Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 19/08/2017, 09:00
Sao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2017
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-VP ngày 18/8/2017 về việc sao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

​​Toàn văn Nghị định số 91/2017/NĐ-CP:    Tải về NGHI DINH 91.2017.pdf

Lượt người xem:  Views:   75
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết