Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dânNewTăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân
Công văn số 1805/UBND-VHXH ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân

Toàn văn ​Công văn số 1805/UBND-VHXH ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1805 UB.signed.pdf

8/12/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19NewTriển khai hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 1825/UBND-VHXH ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19

Toàn văn ​Công văn số 1825/UBND-VHXH ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1825.ub.signed.pdf

8/12/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEANNewTổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN
Công văn số 1820/UBND-KTTC ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN

Toàn văn ​Công văn số 1820/UBND-KTTC ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1820 ub.signed.pdf

8/12/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP)NewTriển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP)
Công văn số 1835/UBND-VHXH ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 (Thông báo số 283/TB-VPCP

​Toàn văn Công văn số 1835/UBND-VHXH ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1835.ub.signed.pdf

8/12/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Công văn số 1687/UBND-VHXH ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

​Toàn văn Công văn số 1687/UBND-VHXH ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh1687 ub.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.Tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Công văn số 1687/UBND-VHXH ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

​Toàn văn Công văn số 1687/UBND-VHXH ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh1687 ub.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.Quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.
Công văn số 1736/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW.

​Toàn văn Công văn số 1736/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1736 ub.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới.Tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới.
Công văn số 1764/UBND-KTTC ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cây xanh đô thị, đặc biệt trong mùa mưa bão đang tới.

​Toàn văn Công văn số 1764/UBND-KTTC ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1764 ub.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Giới thiệu trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.Giới thiệu trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 1849/HĐPH ngày 04/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc giới thiệu trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn ​Công văn số 1849/HĐPH ngày 04/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 1849.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.
Công văn số 1778/UBND-VHXH ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Toàn văn ​Công văn số 1778/UBND-VHXH ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1778 ub.signed.pdf

8/6/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo tuyển sinh bổ sung chuyển đổi kiến thức sau đại học ngành công tác XH tại phân hiệu ĐH QG TP Hồ Chí Minh tại Bến Tre.Thông báo tuyển sinh bổ sung chuyển đổi kiến thức sau đại học ngành công tác XH tại phân hiệu ĐH QG TP Hồ Chí Minh tại Bến Tre.
Thông báo số 550/TB-XHNV-SĐH ngày 08/7/2020 của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn về việc tuyển sinh bổ sung chuyển đổi kiến thức sau đại học ngành công tác XH tại phân hiệu ĐH QG TP Hồ Chí Minh tại Bến Tre.

Toàn văn ​Thông báo số 550/TB-XHNV-SĐH ngày 08/7/2020 của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân vănDOC072220-07222020235215.pdf

7/31/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8.2020 (phòng, chống mại dâm).Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8.2020 (phòng, chống mại dâm).
Công văn số 1752/HĐPH ngày 22/7/2020 của Sở Tư pháp về việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 8.2020 (phòng, chống mại dâm).

Toàn văn ​Công văn số 1752/HĐPH ngày 22/7/2020 của Sở Tư pháp: 1752.PDF

7/31/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn ​Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 28 qppl.signed.pdf

7/31/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia năm 2020.Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia năm 2020.
Công văn số 1272/SNV-TCCCVC ngày 16/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 1272/SNV-TCCCVC ngày 16/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh: Cong van gui cac co quan don vi thong bao tuyen sinh dao tao thac si. tai Lao va Campuchiadoc_Signed.pdf

7/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Chỉ đạo tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.Chỉ đạo tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Công văn số 1602/UBND-NCPC ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chỉ đạo tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

​Toàn văn Công văn số 1602/UBND-NCPC ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh1602 ub.signed.pdf

7/23/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộTriển khai Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ
Công văn số 1525/UBND-VHXH ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không” (Quyết định số 2553/QĐ-BYT).

Toàn văn ​Công văn số 1525/UBND-VHXH ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1525 ub.signed.pdf

7/20/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo mở lớp ôn tập và thi sát hạch Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 04 năm 2020.Thông báo mở lớp ôn tập và thi sát hạch Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 04 năm 2020.
Thông báo số 40/TB-TTGSĐH ngày 08/7/2020 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung về việc thông báo mở lớp ôn tập và thi sát hạch Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 04 năm 2020.

Thông báo số 40/TB-TTGSĐH ngày 08/7/2020 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung: Thong bao mo lop-dot4-2020_Signed.pdf

7/15/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường cộng tác phòng chống bệnh bạch hầu.Tăng cường cộng tác phòng chống bệnh bạch hầu.
Công văn số 1504/UBND-VHXH ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường cộng tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Toàn văn ​Công văn số 1504/UBND-VHXH ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1504 ub.signed.pdf

7/15/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Hợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.Hợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.
Công văn số 203/XHNV-ĐT ngày 15/6/2020 của Trường ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn về việc hợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.

Công văn số 203/XHNV-ĐT ngày 15/6/2020 của Trường ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn: DOC070620-07062020182815.pdf

7/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.
Kế hoạch số 2425/KH-BCD ngày 01/7/2020 của Sở Y tế về việc truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.

Kế hoạch số 2425/KH-BCD ngày 01/7/2020 của Sở Y tế:b-kế hoạch Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT_Signed.pdf

7/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hộiTiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hội
Công văn số 1403/UBND-VHXH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hội

Công văn số 1403/UBND-VHXH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh: 1403 ub.signed.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1401 ub.signed.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.Mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.
Công văn số 419/FOSCO-ĐN ngày 30/6/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nhà nước (FOSCO)  về việc mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.

Toàn văn ​Công văn số 419/FOSCO-ĐN ngày 30/6/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nhà nước (FOSCO): DOC070220-07022020002939.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.
Quyết định số 1484/HĐPH ngày 25/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.

​Toàn văn Quyết định số 1484/HĐPH ngày 25/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 1484.PDF

Thể lệ: THỂ LỆ, GỬI.doc

Câu hỏi: CÂU HỎI THI THPL THÁNG 7 (chủ đề BHYT).doc

7/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.
Công văn số 1350/UBND-VHXH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.

Công văn số 1350/UBND-VHXH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh1350 ub.signed.pdf

7/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COTriển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch CO
Công văn số 1257/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư.

​Toàn văn Công văn số 1257/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:QD2234_BCĐ.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tTriển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 t
Công văn số 1256/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

​Toàn văn Công văn số 1256/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnhQD92225_BCĐQG.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.Tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.
Công văn số 1283/UBND-KTTC ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Công văn số 1283/UBND-KTTC ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1283 ub.signed.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp Triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp
Công văn số 1250/UBND-VHXH ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-Cov-2 tại cộng đồng.

Công văn số 1250/UBND-VHXH ngày 12/6/2020 của UBND tỉnhQD2233_BCD.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).
Công văn số 1230/UBND-VHXH ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chỉ đạo tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).

Toàn văn ​Công văn số 1230/UBND-VHXH ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh: 1230 ub.signed.pdf

6/17/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 30Next