Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 15/08/2017, 10:00
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vị chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2017
Ngày 11/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vị chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đó, có 03 TTHC cấp trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi bổ sung; có 03 TTHC cấp trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực lao động tiền lương được bãi bỏ do được thay thế bởi các TTHC nêu trên.

Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.   Tải về Quyet dinh 1255.QD-BLDTBXH.pdf

Lượt người xem:  Views:   58
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

PostCategory

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết