Tin Chuyên Ngành - Dạy nghề
 
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có văn bản gửi Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh, Trung tâm dạy nghề lái xe Thành Đạt, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2020 – 2025.
 
08 Video hướng dẫn về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn về các vấn đề sau:
 
Bộ LĐ-TBXH đề xuất giảm 15-20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để chia sẻ gánh nặng với người học góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên và phụ huynh.
 
Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Cổng TTĐT Bộ xin đăng tải toàn văn thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
 
Ngày 17.6, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức lễ tốt nghiệp cho các khóa trung cấp 38B, 39B và Cao đẳng 03A.
 
Ngày 04/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 nhằm mục tiêu tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
 
Kế hoạch số 1179/KH-SLĐTBXH ngày 23/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018 và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.
 
Nhằm Thực hiện Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-SLĐTBXH, ngày 14/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Sáng ngày 24/4/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại Hội trường Sở.
 
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệpKiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có văn bản gửi Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh, Trung tâm dạy nghề lái xe Thành Đạt, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2020 – 2025.

Sở LĐTB&XH yêu cầu các đơn vị có tên nêu trên thực hiện những nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng GDNN. Trong đó, các đơn vị tổ chức triển khai, phổ biến Quyết định số 496/QĐ-BLĐTBXH ngày 5.5.2020 của Bộ LĐTB&XH ban hành kế hoạch kiểm định chất lượng GDNN giai đoạn 2020 – 2025. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng GDNN cho cả giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Định kỳ hằng năm, các cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm, chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN theo quy định (có thông tư hướng dẫn) của Bộ LĐTB&XH.

Cơ sở GDNN phân công cán bộ phụ trách về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng GDNN của đơn vị, cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kiểm định chất lượng GDNN do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. Trước ngày 30.11 hằng năm, cơ sở GDNN báo cáo tự đánh giá chất lượng gửi về Sở LĐTB&XH.

23.jpg

Trong một giờ học tại Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh- Ảnh minh họa

Theo Quyết định 496, việc đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng GDNN nhằm nâng cao chất lượng GDNN theo hướng tiếp cận khu vực và quốc tế, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hoạt động kiểm định chất lượng GDNN.
Theo kế hoạch, năm 2020, có 60% trường cao đẳng, 50% trường trung cấp, 30% trung tâm GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện. Bên cạnh tự đánh giá, cơ sở GDNN cũng sẽ được kiểm định chất lượng bằng phương pháp đánh giá ngoài, năm 2020 dự kiến có 1% trường cao đẳng nghề được đánh giá bằng hình thức này.

Đối với mục tiêu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, có 50% trường được chọn lựa những ngành nghề trọng điểm tự đánh giá chất lượng nghề trọng điểm của nhà trường và 3% số ngành nghề trọng điểm được đánh giá ngoài.

Để kiểm định chất lượng, các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề, cơ sở dạy nghề sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho 500 người làm kiểm định viên.

Năm 2025, 90% trường cao đẳng, 80% trường trung cấp, 60% trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện. Cuối năm 2025, 100% trường cao đẳng nghề được lựa chọn ngành nghề rọng điểm được để đánh giá ngoài, tương như vậy đối với nghề nghề của trường trung cấp. Cũng cuối năm 2025, 10% trung tâm GDNN được kiểm định chất lượng bằng đánh giá ngoài và có 10 trường cao đằng nghề được kiểm định, đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khu vực hoặc quốc tế thực hiện.

Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, hằng năm 100% trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm thực hiện tự đánh giá chất lượng (đánh giá trong). Cuối năm 2025, 100% trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm để đánh giá ngoài.

Ở giai đoạn này, có ít nhất 30 % chương trình đào tạo nghề được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp khu vực hoặc quốc tế thực hiện. Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có hơn 2.200 người được đào tạo, bồi dưỡng thành kiểm định viên để thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học đã được  đẩy mạnh về kiểm định chất lượng giáo dục. Nhưng đối với GDNN, đây là lần đầu tiên Bộ LĐTB&XH có văn bản chính thức hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm định chất lượng.

