Thông tin cần biết
 
Công văn số 955/UBND-NC ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ 30/4 và 01/5.
 
Công văn số 934/UBND-TH ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
 
Công văn số 231/KHCN-CN ngày 18/4/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách và Sáng tạo Việt Nam năm 2018.
 
Công văn số 851/UBND-NC ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2018.
 
Công văn số 264 ngày 12/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo khẩn cấp virus mã hóa dữ liệu tống tiền GrandCrab.
 
Kế hoạch số 784/KH-BCĐ ngày 03/4/2018 của Ban Chỉ đạo 110 tỉnh về việc thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2018.
 
Công văn số 781/UBND-NC ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
 
Công văn số 780/UBND-KSTT ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính.
 
Công văn số 690/UBND-KSTT ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện nghiêm túc việc xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
 
Thông báo số 06/TB-KHCN, ngày 28/3/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc mời gọi tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ năm 2018.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số kháTây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện như: xây dựng nền tảng, hạ tầng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Giám sát thông tin, số liệu, hình ảnh tại Trung tâm Giám sát điều hành tập trung tỉnh Tây Ninh

Những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực. Năm 2019, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào nhóm khá khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai

Từ ngày 1.5.2020, Văn phòng Ðăng ký đất đai (VPÐKÐÐ) chi nhánh Tân Châu thực hiện thí điểm phần mềm VNPT iLIS trong quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (cơ sở dữ liệu địa chính). Tính đến hết ngày 25.1.2021, đơn vị phối hợp với Tập đoàn VNPT cập nhật chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai hiện có của huyện Tân Châu (hơn 95.000 hồ sơ) lên phần mềm này để khai thác sử dụng.

VPÐKÐÐ chi nhánh Tân Châu cho biết, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm quản lý đất đai VNPT iLIS là 5.102 hồ sơ, trong đó, tập trung vào các thủ tục: chuyển nhượng quyền sử dụng đất (2.451 hồ sơ); tặng, cho quyền sử dụng cả thửa đất (821 hồ sơ); thừa kế quyền sử dụng cả thửa đất (217 hồ sơ); tách thửa hoặc hợp thửa đất (1.055 hồ sơ); cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (415 hồ sơ).

Phần mềm đáp ứng được việc vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính. Các nhóm chức năng chính như đăng ký, cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động... hoạt động ổn định và tin cậy.

Ðể tăng tính tiện ích và hỗ trợ thuận tiện cho người dùng, VPÐKÐÐ chi nhánh Tân Châu đề nghị Tập đoàn VNPT hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số tính năng như: công cụ tiện ích hỗ trợ chỉnh lý bản đồ (chia tách, gộp...) cần thiết kế giống với phần mềm MicroStation, Famis (cán bộ đang quen với phần mềm này); tối ưu hoá việc quét và lưu trữ file quét (phần mềm cần hỗ trợ phương án nén dữ liệu quét). Bên cạnh đó, triển khai tích hợp chữ ký số; kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ của ngành Thuế và Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Chuyển đổi số trong thủ tục hành chính

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hiện cung cấp 1.818 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4- đạt gần 97% TTHC của tỉnh, đạt 100% TTHC có thể cung cấp trực tuyến.

TTHC trực tuyến đang được tích hợp, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện cơ chế đăng nhập và xác thực một lần, đồng thời, có thể sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia hoặc qua các trung gian thanh toán ký kết với tỉnh.

Từ năm 2015, tỉnh triển khai hệ thống phục vụ họp không giấy tờ. Ðến nay, các cuộc họp do UBND tỉnh, UBND cấp huyện và một số sở, ngành tổ chức đã gửi giấy mời và tài liệu qua hệ thống này, không gửi bản giấy, giúp tiết kiệm rất nhiều về thời gian và chi phí in ấn, phát hành tài liệu giấy. Bên cạnh đó, hệ thống họp trực tuyến cũng triển khai từ năm 2015, đến nay, có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ tỉnh xuống tới cấp huyện và khoảng 60% UBND cấp xã.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử triển khai theo mô hình tập trung từ tỉnh xuống tới cấp xã, qua đó, toàn bộ TTHC của tỉnh được lưu chuyển và xử lý trên môi trường mạng. Tỉnh còn triển khai hệ thống hỏi đáp trực tuyến, nhằm tạo kênh thông tin để người dân và doanh nghiệp hỏi những vấn đề liên quan đến quy định của Nhà nước, TTHC, hoạt động của cơ quan Nhà nước... và quy định các cơ quan Nhà nước phải trả lời chậm nhất trong 7 ngày làm việc.

