Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 28/04/2017, 09:00
Hướng dẫn thực hiện chính sách việc làm công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2017
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về việc người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công; chế độ đối với người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và báo cáo kết quả thực hiện chính sách việc làm công quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

Tiền công của người lao động

Thông tư nêu rõ, tiền công của người lao động được thanh toán trên cơ sở thỏa thuận giữa những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng và căn cứ thời gian thực tế làm việc, khối lượng, chất lượng công việc người lao động đã thực hiện.

Cụ thể, đối với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong một tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi thực hiện dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công. Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức tối thiểu vùng tại nơi thực hiện các dự án, hoạt động chia 26 ngày và chia 8 giờ. Trường hợp người lao động làm thêm giờ được thanh toán tiền công theo giờ.

Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

Việc tổ chức, sắp xếp thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày. Mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

Theo hướng dẫn của Thông tư, trước ngày 5 hằng tháng, người đại diện của những lao động làm việc theo hình thức cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu phải báo cáo với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và hoạt động việc thực hiện các chế độ đối với người lao động của tháng trước liền kề. Trường hợp dự án và các hoạt động có thời gian thực hiện dưới 1 tháng thì người đại diện của những người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng báo cáo việc thực hiện các chế độ với người lao động với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án, hoạt động trong thời hạn 5 ngày kể từ khi kết thúc dự án hoạt động. 

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn vấn đề an toàn, vệ sinh lao động của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng được hưởng các chế độ, nghĩa vụ thực hiện; trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

(Theo www.molisa.gov.vn)

Lượt người xem:  Views:   123
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành