Tin Chuyên Ngành
Thứ 7, Ngày 01/09/2012, 20:10
Hơn 2.5 triệu hộ nghèo và 1.5 triệu hộ cận nghèo
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/09/2012
Vừa qua, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo kết quả điều tra nước ta vẫn còn hơn 2.5 triệu hộ nghèo và 1.5 triệu hộ cận nghèo.

 Điều tra được thực hiện trên 63 tỉnh, thành phố. Theo đó tổng số hộ của cả nước là gần 22 triệu, trong đó số hộ nghèo là trên 2.5 triệu chiếm 11.76%, số hộ cận nghèo là trên 1.5 triệu hộ chiếm 7%.

Kết quả điều tra cho thấy miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 33%, thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ với tỷ lệ 1.7%. Đối với hộ cận nghèo Khu IV cũ có tỷ lệ cao nhất 13.7%, thấp nhất là đông nam bộ 1.7%. Tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là tỉnh Điện Biên, thấp nhất là TP Hồ Chí Minh. Tỉnh có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất là Hà Tĩnh, thấp nhất là Bình Dương.

 Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2011 sẽ là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế xã hội khác trong năm 2012.

Theo www.molisa.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   198
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành