Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 2017Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 2017
Sở LĐTBXH ban hành Công văn số  2757/SLĐTBXH-VP ngày 08/12/2017 về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và xét thi đua, khen thưởng năm 2017

​Văn bản đính kèm Công văn số /SLĐTBXH-VP :    VB dinh kem.rar

12/8/2017 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụThực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Ngày 29/11/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3206/UBND-NC về việc thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

​Toàn văn công văn số 3206/UBND-NC: 3206.pdf

12/7/2017 10:10 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chínhThông báo về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đặc biệt là các phản ánh kiến nghị về hành vi chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm;… khi giải quyết thủ tục hành chính.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ bộ phận "Một cửa" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận mẫu phiếu phản ánh, kiến nghị.


Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, số 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại đường dây nóng : 0276.3813.363

- Địa chỉ thư điện tử: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn

11/27/2017 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 4816/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/11/2017 v/v hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Toàn văn ​Văn bản số 4816/LĐTBXH-VPQGGN :  4816.pdf

11/20/2017 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số  2604/SLĐTBXH-VP ngày 17/11/2017 về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

​Toàn văn Công văn số 2604/SLĐTBXH-VP ngày 17/11/2017 của Sở LĐTBXH.

Chỉ tiêu thi đua năm 2017: 2017.rar

Các văn bản liên quan: HUONG DAN 244.HD-HĐTĐ.pdf     HUONG DAN 251.HD-HĐTĐ.pdf

11/17/2017 8:40 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtSở Lao động - Thương binh và Xã hội niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
Thực hiện Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Theo đó có 46 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên 9 lĩnh vực quản lý gồm: An toàn lao động; Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Lao động tiền lương, quan hệ lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Việc làm; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giáo dục nghề nghiệp.

​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tồ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại trụ sở làm việc và trên Cổng Dịch vụ công Tây Ninh, địa chỉ:  http://dichvucong.tayninh.gov.vn.
11/3/2017 2:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2017-11/02_jpg_Key_03112017142524.jpgThông báo
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiThông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Võ Thanh ThủyGiám đốc0276.38222690913955725
2Lê Thị Thanh TâmChánh Thanh tra0276.38200450918554771
3Phạm Minh TríP.Chánh Văn phòng0276.3227120917032424

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh, địa chỉ: số 138, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soldtbxh@tayninh.gov.vn.

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

(Trích Thông báo số 2391/TB-SLĐTBXH ngày 11/10/2017 của Sở LĐTBXH: So dien thoai duong day nong 2017_Signed.pdf

10/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgĐường dây nóng
Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiThông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STTHọ và tênChức danhSố điện thoại liên lạc
Điện thoại bànDi động
1Võ Thanh ThủyGiám đốc0276.38222690913955725
2Lê Thị Thanh TâmChánh Thanh tra0276.38200450918554771
3Phạm Minh TríP.Chánh Văn phòng0276.3227120917032424

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức thông thường gửi trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh, địa chỉ: số 138, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soldtbxh@tayninh.gov.vn.

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Thông tin kiến nghị, phản ánh phải chính xác, rõ ràng.

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

(Trích Thông báo số 2391/TB-SLĐTBXH ngày 11/10/2017 của Sở LĐTBXH: So dien thoai duong day nong 2017_Signed.pdf

10/20/2017 10:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/PublishingImages/2017-11/HOTLINE_Key_03112017143634.jpgThông báo
Sao gửi Báo cáo số 841/BC-TCTTTg ngày 03/10/2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủSao gửi Báo cáo số 841/BC-TCTTTg ngày 03/10/2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 11/10/2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4771/VP-TH v/v sao gửi Báo cáo số 841/BC-TCTTTg ngày 03/10/2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 9 tháng năm 2017 và kết quả kiểm tra tháng 9 năm 2017

Toàn văn ​Báo cáo số 841/BC-TCTTTg ngày 03/10/2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ: BC so 841_TCTTTg (1).PDF

10/13/2017 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hộiThủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm các ông: Lê Tấn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Lê Quân - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng và Lê QuânCụ thể, tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quân từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

(Nguồn: www.molisa.gov.vn)

9/21/2017 9:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/PublishingImages/2017-10/TT_Key_05102017160232.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021
Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021.

