Thông tin cần biết - Số liệu thống kê
 
Mục này đang cập nhật dữ liệu...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Hợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.NewHợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.
Công văn số 203/XHNV-ĐT ngày 15/6/2020 của Trường ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn về việc hợp tác đào tạo Văn bằng 1, Văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học.

Công văn số 203/XHNV-ĐT ngày 15/6/2020 của Trường ĐH Khoa học và Xã hội Nhân văn: DOC070620-07062020182815.pdf

7/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.NewTruyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.
Kế hoạch số 2425/KH-BCD ngày 01/7/2020 của Sở Y tế về việc truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT.

Kế hoạch số 2425/KH-BCD ngày 01/7/2020 của Sở Y tế:b-kế hoạch Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT_Signed.pdf

7/9/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hộiTiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hội
Công văn số 1403/UBND-VHXH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường quản lý lễ hội

Công văn số 1403/UBND-VHXH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh: 1403 ub.signed.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 1401/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1401 ub.signed.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.Mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.
Công văn số 419/FOSCO-ĐN ngày 30/6/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nhà nước (FOSCO)  về việc mời tham gia thi đấu " giải quần vợt FOSCO lần V-2020.

Toàn văn ​Công văn số 419/FOSCO-ĐN ngày 30/6/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nhà nước (FOSCO): DOC070220-07022020002939.pdf

7/8/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.
Quyết định số 1484/HĐPH ngày 25/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 7 năm 2020.

​Toàn văn Quyết định số 1484/HĐPH ngày 25/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 1484.PDF

Thể lệ: THỂ LỆ, GỬI.doc

Câu hỏi: CÂU HỎI THI THPL THÁNG 7 (chủ đề BHYT).doc

7/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.
Công văn số 1350/UBND-VHXH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020.

Công văn số 1350/UBND-VHXH ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh1350 ub.signed.pdf

7/7/2020 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COTriển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch CO
Công văn số 1257/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư.

​Toàn văn Công văn số 1257/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:QD2234_BCĐ.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tTriển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 t
Công văn số 1256/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

​Toàn văn Công văn số 1256/UBND-VHXH ngày 15/6/2020 của UBND tỉnhQD92225_BCĐQG.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.Tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.
Công văn số 1283/UBND-KTTC ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng.

Công văn số 1283/UBND-KTTC ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1283 ub.signed.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp Triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp
Công văn số 1250/UBND-VHXH ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-Cov-2 tại cộng đồng.

Công văn số 1250/UBND-VHXH ngày 12/6/2020 của UBND tỉnhQD2233_BCD.pdf

6/22/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).Tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).
Công văn số 1230/UBND-VHXH ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chỉ đạo tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (CV 3058/CV-BCĐ).

Toàn văn ​Công văn số 1230/UBND-VHXH ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh: 1230 ub.signed.pdf

6/17/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo  “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020Triển khai Cuộc thi Sáng tạo  “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020
Công văn số 485/KHCN-CN ngày 12/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo  “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020

​Toàn văn Công văn số 485/KHCN-CN ngày 12/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ: 1.CV_Cuoc thi Sang tao_2020_Signed.pdf

6/17/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Mời viết bài cho Tập san Thông tin khoa học và công nghệ số 02 năm 2020.Mời viết bài cho Tập san Thông tin khoa học và công nghệ số 02 năm 2020.
Công văn số 444/KHCN-TKC ngày 01/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời viết bài cho Tập san Thông tin khoa học và công nghệ số 02 năm 2020.

​Toàn văn Công văn số 444/KHCN-TKC ngày 01/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ:DOC060320-06032020191554.pdf

6/11/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại tang lễ.Triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại tang lễ.
Công văn số 1192/UBND-VHXH ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại tang lễ.

Toàn văn ​Công văn số 1192/UBND-VHXH ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1192 UB.signed.pdf

6/11/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiệm dịch COVID - 19 tại hộ gia đìnhTriển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiệm dịch COVID - 19 tại hộ gia đình
Công văn số 1188/UBND-VHXH ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiệm dịch COVID - 19 tại hộ gia đình

Toàn văn ​Công văn số 1188/UBND-VHXH ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1188 ub.signed.pdf

6/11/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Công văn số 1080/UBND-HCC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

​Toàn văn Công văn số 1080/UBND-HCC ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh: 1080.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1122/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 1122/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1122.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.
Công văn số 1291/STP-PBGDPL ngày 01/6/2020 của Sở Tư pháp về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2020.

​Toàn văn Công văn số 1291/STP-PBGDPL ngày 01/6/2020 của Sở Tư pháp: Công văn phát động cuộc thi quý III năm 2020_Signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Công văn số 1118/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

​Toàn văn Công văn số 1118/UBND-KTTC ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1118 ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn ​Công văn số 1138/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1138.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.
Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020.

Kế hoạch số 48-KH/BTCTU-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: DOC060120-06012020010322.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.Phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.
Công văn số 1144/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát triển chăn nuôi lợn và tập trung kiểm soát, phòng chống bệnh DTLCP.

​Toàn văn Công văn số 1144/UBND-KTTC ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1144.ub.signed.pdf

6/4/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc láTăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Công văn số 1067/UBND-VHXH ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh:1067.ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.Tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.
Công văn số 1099/UBND-KTTC ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tập trung thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai năm 2020.

Toàn văn ​Công văn số 1099/UBND-KTTC ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1099 ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch.
Công văn số 1089/UBND-VHXH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý khai báo y tế đối với người đi về từ vùng dịch.

Toàn văn ​Công văn số 1089/UBND-VHXH ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1089.ub.signed.pdf

6/1/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường quản lý biên giới. Tăng cường quản lý biên giới.
Công văn số 1021/UBND-NCPC ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường quản lý biên giới.

​Toàn văn Công văn số 1021/UBND-NCPC ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 1021.signed.pdf

5/27/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020. Phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.
Công văn số 960/UBND-KTTC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020.

​Toàn văn Công văn số 960/UBND-KTTC ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 960 ub.signed.pdf

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.
Công văn số 993/UBND-KTTC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

​Toàn văn Công văn số 993/UBND-KTTC ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh: 993 ub.signed.pdf

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường.
Công văn số 3233/VP-HCC ngày 12/5/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trở lại trạng thái bình thường.

Toàn văn ​Công văn số 3233/VP-HCC ngày 12/5/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh: (CKS) thuc hien TTHC tai bo phan Mot cua_Signed.pdf

5/17/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 30Next