Qua gần 5 năm đưa vào sử dụng, hệ thống hỏi đáp trực tuyến được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, thường xuyên sử dụng để đặt câu hỏi cho các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh IOC của tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2020, với các phân hệ đang hoạt động như: hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống camera an ninh và giao thông; hệ thống giám sát an toàn an ninh thông tin; hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch; hệ thống giám sát các lĩnh vực: y tế; giáo dục, môi trường, mạng xã hội và đã cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp.


Hệ thống giám sát an ninh giao thông.

Ngày 26.1.2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; mới đây, UBND tỉnh ban hành Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện như: xây dựng nền tảng, hạ tầng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, 100% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức độ 4, được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên.

Ðến năm 2025, Tây Ninh vào nhóm khá về xây dựng chính quyền số và an toàn thông tin; năm 2030, vào nhóm chuyển đổi số khá. Năm 2025, thí điểm chuyển đổi số cho một xã trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 xã, phường, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xây dựng đề án đô thị thông minh tại ít nhất 2 huyện, thị xã, thành phố để đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện hạ tầng đô thị thông minh.

Theo Sở TT&TT, với chức năng và nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, Sở sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành nhằm đạt điểm số và thứ hạng cao về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ngành cấp tỉnh. Mặt khác, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 02, phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu chung và chỉ tiêu chi tiết được đề ra.

Ngoài một số kết quả ban đầu, tỉnh chưa có nhiều đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử. Xu hướng chuyển đổi số diễn ra nhanh trong khi nguồn lực của tỉnh phân bổ cho việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số còn hạn chế; chưa có các chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Baotayninh.vn)


5/4/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số kháTây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện như: xây dựng nền tảng, hạ tầng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Giám sát thông tin, số liệu, hình ảnh tại Trung tâm Giám sát điều hành tập trung tỉnh Tây Ninh

Những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực. Năm 2019, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào nhóm khá khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai

Từ ngày 1.5.2020, Văn phòng Ðăng ký đất đai (VPÐKÐÐ) chi nhánh Tân Châu thực hiện thí điểm phần mềm VNPT iLIS trong quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (cơ sở dữ liệu địa chính). Tính đến hết ngày 25.1.2021, đơn vị phối hợp với Tập đoàn VNPT cập nhật chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai hiện có của huyện Tân Châu (hơn 95.000 hồ sơ) lên phần mềm này để khai thác sử dụng.

VPÐKÐÐ chi nhánh Tân Châu cho biết, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm quản lý đất đai VNPT iLIS là 5.102 hồ sơ, trong đó, tập trung vào các thủ tục: chuyển nhượng quyền sử dụng đất (2.451 hồ sơ); tặng, cho quyền sử dụng cả thửa đất (821 hồ sơ); thừa kế quyền sử dụng cả thửa đất (217 hồ sơ); tách thửa hoặc hợp thửa đất (1.055 hồ sơ); cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (415 hồ sơ).

Phần mềm đáp ứng được việc vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính. Các nhóm chức năng chính như đăng ký, cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động... hoạt động ổn định và tin cậy.

Ðể tăng tính tiện ích và hỗ trợ thuận tiện cho người dùng, VPÐKÐÐ chi nhánh Tân Châu đề nghị Tập đoàn VNPT hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số tính năng như: công cụ tiện ích hỗ trợ chỉnh lý bản đồ (chia tách, gộp...) cần thiết kế giống với phần mềm MicroStation, Famis (cán bộ đang quen với phần mềm này); tối ưu hoá việc quét và lưu trữ file quét (phần mềm cần hỗ trợ phương án nén dữ liệu quét). Bên cạnh đó, triển khai tích hợp chữ ký số; kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ của ngành Thuế và Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Chuyển đổi số trong thủ tục hành chính

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hiện cung cấp 1.818 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4- đạt gần 97% TTHC của tỉnh, đạt 100% TTHC có thể cung cấp trực tuyến.

TTHC trực tuyến đang được tích hợp, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện cơ chế đăng nhập và xác thực một lần, đồng thời, có thể sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia hoặc qua các trung gian thanh toán ký kết với tỉnh.

Từ năm 2015, tỉnh triển khai hệ thống phục vụ họp không giấy tờ. Ðến nay, các cuộc họp do UBND tỉnh, UBND cấp huyện và một số sở, ngành tổ chức đã gửi giấy mời và tài liệu qua hệ thống này, không gửi bản giấy, giúp tiết kiệm rất nhiều về thời gian và chi phí in ấn, phát hành tài liệu giấy. Bên cạnh đó, hệ thống họp trực tuyến cũng triển khai từ năm 2015, đến nay, có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ tỉnh xuống tới cấp huyện và khoảng 60% UBND cấp xã.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử triển khai theo mô hình tập trung từ tỉnh xuống tới cấp xã, qua đó, toàn bộ TTHC của tỉnh được lưu chuyển và xử lý trên môi trường mạng. Tỉnh còn triển khai hệ thống hỏi đáp trực tuyến, nhằm tạo kênh thông tin để người dân và doanh nghiệp hỏi những vấn đề liên quan đến quy định của Nhà nước, TTHC, hoạt động của cơ quan Nhà nước... và quy định các cơ quan Nhà nước phải trả lời chậm nhất trong 7 ngày làm việc.