​Toàn văn Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: QĐ1318LĐTBXH.pdf

9/1/2017 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Sao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủSao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1853/SLĐTBXH-VP ngày 18/8/2017 về việc sao gửi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

​​Toàn văn Nghị định số 91/2017/NĐ-CP:   NGHI DINH 91.2017.pdf

8/19/2017 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vị chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vị chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 11/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vị chức năng, quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đó, có 03 TTHC cấp trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực lao động tiền lương được sửa đổi bổ sung; có 03 TTHC cấp trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực lao động tiền lương được bãi bỏ do được thay thế bởi các TTHC nêu trên.

Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.  Quyet dinh 1255.QD-BLDTBXH.pdf

8/15/2017 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Sao gửi Nghị định  số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủSao gửi Nghị định  số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1796/SLĐTBXH-VP ngày 14/8/2017 về việc sao gửi Nghị định  số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

​Toàn văn Nghị định số 88/2017/NĐ-CP:    NGHI DINH 88.2017.pdf

8/14/2017 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Sao gửi Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020Sao gửi Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1561/SLĐTBXH-BTXH ngày 13/7/2017 về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh.

Toàn văn Quyết định số 1451/QĐ-UBND:   1451.pdf

7/13/2017 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1483/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/7/2017 về việc gửi Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ LĐTBXH phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo Ngày năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

​Toàn văn Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH:  QD945BLDTBXH.pdf

7/7/2017 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Công bố danh sách báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tỉnhCông bố danh sách báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh
Ngày 07/6/2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh

​Theo đó, có 24 báo viên được công nhận báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh thuộc các Sở, ngành tỉnh. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có 2 báo cáo viên được công nhận là: ông Nguyễn Đức Hạnh (Trưởng phòng Lao động việc làm-ATLĐ và ông Phạm Công Phong (Phó Chánh Văn phòng Sở).


Toàn văn Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh:  QD 1246-QD-UBND.pdf    


6/30/2017 11:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Ngày 08/5/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Văn bản số 1735/LĐTBXH-BĐG, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

​Chủ đề Thàng hành động năm 2017 là "Chung tay chầm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2017 đến ngày 15/12/2017.

Toàn văn Văn bản số 1735/LĐTBXH-BĐG của Bộ LĐTBXH:   1735.pdf5/12/2017 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chínhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính
Ngày 08/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố 24 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và 21 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực dạy nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 645/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2017./.

5/12/2017 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Danh sách các DN xuất khẩu lao động bị xử phạt, thu hồi giấy phép XKLĐDanh sách các DN xuất khẩu lao động bị xử phạt, thu hồi giấy phép XKLĐ
Ngày 05/04/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 2 công ty dịch vụ Việt Nam là Công ty VIHATICO và Công ty HOANG PHAT EDU.,JSC. Cụ thể như sau:

1. Quyết định thu hồi Giấy phép hạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 498/QĐ-LĐTBXH đối với Công ty cổ phần Việt Hà- Hà Tĩnh trụ sở chính đặt tại Số 18, đường Lê Duy Điếm, phường Đại Nài,Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Điểm b, và điểm d, Khoản 2, Điều 15 do doanh nghiệp không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 9 và tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc khi chưa đăng ký hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 7 Điều 7 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 499/QĐ-LĐTBXH đối Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát trụ sở chính đặt tại 75/45 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 15 do đã thực hiện hành vi cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 7 và lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, thu tiền trái phép của người lao động, nội dung này được quy định tại Khoản 6 Điều 7 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sau khi bị thu hồi Giấy phép, theo quy định tại Điều 24 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH, 02 Công ty nêu trên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động , hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. Đồng thời các công ty này phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Trước đó, Bộ LĐ-TBXH cũng ra các quyết định xử phạt hành chính với một số DN đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Cụ thể:

1. Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn đầu tư và xây dưng TMDS.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long

3. Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát

4. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than- Vinacomin

(Theo www.molisa.gov.vn)

4/15/2017 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/PublishingImages/2017-05/VL_Key_12052017152755.jpgThông tin tuyên truyền
Báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác người có công tại địa phươngBáo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác người có công tại địa phương
Ngày 12/4/2017 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký ban hành Văn bản số 1357/LĐTBXh-VP v/v báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác người có công tại địa phương.

​Toàn văn bản số 1357/LĐTBXH-VP:  1357.pdf

4/14/2017 8:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Thực hiện Chương trình số 64/CTr-HĐTĐ ngày 21/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

​Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị, chi cục trực thuộc Sở, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh căn cứ nội dung Chương trình số 64/CTr-HĐTĐ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017 tại đơn vị mình theo quy định.

Toàn văn Chương trình tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2017:  

CHUONG TRINH TUYEN TRUYEN PHONG TRAO THI DUA YEU NUOC 2017.pdf

3/28/2017 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chínhĐăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
Thực hiện công  văn số 331/SNV-CCVC ngày 16/3/2017 của Sở Nội vụ v/v tiếp nhận hồ sơ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2017.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị, chi cục trực thuộc Sở căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ tại Công văn số 331/SNV-CCVC của Sở Nội vụ, lập danh sách và hồ sơ công chức đủ điều kiện dự thi gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 03/4/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ kịp thời gian quy định.

Toàn văn Công văn số 331/SNV-CCVC của Sở Nội vụ:  CV 331-CCVC.pdf

3/17/2017 9:10 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Đăng ký danh hiệu thi đua và xây dựng chỉ tiêu thi đua năm 2017Đăng ký danh hiệu thi đua và xây dựng chỉ tiêu thi đua năm 2017
Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua và xây dựng chỉ tiêu thi đua năm 2017.

​Công văn hướng dẫn:  CV430_SOLDTBXH.pdf

3/7/2017 2:30 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2016Hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2016
Thực hiện Công văn số 3400/UBND-NC ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh v/v đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

​Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2016.

Văn bản đính kèm:

- Công văn số 3400/UBND-NC ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh: CV 3400.pdf

- Công văn số 3664/UBND-NC ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh: CV 3664.pdf

- Mẫu số 02: Mẫu số 02.doc

- Mẫu số 03: Mẫu số 03.doc

12/9/2016 9:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộThông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hộ
Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH  v/v nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch từ ngày thứ Năm, ngày 26/01/2017 đến hết thứ Hai ngày 30/01/2017 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày Mùng 3 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Do ngày 28/01/2017 và ngày 29/01/2017 (tức là ngày mùng 1 và mùng 2 Têt Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 31/01/2017 và ngày 01/02/2017 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Toàn văn Thông báo số 4699/TB-LĐTBXH: 4699.pdf

12/2/2016 8:00 AMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông báo
Đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017Đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017
Thực hiện Công văn số 486/SNV-CCVC ngày 18/11/2016 của Sở Nội vụ về việc đăng ký tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016-2017

​Chi tiết nội dung Công văn 486/SNV-CCVC

Công văn 486.SNV-CCVC.pdf

11/28/2016 2:00 PMĐã ban hànhBài viếtXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016
Thực hiện Hướng dẫn số 257/HD-HĐTĐ ngày 18/10/2016 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 đối với các khối thi đua do Sở tổ chức, các đơn vị trực thuộc Sở và phòng Lao động - Thương binh và Xã các huyện, thành phố.
11/7/2016 4:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017Báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
Kèm theo Công văn số 2357/SLĐTBXH ngày 28/10/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10/24/2016 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Danh bạ thư điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiDanh bạ thư điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
---------------------------

