Thông tin cần biết - Thông báo
 
Ngày 13.3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đặc biệt là các phản ánh kiến nghị về hành vi chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm;… khi giải quyết thủ tục hành chính. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ bộ phận "Một cửa" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận mẫu phiếu phản ánh, kiến nghị.
 
Thực hiện Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Theo đó có 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên 9 lĩnh vực quản lý gồm: An toàn lao động; Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Lao động tiền lương, quan hệ lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Việc làm; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giáo dục nghề nghiệp.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
 
Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH v/v nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
 
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, thời gian gần đây một số đối tượng cò mồi, môi giới nắm bắt được tâm lý, nguyện vọng của nhiều lao động muốn đi làm việc tại Hàn Quốc đã lợi dụng sự cả tin của những người không hiểu biết về các chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc để lừa đảo, thu tiền bất chính nhằm trục lợi. Những đối tượng này thường đưa ra những thông tin không chính xác, hứa hẹn có thể giúp đỡ người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc qua những kênh khác nhau; thậm chí, có đối tượng đã giả mạo hợp đồng, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH để lừa đảo số tiền lớn của người lao động.
 
Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó có 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên 11 lĩnh vực quản lý gồm: An toàn lao động; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quản lý lao động ngoài nước; Việc làm; Lao động tiền lương; Cho thuê lại lao động; Tổ chức cán bộ; Giáo dục nghề nghiệp.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê Công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê
Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10/5/2018

Toàn văn ​Công văn số 1676/UBND-KTN ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:1676.ub.PDF

7/17/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn Kế hoạch số 1685/KH-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:1685.kh.PDF

7/17/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIVTài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
Công văn số 3686/VP-NC ngày 11/7/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sao gửi Công văn số 2038-CV/BTGTU ngày 03/7/2018.

Toàn văn ​Tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV: 9734.PDF

7/17/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện Công văn số 584-CV/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Triển khai thực hiện Công văn số 584-CV/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Công văn số 1562/UBND-NC ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 584-CV/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

​Toàn văn Công văn số 1562/UBND-NC ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1562.ub.PDF

7/17/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường kiểm soát, điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khôTăng cường kiểm soát, điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô
Công văn số 1612/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, điều kiện bảo quản trong sản xuất, chế biến, kinh doanh ớt bột khô

​Toàn văn Công văn số 1612/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1612.PDF

7/9/2018 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

​Toàn văn Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ: 2302.PDF

7/9/2018 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, ngày 01/7/2018Truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, ngày 01/7/2018
Kế hoạch 1531/KH-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, ngày 01/7/2018

Toàn văn ​Kế hoạch 1531/KH-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1531.KH.PDF

7/5/2018 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ.Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ.
Công văn số 1336/SNV-CCVC ngày 28/6/2018 của Sở Nội vụ về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ.

​Toàn văn Công văn số 1336/SNV-CCVC ngày 28/6/2018 của Sở Nội vụ: DOC070218-07022018171640.pdf

7/5/2018 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018
Công văn số 1603/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

Toàn văn ​Công văn số 1603/UBND-KGVX ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1603.PDF

7/5/2018 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninhkhu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

​Toàn văn Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1599.PDF

7/2/2018 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.Kế hoạch tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.
Kế hoạch số 35/KH-STTT ngày 26/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.

Toàn văn ​Kế hoạch số 35/KH-STTT ngày 26/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông: Kh tuyen truyen UD CNTT 2018-PTTBCXB_Signed.pdf

7/2/2018 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường công tác bảo vệ trụ sở cơ quanTăng cường công tác bảo vệ trụ sở cơ quan
Công văn số 1486/UBND-NC ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trụ sở cơ quan.