Qua gần 5 năm đưa vào sử dụng, hệ thống hỏi đáp trực tuyến được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, thường xuyên sử dụng để đặt câu hỏi cho các cơ quan Nhà nước trong tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh IOC của tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2020, với các phân hệ đang hoạt động như: hệ thống phản ánh hiện trường; hệ thống camera an ninh và giao thông; hệ thống giám sát an toàn an ninh thông tin; hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch; hệ thống giám sát các lĩnh vực: y tế; giáo dục, môi trường, mạng xã hội và đã cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp.


Hệ thống giám sát an ninh giao thông.

Ngày 26.1.2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; mới đây, UBND tỉnh ban hành Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện như: xây dựng nền tảng, hạ tầng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, 100% TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức độ 4, được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 60% trở lên.

Ðến năm 2025, Tây Ninh vào nhóm khá về xây dựng chính quyền số và an toàn thông tin; năm 2030, vào nhóm chuyển đổi số khá. Năm 2025, thí điểm chuyển đổi số cho một xã trên địa bàn tỉnh và đến năm 2030, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 xã, phường, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xây dựng đề án đô thị thông minh tại ít nhất 2 huyện, thị xã, thành phố để đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện hạ tầng đô thị thông minh.

Theo Sở TT&TT, với chức năng và nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, Sở sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành nhằm đạt điểm số và thứ hạng cao về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ngành cấp tỉnh. Mặt khác, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 02, phấn đấu đạt tất cả các chỉ tiêu chung và chỉ tiêu chi tiết được đề ra.

Ngoài một số kết quả ban đầu, tỉnh chưa có nhiều đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử. Xu hướng chuyển đổi số diễn ra nhanh trong khi nguồn lực của tỉnh phân bổ cho việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số còn hạn chế; chưa có các chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh.

(Nguồn: Baotayninh.vn)


5/4/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2021 (chủ đề: Phòng, chống tham nhũng).Phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2021 (chủ đề: Phòng, chống tham nhũng).
Công văn số 988/HĐPH ngày 26/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2021 (chủ đề: Phòng, chống tham nhũng).

Công văn số 988/HĐPH ngày 26/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 988.signed.pdf

4/27/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (lần I/2021).Tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (lần I/2021).
Công văn số 961/SCT-QLTM ngày 26/4/2021 của Sở Công thương về việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (lần I/2021).

Công văn số 961/SCT-QLTM ngày 26/4/2021 của Sở Công thương: SCT tuyen truyen hanh vi vi pham phổ biến BVQLNTD lần I 2021 TMĐT_Signed.pdf

4/27/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tuyên truyền kiến thức Luật Cạnh tranh 2018 trên địa bàn tỉnh (lần 1/2021).Tuyên truyền kiến thức Luật Cạnh tranh 2018 trên địa bàn tỉnh (lần 1/2021).
Công văn số 962/SCT-QLTM ngày 26/4/2021 của Sở Công thương về việc tuyên truyền kiến thức Luật Cạnh tranh 2018 trên địa bàn tỉnh (lần 1/2021).

Công văn số 962/SCT-QLTM ngày 26/4/2021 của Sở Công thương: tuyen truyen Luật Cạnh tranh 2018 (lần 1)_Signed (1).pdf

4/27/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).
Công văn số 1115/UBND-KGVX ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Công văn số 1115/UBND-KGVX ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh : 1115 UB. tang cuong kiem tra.signed.pdf

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2021Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2021
Công văn số 948/HĐPH ngày 19/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2021

Công văn số 948/HĐPH ngày 19/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 948.signed.pdf

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyến.Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyến.
Công văn số 101/ĐTBD-QLHC ngày 06/4/2021 của Trường CĐ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính học trực tuyến.

Công văn số 101/ĐTBD-QLHC ngày 06/4/2021 của Trường CĐ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động xã hội: DOC041921-04192021181759.pdf

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2021.Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2021.
Công văn số 1183/UBND-NC ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Công văn số 1183/UBND-NC ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh: 1183 ub. dam bao trat tu an toan giao thong.signed.pdf

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Mở lớp ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 02 năm 2021.Mở lớp ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 02 năm 2021.
Thông báo số 19/TB-TTGSĐH ngày 23/4/2021 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung về việc mở lớp ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 02 năm 2021.

Thông báo số 19/TB-TTGSĐH ngày 23/4/2021 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội: Thong bao mo lop-dot2-2021_Signed.pdf

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”- Lần thứ IV.Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”- Lần thứ IV.
Công văn số 2483/VP-KGVX ngày 22/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”- Lần thứ IV.

Công văn số 2483/VP-KGVX ngày 22/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh: 2726.PDF

4/26/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân.Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân.
Công văn số 1068/UBND-NC ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân.

Toàn văn ​Công văn số 1068/UBND-NC ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh: 1068 ub. phoi hop ho tro ll CA.signed (1).pdf

4/22/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tại nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại".Triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tại nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại".
Công văn số 2194/VP-KGVX ngày 07/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tại nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại".

Toàn văn ​Công văn số 2194/VP-KGVX ngày 07/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh: CV240TTkhacphuchauquabomminquocgia_Signed.pdf

4/12/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 925/UBND-NC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn ​Công văn số 925/UBND-NC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh: 925 ub. tang cuong thuc hien cac giai phap dam bao trat tu.signed.pdf

4/6/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công văn số 880/UBND-NC ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

​Toàn văn Công văn số 880/UBND-NC ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh: 880 ub. tiep tuc nang cao hieu qua hoat dong.signed.pdf

3/30/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Công văn số 783/LĐTBXH-PC ngày 23/3/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

​Toàn văn Công văn số 783/LĐTBXH-PC ngày 23/3/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 11c50fb3-40c1-4cb5-9813-e60a06da2fa8_.pdf

3/30/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Công văn số 890/UBND-KT ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Toàn văn ​Công văn số 890/UBND-KT ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh: 890 ub. tang cuongg ctac phong chay, chua chay.signed.pdf

3/30/2021 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Thông báo số 459/TB-SLĐTBXH ngày 26/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Toàn văn ​Thông báo số 459/TB-SLĐTBXH ngày 26/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp.pdf

3/1/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Danh sách nhu cầu xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây NinhDanh sách nhu cầu xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tây Ninh

Toan văn Danh sách nhu cầu xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020: Danh sách nhu cầu xét tuyển.pdf

3/1/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phiếu đăng ký dự tuyểnPhiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển.pdf

3/1/2021 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2021.Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2021.
Công văn số 404/HĐPH ngày 22/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2021.

​Toàn văn Công văn số 404/HĐPH ngày 22/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 404.signed.pdf

2/24/2021 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc  tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn ​Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh479 ub.signed.pdf

2/24/2021 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
Công văn số 468/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

Toàn văn ​Công văn số 468/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh: 3503.PDF

2/24/2021 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City).Thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City).
Công văn số 310/SXD-QLN&VLXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựng về việc thông báo thông tin dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành Phố Vàng (Golden City).

Toàn văn ​Công văn số 310/SXD-QLN&VLXD ngày 08/02/2021 của Sở Xây dựngQLN 2021.02 THONG BAO THONG TIN DU AN TPV_Signed.pdf

2/23/2021 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021.Tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021.
Công văn số 318/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021.

Toàn văn ​Công văn số 318/UBND-KGVX ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh: 318 ub.signed.pdf

2/5/2021 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Giới thiệu, phổ biến Chương trình “Giao Lộ Bình an”, “Văn hóa giao thông”.Giới thiệu, phổ biến Chương trình “Giao Lộ Bình an”, “Văn hóa giao thông”.
Công văn số 63/PTTH-TCHC ngày 03/02/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh về việc giới thiệu, phổ biến Chương trình “Giao Lộ Bình an”, “Văn hóa giao thông”.

​Toàn văn Công văn số 63/PTTH-TCHC ngày 03/02/2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh: Vv gioi thieu pho bien chuong trinh Giao lo binh an Van hoa giao thong_Signed.pdf

2/5/2021 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 170/STTTT-CNTTBCVT ngày 03/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Toàn văn ​Công văn số 170/STTTT-CNTTBCVT ngày 03/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thôngCV- Tiep tuc tang cuong cong tac truyen truyen COVID-19_Signed (2).pdf

2/5/2021 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gửi các doanh nghiệp)Thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gửi các doanh nghiệp)
Công văn số 321/SLĐTBXH-VL ngày 02/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn Công văn số 321/SLĐTBXH-VL ngày 02/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: (CKS) Tăng cường phòng chống Covid-19 gửi các doanh nghiệp_Signed.pdf

2/3/2021 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 02 năm 2021.Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 02 năm 2021.
Công văn số 296/HĐPH ngày 01/02/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 02 năm 2021.

Công văn số 296/HĐPH ngày 01/02/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật: 296.signed.pdf

Câu hỏi tháng 02: Câu hỏi tháng 2.docx

Thể lệ thi: Thể lệ thi hàng tháng.doc

2/3/2021 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân SửuTăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
Công văn số 304/UBND-KT ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

Toàn văn ​Công văn số 304/UBND-KT ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh304 ub.signed.pdf

2/3/2021 2:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
1 - 30Next