Họ tên Chức vụ Email
I. Ban Giám đốc    
1 Võ Thanh Thủy Giám đốc thuyvt@tayninh.gov.vn
2 Dương Văn Phú Phó Giám đốc phudv@tayninh.gov.vn
3
4
Nguyễn Văn Quá
Nguyễn Thị Nhiền
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
vanqua@tayninh.gov.vn
nhiennt@tayninh.gov.vn
II. Văn phòng Sở    
1 Nguyễn Đức Hạnh Chánh Văn phòng hanhndt@tayninh.gov.vn
2 Lương Thị Diệu Hiền Nhân viên văn thư hienltd@tayninh.gov.vn
3 Phạm Minh Trí Phó Chánh Văn phòng tripm@tayninh.gov.vn
4 Nguyễn Phú Cường Phó Chánh Văn phòng cuongnp@tayninh.gov.vn
5 Nguyễn Minh Nhã Chuyên viên nhanm@tayninh.gov.vn
6 Trần Thị Thúy Hằng Chuyên viên ttthang@tayninh.gov.vn
III. Phòng Lao động VL-ATLĐ    
1
2
3
4
5
Cao Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thúy Hồng
Trần Quốc Bảo
Lê Trường Thọ
Nguyễn Thành Tâm
Trưởng phòng
Phó phòng
Phó phòng
Chuyên viên
Chuyên viên
HanCTN@tayninh.gov.vn
HongNT@tayninh.gov.vn
BaoTQ@tayninh.gov.vn
tholt@tayninh.gov.vn
TamNT@tayninh.gov.vn
6 Hoàng Thị Kim Ngọc Chuyên viên htkngoc@tayninh.gov.vn
IV. Phòng Dạy nghề    
1 Võ Văn Buôl Trưởng phòng buolvv@tayninh.gov.vn
2 Lê Thanh Dũng Phó phòng dunglt@tayninh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngọc Châu Chuyên viên chauntn@tayninh.gov.vn
V. Phòng Người có công    
1 Võ Thị Mừng Trưởng phòng mungvt@tayninh.gov.vn
2 Lê Thanh Thúy Phó phòng thuylt@tayninh.gov.vn
3 Hồ Thị Phương Nhân viên phuonght@tayninh.gov.vnVI. Thanh tra Sở    
1
2
Lê Thị Thanh Tâm
Nguyễn Can Trường
Chánh Thanh tra
Phó Chánh Thanh tra
Tamltt@tayninh.gov.vn
truongnc@tayninh.gov.vn
3 Phạm Xuân Lộc
Chuyên viên
locpx@tayninh.gov.vn
4 Lý Thị Ánh Đào Chuyên viên ltadao@tayninh.gov.vn
VII. Phòng Tài chính - Kế toán    
1 Trần Thị Lan Trưởng phòng lantt@tayninh.gov.vn
2 Trần Ngọc Hiền Phó phòng hientn@tayninh.gov.vn
3 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên thuyltt@tayninh.gov.vn
4
5
6
Hồ Thị Kiều Oanh
Trần Huỳnh Châu
Trần Thị Bé Hơn
Chuyên viên
Chuyên viên
Chuyên viên
htkoanh@tayninh.gov.vn
chauth@tayninh.gov.vn
honttb@tayninh.gov.vn
VIII. Hội đồng trọng tài lao động    
1 Nguyễn Văn Đức Thư ký HĐTTLĐ ducnv@tayninh.gov.vn
IX. Phòng bảo trợ xã hội    
1 Hồ Thiên Sơn Trưởng phòng sonht@tayninh.gov.vn
2 Phạm Thi Hương Giang Chuyên viên giangpth@tayninh.gov.vn
3

X


1
Nguyễn Thị Phượng

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - BĐG

Lê Bình Thanh
Chuyên viên
Trưởng phòng
phuongnt@tayninh.gov.vn
thanhlb@tayninh.gov.vn
2
3
Phan Thị Thanh Xuân
Phan Thùy Giang

Chuyên viên
xuanptt@tayninh.gov.vn
giangpt@tayninh.gov.vn
4 Phạm Công Phong Chuyên viên phongpc@tayninh.gov.vn
5 Trần Thị Duyên Chuyên viên duyentt@tayninh.gov.vnXI. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội    
1 Trần Văn Loan Chi cục trưởng loantv@tayninh.gov.vn
2 Lê Thanh Tâm Phó Chi cục trưởng tamlt@tayninh.gov.vn
​3 Đoàn Kim Phượng Chuyên viên phuongdk@tayninh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Trúc Ngân Chuyên viên nganntt@tayninh.gov.vn
5 Mai Bá Quân Chuyên viên quanbm@tayninh.gov.vn
6 Lê Kim Xuyến Chuyên viên xuyenlk@tayninh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Ngọc My Chuyên viên myntn@tayninh.gov.vn
 
7/28/2016 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgDanh bạ điện tử
1 - 30Next