Toàn văn ​Công văn số 1486/UBND-NC ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1486.PDF

6/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.Giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.
Công văn số 1475/UBND-TD ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

​Toàn văCông văn số 1475/UBND-TD ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:1475.PDF

6/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.
Công văn số 1069/STP-PBGDPL ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

​Toàn văn Công văn số 1069/STP-PBGDPL ngày 22/6/2018 của Sở Tư pháp: CV hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018_Signed.pdf

6/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.Mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.
Công văn số 374/KHCN-CN ngày 21/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

Toàn văn Công văn số 374/KHCN-CN ngày 21/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ: DOC062418-06242018190320.pdf

6/26/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018
Công văn số 1435/UBND-KGVX ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018.

​Toàn văn Công văn số 1435/UBND-KGVX ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân: 1435.ub.PDF

6/22/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.0Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.0
Công văn số 3011-CV/BTCTU, ngày 06/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc sao gửi thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.

​Toàn văn Công văn số 3011-CV/BTCTU, ngày 06/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: DOC061118-06112018235645 (1).pdf

6/21/2018 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Công văn số 1460/STC-TTS ngày 12/6/2018 của Sở Tài chính về việc tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

​Toàn văn Công văn số 1460/STC-TTS ngày 12/6/2018 của Sở Tài chính:CKS.STC.1460.CV.TUYENTRUYEN.THTKCLP.2018_Signed.pdf

6/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.
Công văn số 3011-CV/BTCTU ngày 06/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc sao gửi thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Chính sách công năm 2018.

Toàn văn Công văn số 3011-CV/BTCTU ngày 06/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: DOC061118-06112018235645.pdf

6/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.
Công văn số 1359/UBND-KTN ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Công văn số 1359/UBND-KTN ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: DOC061018-06102018200130.pdf

6/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.Tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
Công văn số 1353/UBND-NC ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Công văn số 1353/UBND-NC ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: DOC061018-06102018200151.pdf

6/15/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" trên Báo Tây Ninh năm 2018Phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" trên Báo Tây Ninh năm 2018
Công văn số 899/STP-PBGDPL ngày 31/5/2018 của Sở Tư pháp về việc phát động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" trên Báo Tây Ninh năm 2018.

​Toàn văn Công văn số 899/STP-PBGDPL ngày 31/5/2018 của Sở Tư pháp: cong van phat dong thi giao thông.T_Signed.pdf

6/12/2018 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch số 1337/KH-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

​Toàn văn Kế hoạch số 1337/KH-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh:1337.kh.PDF

6/11/2018 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạngThông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
Công văn số 1625/BTTTT-CVT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

​Toàn văn Công văn số 1625/BTTTT-CVT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông: 1985.PDF

6/8/2018 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 1316/UBND-KTN ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn ​Công văn số 1316/UBND-KTN ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 1316.PDF

6/8/2018 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2018 – 2019.Thông báo học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2018 – 2019.
Thông báo số 1124/SNV-CCVC ngày 31/5/2018 của Sở Nội vụ về việc thông báo học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2018 – 2019.

​Toàn văn Thông báo số 1124/SNV-CCVC ngày 31/5/2018 của Sở Nội vụ: DOC060318-06032018193605.pdf

6/6/2018 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)
Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019).

Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo quyết định ban hành thể lệ cuộc thi, mẫu phiếu dự thi): 1285.PDF

6/5/2018 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệpHưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Công văn số 1314/SNN-VPĐP ngày 28/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

​Toàn văn Công văn số 1314/SNN-VPĐP ngày 28/5/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: CV-Thibaochi(DK)_Signed.pdf

Toàn văn Quyết định ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi và đề cương báo cáo xây dựng: VB kem.rar

6/1/2018 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ướcTriển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Công văn số 854/HĐPH ngày 21/5/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

​Toàn văn Công văn số 854/HĐPH ngày 21/5/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật: huong uoc, quy uoc_Signed.pdf

6/1/2018 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Công văn số 569-CV/TU, ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 569-CV/TU, ngày 08/5/2018 của Tỉnh ủy: DOC052518-05252018001144.pdf

5/29/2018 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1 - 30Next