Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 08/06/2020, 15:00
Tiếp tục giải quyết đúng quy trình, quy định
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/06/2020
trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình với các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo điểm 1, 2, 3, 4 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP


Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân tại UBND thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thời gian qua, các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai trên tinh thần bảo đảm đúng đối tượng, công khai minh bạch, kịp thời, chính xác. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hoàn thành việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng 5, 6, 7

Nhóm đối tượng được hỗ trợ theo điểm 5, 6, 7 mục II Nghị quyết số 42 của Chính phủ gồm: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên địa bàn tỉnh, tổng số đối tượng thuộc các nhóm trên được phê duyệt hỗ trợ là 51.027 người với kinh phí 68.134.050.000 đồng.

Trong đó: đối tượng người có công với cách mạng có 7.046 người, kinh phí 10.511.000.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 33.793 người, kinh phí 49.981.800.000 đồng; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 10.188 người, kinh phí 7.641.250.000 đồng.

Ông Huỳnh Quan Lộc, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hoà Thành cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã chi trả kịp thời theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định.

Cụ thể, từ ngày 7.5.2020, đơn vị đã thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, minh bạch cho các đối tượng: người có công với cách mạng: 343 đối tượng, với số tiền 509.900.000 đồng, có 2 đối tượng chưa chi trả với số tiền 3 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 4.326 người với số tiền 6.389.650.000 đồng, có 45 đối tượng chưa chi trả với số tiền 72.150.000 đồng; đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.108 người với số tiền 812.100.000 đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số đối tượng đã thực hiện chi trả trên địa bàn tỉnh là 50.634 người, kinh phí 67.578.591.000 đồng. Còn lại 393 đối tượng với kinh phí 542.950.000 đồng, các địa phương không chi trả vì trùng đối tượng, hoặc một số đối tượng chết; không có mặt ở địa phương; không đủ điều kiện nhận… do trong thời gian ngắn các địa phương phải thực hiện kiểm tra, rà soát nhiều nhóm đối tượng khác nhau với số lượng lớn nên còn sai sót, dẫn đến trùng đối tượng theo danh sách đề nghị ban đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình cấp tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, địa phương đã loại bỏ kịp thời các trường hợp có trong danh sách trùng và thực hiện sao kê tiền để nộp trả lại ngân sách. Cụ thể, số người trùng là 288; số người chết là 84; số người không có ở địa phương là 12; số người không đủ điều kiện nhận có 9 người.

Như vậy, việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng 5, 6, 7 sau khi đã trừ số đối tượng không thực hiện chi trả xem như cơ bản đã hoàn thành.

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy trình, kịp thời
Nhóm đối tượng được hỗ trợ theo điểm 1, 2, 3, 4 mục II Nghị quyết số 42 của Chính phủ gồm: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (đối tượng 1); người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (đối tượng 2); hộ kinh doanh (đối tượng 3); người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc (đối tượng 4).

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hoà Thành, các nhóm đối tượng: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngưng việc đối với người lao động, đến nay chưa phát sinh trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Riêng với 1.719 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mất việc, đơn vị đang tổng hợp hồ sơ các xã, phường, chờ ra soát, thẩm định. Hiện huyện khó xác định mức thu nhập của người lao động giảm thu nhập ở nhóm đối tượng này theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19.11.2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Còn đối với hộ kinh doanh cá thể, theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, doanh thu do cơ quan Thuế quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15.1.2020 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trong 5 ngày, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp gửi chi cục Thuế địa phương.

Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp. Theo Chi cục Thuế thị xã Hoà Thành, hiện trên địa bàn có 6 hộ kinh doanh chưa hoàn tất hồ sơ, thủ tục gửi đến cơ quan chức năng để thẩm định.

Trên địa bàn TP. Tây Ninh, tổng số hồ sơ địa phương đã tiếp nhận gồm: đối tượng 1 có 2 hồ sơ (14 người); đối tượng 2 không có; đối tượng 3 có 14 hồ sơ; đối tượng 4 có 2.327 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ cấp thành phố đang xem xét, giải quyết là 634 hồ sơ. Đến nay, cấp phường, xã đang tiếp tục nhập dữ liệu, thẩm định, niêm yết công khai 1.695 hồ sơ của đối tượng 4; cấp thành phố đang thẩm định, trình phê duyệt 2 hồ sơ (14 người lao động) của đối tượng 1.

Theo UBND Thành phố, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn. Hệ thống một cửa điện tử trong thời gian đầu triển khai và triển khai chậm so với Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 967/QĐ-UBND (về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19) dẫn đến tình trạng phường, xã đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nay phải thực hiện lại khâu nhập thông tin trên hệ thống một cửa điện tử nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm rất đông, thành phần phức tạp, trong khi phường, xã chỉ có 1 công chức phụ trách vừa tiếp nhận, nhập dữ liệu, vừa phải thực hiện quy trình xét hỗ trợ, thời gian quy định của quy trình giải quyết thủ tục hành chính rất ngắn.

Do đó, hệ thống một cửa điện tử, UBND Thành phố đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra hệ thống một cửa điện tử tại cấp cơ sở để hướng dẫn trực tiếp, tháo gỡ những khó khăn và có hướng dẫn thống nhất về một số ngành nghề quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và việc xác định doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 29.5.2020, số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công quốc gia: 0 hồ sơ; tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh là 358 hồ sơ đề nghị hỗ trợ (người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương).

Tổ thẩm định hồ sơ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Tổ thẩm định) đã thẩm định 1 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (1.764 lao động); 16 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Kết quả, Tổ thẩm định đề xuất chưa xem xét hỗ trợ 1 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Lý do là thành phần hồ sơ không bảo đảm và doanh nghiệp còn doanh thu quý I/2020; hoàn trả 12 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, vì không đủ điều kiện được hỗ trợ, không bảo đảm thành phần hồ sơ. Tổ thẩm định đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 4 hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi xem xét, UBND tỉnh đề nghị Tổ thẩm định hoàn trả và hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ.

Tính đến ngày 29.5, số hồ sơ đang thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là 341 hồ sơ. Qua báo cáo của Tổ thẩm định, việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 13.5.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn còn một số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên một cửa điện tử khi liên thông chưa bảo đảm thành phần hồ sơ theo quy định. Hiện Tổ thẩm định đang khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy trình, kịp thời.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình với các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo điểm 1, 2, 3, 4 mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ hỗ trợ và chi trả bảo đảm theo đúng quy định.

(Nguồn: Baotayninh.vn)Lượt người xem:  Views:   1294
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành