Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Công văn số 1080/UBND-HCC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

​Toàn văn Công văn số 1080/UBND-HCC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh: 1080.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1122/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 1122/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1122.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.
Công văn số 1291/STP-PBGDPL ngày 01/6/2020 của Sở Tư pháp về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.

​Toàn văn Công văn số 1291/STP-PBGDPL ngày 01/6/2020 của Sở Tư pháp: Công văn phát động cuộc thi quý III năm 2020_Signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Công văn số 1118/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

​Toàn văn Công văn số 1118/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1118 ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn ​Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1138.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.
Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.

Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: DOC060120-06012020010322.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.Phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.
Công văn số 1144/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.

​Toàn văn Công văn số 1144/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1144.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc láTăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1067.ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.
Công văn số 1099/UBND-KTTC ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 1099/UBND-KTTC ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1099 ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch.
Công văn số 1089/UBND-VHXH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch.

Toàn văn ​Công văn số 1089/UBND-VHXH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1089.ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường quản lý biên giới. Tăng cường quản lý biên giới.
Công văn số 1021/UBND-NCPC ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường quản lý biên giới.

​Toàn văn Công văn số 1021/UBND-NCPC ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1021.signed.pdf

5/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020. Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.
Công văn số 960/UBND-KTTC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

​Toàn văn Công văn số 960/UBND-KTTC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 960 ub.signed.pdf

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.
Công văn số 993/UBND-KTTC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

​Toàn văn Công văn số 993/UBND-KTTC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 993 ub.signed.pdf

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường.
Công văn số 3233/VP-HCC ngày 12/5/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường.

Toàn văn ​Công văn số 3233/VP-HCC ngày 12/5/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh: (CKS) thuc hien TTHC tai bo phan Mot cua_Signed.pdf

5/17/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Phương án số 957/UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phương án số 957/UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 957.ub.signed.pdf

5/17/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thưHướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Toàn văn ​Công văn số 805/SNV-VP ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ: Huong dan thuc hien ND 30_Signed.pdf

5/12/2020 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Công văn số 1721/SYT-TTR ngày 27/4/2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

​Toàn văn Công văn số 1721/SYT-TTR ngày 27/4/2020 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: SYT - tiếp tục thực hiện các BPPCD và XLVP_Signed.pdf

5/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.Tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.
Công văn số 1010/HĐPH ngày 27/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn văn ​Công văn số 1010/HĐPH ngày 27/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 1010.signed.pdf

5/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.Triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.
Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

​Toàn văn Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 853.qd.signed.pdf

5/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.
Công văn số 865/UBND-KTTC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 865/UBND-KTTC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 865.ub.signed.pdf

5/7/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Công văn số 822/UBND ngày 23/4/2020 của Ban Chỉ đạo 110 tỉnh Tây Ninh về việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Toàn văn ​Công văn số 822/UBND ngày 23/4/2020 của Ban Chỉ đạo 110 tỉnh Tây Ninh: 822.ub.signed.pdf

5/4/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Công văn số 830/UBND-VHXH ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn văn ​Công văn số 830/UBND-VHXH ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 830.ub.signed.pdf

5/4/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động cuộc thi tháng tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020.Phát động cuộc thi tháng tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020.
Công văn số 948/HĐPH ngày 21/4/2020 của Sở Tư pháp về việc phát động cuộc thi tháng tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 948/HĐPH ngày 21/4/2020 của Sở Tư pháp: 948.signed.pdf

4/27/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về  xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.Triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về  xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.
Công văn số 2692/VP-VHXH ngày 21/4/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về  xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

​Công văn số 2692/VP-VHXH ngày 21/4/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh: 2692.vp.signed.pdf

4/27/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020. Triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.
Công văn số 816/UBND-NCPC ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 816/UBND-NCPC ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:816.ub.signed.pdf

4/27/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thông báo số 23/TB-SGTVT ngày 17/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống COVID-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn Thông báo số 23/TB-SGTVT ngày 17/4/2020 của Sở Giao thông vận tải: Thông báo_hoạt động vận tải_Tiếp tục thực hiện CT 16 đến 22_4_2020_Signed.pdf

4/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.
Công văn số 744/UBND-KTTC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn văn ​Công văn số 744/UBND-KTTC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:744.ub.signed.pdf

4/21/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.
Công văn số 759/UBND-TTHCC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.

Công văn số 759/UBND-TTHCC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 759.ub.signed.pdf

4/21/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.
Công văn số 759/UBND-TTHCC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử.
4/21/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường ngăn chặn việc lợi dung dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan trục lợi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Tăng cường ngăn chặn việc lợi dung dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan trục lợi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.
Công văn số 626/UBND-VHXH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường ngăn chặn việc lợi dung dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan trục lợi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

​Toàn văn Công văn số 626/UBND-VHXH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 626.ub.signed.pdf

4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 30Next