16 nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, trong đó 11 nạn nhân tự nguyện trở về, 5 nạn nhận được Công an giải cứu.

 Nhằm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Chỉ đạo Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội các huyện, thị xã xác minh hoàn cảnh gia đình và chi hỗ trợ khó khăn ban đầu cho 15 nạn nhân với tổng số tiền 15.000.000 triệu đồng. (1.000.000 đồng/người).

Thực hiện Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng cho các nhóm tự lực tại tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2012 – 2013 do tổ chức di cư quốc tế tài trợ với tổng kinh phí thực hiện dự án là 358.117.000 đồng. Thời gian qua, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh tổ chức khóa tập huấn 2 ngày về kỹ thuật canh tác cây trồng và vật nuôi cho các thành viên nhóm tự lực. Với sự tham dự 31 đại biểu đại diện Hội LHPN 3 huyện, xã và thành viên nhóm tự lực.

Tổ chức khóa tập huấn 2 ngày về Kiến thức và kỹ năng sử dụng đồng vốn hiệu quả cho các thành viên nhóm tự lực với 28 lượt người tham dự. Ngoài ra tổ chức sinh hoạt nhóm định kỳ hàng tháng (5 tháng) cho 3 nhóm tự lực với số 137 người tham dự.

Đặc biệt, để thúc đẩy những nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập bền vững và kết nối chặt chẽ giữa các thành viên nhóm tự lực, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức cho 24 nạn nhân nhóm tự lực vay vốn với tổng số tiền 120.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người).

Nhằm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập với cộng đồng, thời gian tới, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực về tác hại của nạn mua bán người cho các nạn nhân.

Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế IOM thực hiện và tổ chức và tổng kết dự án ““Nâng cao năng lực tái hòa nhập cộng đồng cho các nhóm tự lực tại tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2012 – 2013”

MN

Lượt người xem:  Views:   571
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết