Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 25/06/2020, 11:00
Tăng cường các giải pháp bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/06/2020
Ngày 27.4.2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh. Phòng, chống và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ, can thiệp nhanh chóng, hiệu quả, giảm tối đa các tổn hại và đảm bảo các quyền lợi ích hợp pháp của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển một cách toàn diện. Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể được phân công trách nhiệm, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi. Duy trì 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở 3 cấp, cấp tỉnh, huyện, xã. Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện người học bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục. 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em. Đến năm 2025, phấn đấu 30% huyện, thị xã, thành phố thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

hinh 6.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhiền – PGĐ Sở LĐTBXH, Giám đốc Quỹ bào trợ trẻ em trao quà kỷ niệm

 cho các em tham gia diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019

Các nội dung chính cần triển khai đó là truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, có sự tham gia của các đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình, truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình như: bạo lực gia đình, đạo đức xuống cấp, sự vô cảm, vô tâm... giữa các thành viên trong gia đình; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép truyền thông về bảo vệ trẻ em an toàn ngay tại gia đình, không còn là nạn nhân của bạo lực gia đình, góp phần kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn khu dân cư. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong tổ chức mình.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành chức năng. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách điạ phương để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

Công Phong

Lượt người xem:  Views:   2989
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành