Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địaTăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa
Công văn số 2665/UBND-NCPC ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa

Toàn văn ​Công văn số 2665/UBND-NCPC ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh: 2665.ub.signed.pdf

12/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020.Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020.
Kế hoạch số 2525/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020.

Toàn vănKế hoạch số 2525/KH-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh:2525.ub.signed.pdf

11/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 2539/UBND-KTTC ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.Công văn số 2539/UBND-KTTC ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.
Công văn số 2539/UBND-KTTC ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

​Toàn văn Công văn số 2539/UBND-KTTC ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh: 2539.ub.signed.pdf

11/19/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngThực hiện nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Công văn số 2364/UBND-KTTC ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

​Toàn văn Công văn số 2364/UBND-KTTC ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh: 2364.ub.signed.pdf

10/29/2019 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cương công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bànTăng cương công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn
Công văn số 2312/UBND-KTTC ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cương công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

Toàn văn ​Công văn số 2312/UBND-KTTC ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh: 2312.ub.signed.pdf

10/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty CP Việt Nam Mộc BàiThông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty CP Việt Nam Mộc Bài

Toàn văn Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty CP Việt Nam Mộc Bài: DOC102119-10212019014034.pdf

10/21/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ
Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty TNHH Can Sports VNThông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty TNHH Can Sports VN

Toàn văn ​Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A của Công ty TNHH Can Sports VN: DOC102119-10212019014015.pdf

10/21/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" năm 2019Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" năm 2019
Kế hoạch số 2525/KH-SLĐTBXH ngày 14/10/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" năm 2019.

Toàn văn ​Kế hoạch số 2525/KH-SLĐTBXH ngày 14/10/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: DOC101819-10182019005637.pdf

10/18/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2019-10/cai cach hanh chinh_Key_18102019151650.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Công văn số 2293/UBND-VHXH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Toàn văn Công văn số 2293/UBND-VHXH ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh:2293.ub.signed.pdf

10/17/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung chỉ đạo công tác chôn lấp, tiêu hủy, ngăn chặn, xử lý tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnhTập trung chỉ đạo công tác chôn lấp, tiêu hủy, ngăn chặn, xử lý tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
Công văn số 2284/UBND-KTTC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo công tác chôn lấp, tiêu hủy, ngăn chặn, xử lý tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh

Toàn văn Công văn số 2284/UBND-KTTC ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh:2284.ub.signed.pdf

10/17/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát sóng chương trình của Đài trên app di động "Tây Ninh TV".Phát sóng chương trình của Đài trên app di động "Tây Ninh TV".
Công văn số 557/PTTH-TCHC ngày 14/10/2019 của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh về việc phát sóng chương trình của Đài trên app di động "Tây Ninh TV".

​Toàn văn Công văn số 557/PTTH-TCHC ngày 14/10/2019 của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh:DOC101419-10142019175212.pdf

10/17/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” trên Báo Tây Ninh quý IV năm 2019 Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” trên Báo Tây Ninh quý IV năm 2019
Công văn số 2065/STP-PBGDPL ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” trên Báo Tây Ninh quý IV năm 2019

Toàn văn ​Công văn số 2065/STP-PBGDPL ngày 30/9/2019 của Sở Tư pháp: Công văn phát động cuộc thi_Signed.pdf

10/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.
Công văn số 863-CV/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

​Toàn văn Công văn số 863-CV/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh uỷ Tây Ninh: DOC091519-09152019201032.pdf

9/26/2019 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025  Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 
Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 

Toàn văn ​Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh: 2028.qd.signed.pdf

9/26/2019 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.Tiếp tục đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Công văn số 1670/UBND-KTTC ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Toàn văn Công văn số 1670/UBND-KTTC ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh: VB-1670-UBND.pdf

9/19/2019 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ quan, DN, nhà trường.Thông báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ quan, DN, nhà trường.
Thông báo số 08/TB-PPT ngày 03/9/2019 của Công an tỉnh về việc thông báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ quan, DN, nhà trường.

Toàn văn ​Thông báo số 08/TB-PPT ngày 03/9/2019 của Công an tỉnh:DOC090519-09052019014728.pdf

9/12/2019 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông.Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông.
Công văn số 1870/UBND-VHXH ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông.

Toàn văn ​Công văn số 1870/UBND-VHXH ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh:1870.ub.signed.pdf

9/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh.Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1863/UBND-VHXH ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 1863/UBND-VHXH ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh:1863ub.signed.pdf

9/3/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Quan lớn Trà Vong, tỉnh Tây Ninh” Công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Quan lớn Trà Vong, tỉnh Tây Ninh”
Công văn số 5277/VP-VHXH ngày 30/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh về việc công bố danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Lễ hội Quan lớn Trà Vong, tỉnh Tây Ninh”

Toàn văn Công văn số 5277/VP-VHXH ngày 30/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh:(CKS) SO VHTTDL phoi hop TAN BIEN to chuc le di san quan lon tra vong_Signed.pdf

9/3/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.
Công văn số 1810/UBND-NCPC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

​Toàn văn Công văn số 1810/UBND-NCPC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh: 1810.ub.signed.pdf

8/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Công văn số 844/CV/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

​Toàn văn Công văn số 844/CV/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh uỷ: DOC082219-08222019020546.pdf

8/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.
Công văn số 1809/UBND-NCPC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.

​Toàn văn Công văn số 1809/UBND-NCPC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh: 1809.ub.signed.pdf

8/28/2019 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và Bộ pháp điển.Hướng dẫn khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và Bộ pháp điển.
Công văn số 1656/STP-XDKTVB ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và Bộ pháp điển.

Toàn văn Công văn số 1656/STP-XDKTVB ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp:huong dan sd phan mem_Signed.pdf

8/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.Triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1763/UBND-KTTC ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 1763/UBND-KTTC ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh: 1763.ub.signed.pdf

8/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1723/UBND-KTTC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn Công văn số 1723/UBND-KTTC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh:1723.ub.PDF

8/20/2019 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1715/UBND-HCC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn ​Công văn số 1715/UBND-HCC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh: 1715.ub.signed.pdf

8/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.Tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.
Công văn số 1706/UBND-VHXH ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.
Công văn số 1706/UBND-VHXH ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh: 1706.ub.signed.pdf
8/15/2019 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Công văn số 1670/UBND-KTTC ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.

Toàn văn ​Công văn số 1670/UBND-KTTC ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh: 1670.ub.signed.pdf

8/9/2019 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhThông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Công văn số 1123/SNV-TCCCVC ngày 19/7/2019 của Sở Nội vụ về việc thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Toàn vănCông văn số 1123/SNV-TCCCVC ngày 19/7/2019 của Sở Nội vụ: 1123-TCCCVC_1.signed.pdf

7/26/2019 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.Triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Công văn số 1416/UBND-KTTC ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Công văn số 1416/UBND-KTTC ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh:1416.ub.signed.pdf

7/8/2019 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 30Next