Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 11/11/2020, 21:00
Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/11/2020
Công văn số 2655/STP-PBGDPL ngày 09/11/2020 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.

​Toàn văn Công văn số 2655/STP-PBGDPL ngày 09/11/2020 của Sở Tư pháp Tải về cv tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   906
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết