Thông tin đấu thầu - Thông báo mời thầu
 
Thông báo số 3665/TB-SLĐTBXH ngày 14/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết năm 2020
 
​THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNGTên chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.Tên dự án: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh.Tên gói thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị (gói thầu số 04).Giá gói thầu: 12.010.365.000 đồng.Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.Hình thức đấu ...
 
​THÔNG BÁO MỜI THẦUSố TBMT: 20201000173.Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.Tên công trình: Số hoá hồ sơ Người có công năm 2020.Tên gói thầu: Số hoá hồ sơ Người có công (gói thầu số 01).Giá gói thầu: 360.766.000 đồng. Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có ...
 
Thông báo số 1715/TB-SLĐTBXH ngày 15/6/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc bán 02 cây Xà cừ chết tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu
 
Thông báo số 1579/TB-SLĐTBXH ngày 02/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bán tài sản máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng.
 
Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết năm 2020Thông báo mời thầuTinThông báo về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 3665/TB-SLĐTBXH ngày 14/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết năm 2020
12/14/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Chaohang1.JPG

Kết quả Gói thầu số 02: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Công trình: Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Tây NinhKết quả xét thầuTinKết quả Gói thầu số 02: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy Công trình: Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

1.JPG

Toàn văn Quyết định số 2351/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/8/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: QD ket qua goi thau PCCC.PDF

Kết quả xét thầu Gói thầu số 01: Số hóa hồ sơ Người có công Công trình: Số hóa hồ sơ Người có công năm 2020Kết quả xét thầuTinKết quả xét thầu Gói thầu số 01: Số hóa hồ sơ Người có công Công trình: Số hóa hồ sơ Người có công năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

2.jpg

Toàn văn Quyết định số 3143/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: QUYET DINH PHE DUYET KET QUA MOI THAU.BAN KY.pdf

Thông báo mời thầu Gói thầu Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị (gói thầu số 04)Thông báo mời thầuTinThông báo mời thầu Gói thầu Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị (gói thầu số 04)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
 • Tên chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên dự án: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh.
 • Tên gói thầu: Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị (gói thầu số 04).
 • Giá gói thầu: 12.010.365.000 đồng.
 • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
 • Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi.
 • Thời gian phát hành HSMT: từ 13 giờ 30, ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 04 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 • Địa chỉ bán HSYC: muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2020.
 • Thời điểm mở thầu: 14 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2020.
 • Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng, Địa chỉ: Số 77, hẻm 07, đường Lạc Long Quân, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Điện thoại: 0937.247192.
 • Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng bằng séc (bảo chi) hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.
 • Tóm tắt: Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị công trình: Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

   


Thông báo mời thầu gói thầu Số hoá hồ sơ Người có côngThông báo mời thầuTinThông báo mời thầu gói thầu Số hoá hồ sơ Người có công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • Số TBMT: 20201000173.
 • Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên công trình: Số hoá hồ sơ Người có công năm 2020.
 • Tên gói thầu: Số hoá hồ sơ Người có công (gói thầu số 01).
 • Giá gói thầu: 360.766.000 đồng.
 • Nguồn vốn: Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công.
 • Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước trong nước.
 • Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 41, ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 19 tháng  10 năm 2020 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán HSMT: muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Địa điểm mở thầu: muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng bằng thư bảo đảm của Ngân hàng.
 •  Thời gian thực hiện: 03 tháng


Thông báo mời thầu Gói thầu Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Tây Ninh (Gói thầu số 03)TinThông báo mời thầu Gói thầu Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Tây Ninh (Gói thầu số 03)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

2.jpg

Thông báo mời thầu gói thầu Trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Tây NinhThông báo mời thầuTinThông báo mời thầu gói thầu Trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

1.JPG

Thông báo về việc bán 02 cây Xà cừ chết tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò DầuThông báo mời thầuTinThông báo về việc bán 02 cây Xà cừ chết tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 1715/TB-SLĐTBXH ngày 15/6/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh về việc bán 02 cây Xà cừ chết tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu
6/15/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo bán 02 cây Xà cừ chết tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu.

Giá khởi điểm là: 13.561.000 đ

(Bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh thông báo cá nhân, đơn vị có nhu cầu liên hệ đăng ký mua tại Văn phòng Sở.

Thời gian: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 19/6/2020;


Toàn văn Thông báo số 1715/TB-SLĐTBXH ngày 15/6/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh: DOC061520-06152020002602.pdf

Thông báo về việc bán tài sản máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụngThông báo mời thầuTinThông báo về việc bán tài sản máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 1579/TB-SLĐTBXH ngày 02/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bán tài sản máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng.
6/2/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Thông báo số 1579/TB-SLĐTBXH ngày 02/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: THÔNG BÁO BÁN TS ĐÃ QUA SỬ DỤNG.PDF

Thông báo mời chào hàngThông báo mời thầuTinThông báo mời chào hàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

 • Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
 • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ năm 2018.
 • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 • Thời gian bán HSYC chào hàng: Từ 15 giờ 00, ngày 20 tháng 6 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 • Địa chỉ bán HSYC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
 • Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.
 • Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II, III, IV năm 2018.
 • Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Trước 15 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2018 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầuKết quả xét thầuTinThông báo kết quả lựa chọn nhà thầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hoà
5/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hoà". cụ thể như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh.

- Giá đề nghị trúng thầu: 436.600.000 đồng (Bốn trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II, III/2018 (Theo lịch trình yêu cầu của Chủ đầu tư).

Thông báo mời chào hàngThông báo mời thầuTinThông báo mời chào hàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.
4/27/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

 • Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.
 • Nguồn vốn: Đảm bảo xã hội năm 2018 (điều dưỡng đối tượng chính sách).
 • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 • Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 14 giờ 00, ngày 13 tháng 4 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 • Nay xin gia hạn tiếp tục bán  HSYC chào hàng:  đến trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 • Địa chỉ bán HSYC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
 • Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.
 • Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II, III năm 2018.
 • Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
Thông báo mời chào hàngThông báo mời thầuTinThông báo mời chào hàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.
4/12/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
 • Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.
 • Nguồn vốn: Đảm bảo xã hội năm 2018 (điều dưỡng đối tượng chính sách).
 • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 • Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 14 giờ 00, ngày 13 tháng 4 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2018 (trong giờ hành chính).
 • Địa chỉ bán HSYC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
 • Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.
 • Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II, III năm 2018.
 • Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824255.
Kết quả xét thầuKết quả xét thầuTinKết quả xét thầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mục này đang cập nhật dữ liệu ...
5/25/2017 9:05 AMNoĐã ban hành

​...

Thông báo mời chào hàngThông báo mời thầuTinThông báo mời chào hàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội
5/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

 • Tên chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh.
 • Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng.
 • Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ xe ô tô đưa người có công đi điều dưỡng tập trung năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa cho Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.
 • Nguồn vốn: Đảm bảo xã hội năm 2017 (điều dưỡng đối tượng chính sách).
 • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 • Thời gian bán HSYC chào hàng: từ 14 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 • Địa chỉ bán HSYC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 066.3822511.
 • Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng.
 • Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II, III năm 2017.
 • Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 6 năm 2017 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tây Ninh, Địa chỉ: 138 Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 066.3822511.

   
Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013(None)Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013
5/25/2017 8:53 AMNoĐã ban hành

 

Theo đó, Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số công việc trong tháng 2 như sau:
 
Khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 đã được UBND TP giao tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 5-1-2013; Chương trình công tác của UBND TP năm 2013; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phát huy tối đa lợi thế của đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn và phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm rõ ràng nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lồng ghép Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu với các nhiệm vụ kế hoạch 2013 của đơn vị;
 
Triển khai tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hóa cuối năm sôi nổi, phong phú; tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ cho bà con ngoại thành, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt công tác chăm lo cho diện chính sách và người nghèo, để tất cả người dân đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm;
 
Tập trung tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân TP mua sắm Tết; đảm bảo ổn định giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa trên địa bàn TP từ nay đến sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; tăng cường công tác quản lý thị trường chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mua gom các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống siêu thị để bán ra ngoài thị trường với gái cao hơn, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường;
 
Đảm bảo chiếu sáng công cộng và trang trí trực quan trên các tuyến đường; tập trung nạo vét và khai thông cống rãnh theo phân cấp quản lý, không để xẩy ra tình trạng ngập úng do các nguyên nhân chủ quan trong dịp Têt cổ truyền; đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, viễn thông đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết; có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, dự trữ thuốc, các phương tiện, trang bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết;
 
Tập trung công tác đảm bảo trật tự an tòan giao thông trong dịp Tết, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất cả số vụ, số người bị chết và bị thương; tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tê nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm hình sự, góp phần giữ ổn định chính trị; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác PCCC, có kế hoạch kiểm tra và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn PCCC; tập trung trong công tác phòng chống triều cướng, chống ngập nước nội thị; phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân TP đón Tết vui tươi, phấn khởi;
 
Tổ chức tổng kết ngành, đơn vị chu đáo, tiết kiệm, thực chất, việc khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, khuyến khích, động viên để tạo động lực làm việc tốt trong năm sau; phân công cán bộ lãnh đạo trực tại trụ sở trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo theo quy định;
 
Ngay sau nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa sản xuất kinh doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2013; phê phán, kiểm điểm nghiêm khắc việc nghỉ Tết kéo dài, không đảm bảo biên chế và thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị; sơ kết tình hình chăm lo Tết và tích cực thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2013;
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận – huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 của năm 2013 ở cả 3 cấp, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

 

 

Lã Nguyên