(Nguồn: Baotayninh.vn)


6/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhDạy nghềTinKiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp/PublishingImages/2020-06/23_Key_01062020152434.jpg
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có văn bản gửi Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm dịch vụ việc làm Tây Ninh, Trung tâm dạy nghề lái xe Thành Đạt, Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Tây Ninh chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2020 – 2025.
6/1/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
BIDV Tây Ninh: Hỗ trợ chi phí hoạt động thường xuyên cho 4 đơn vị đang nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnhBIDV Tây Ninh: Hỗ trợ chi phí hoạt động thường xuyên cho 4 đơn vị đang nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã vận động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh (BIDV Tây Ninh) hỗ trợ chi phí cho hoạt động thường xuyên của đơn vị đang nuôi dạy trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị bao gồm Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị và Trường Dạy trẻ Khuyết tật. Mỗi đơn vị được nhận tài trợ 50 triệu đồng, bao gồm quà cho các em thiếu nhi nhân dịp lễ 1/6. Tổng số tiền hỗ trợ cho hoạt động này là 200 triệu đồng.

3.jpg

Ông Trương Hồng Nhựt- Giám đốc Ngân hàng BIDV Tây Ninh (thứ 3 từ phải sang) trao số tiền hỗ trợ cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh (thứ hai từ phải sang)

Ngày 29.5, tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh, Sở LĐTB&XH phối hợp với BIDV Tây Ninh tổ chức lễ trao số tiền hỗ trợ hoạt động thường xuyên cho 4 đơn vị.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Giám đốc BIDV Tây Ninh Trương Hồng Nhựt, Giám đốc Sở LĐTB&XH Võ Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Võ Thị Đẹp. Dịp này, BIDV Tây Ninh cũng đã trao tặng 25 phần quà cho 25 em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trích từ nguồn hỗ trợ dành cho đơn vị này.

Buổi chiều cùng ngày, BIDV Tây Ninh cũng đã trực tiếp đến 3 đơn vị còn lại trao số tiền hỗ trợ, đồng thời tặng quà cho các em thiếu nhi tại các đơn vị./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

6/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinBIDV Tây Ninh: Hỗ trợ chi phí hoạt động thường xuyên cho 4 đơn vị đang nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020-06/3_Key_01062020152816.jpg
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã vận động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh (BIDV Tây Ninh) hỗ trợ chi phí cho hoạt động thường xuyên của đơn vị đang nuôi dạy trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
6/1/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Những trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ ảnh hưởng do covidNhững trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ ảnh hưởng do covid
Những trường hợp người lao động làm một trong những công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe cụ thể là những đối tượng nào?

1.JPG

Vấn đề này, Bộ đã có hướng dẫn như sau:

Tại điều 7, chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 đã quy định điều kiện hỗ trợ và trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Bộ đã có hướng dẫn làm rõ thêm các trường hợp người lao động làm một trong những công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe cụ thể như sau:

1. Lao động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ:

- Người làm nghề masages, xoa bóp y học, châm cứu không có địa điểm làm việc cố định.

- Người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động xoa bóp y học, masages, châm cứu.

2. Lao động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống:

* Lưu trú gồm:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn.

- Cơ sở lưu trú khác (ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; cơ sở lưu trú khác).

* Ăn uống gồm:

- Nhà hàng, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động.

- Quán rượu, bia, quầy bar; quán cá phê, giải khát; dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

3. Lao động làm bốc vác, vận chuyển hàng hoá:

- Người làm công việc bốc vác hàng hoá tại các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không và tại các chợ.

- Người thực hiện vận chuyển hàng hoá bằng xe thô sơ, xe môtô 2 bánh, xe xích lô, xe bagac, xe đẩy tại các chợ, các ga đường sắt, cảng sông, cảng biển và cảng hàng không.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 7 QĐ15 từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Để tìm hiểu thêm thông tin gói hỗ trợ Covid19, độc giả có thể tìm kiếm những hướng dẫn tại phần giải đáp: CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinNhững trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ ảnh hưởng do covid/PublishingImages/2020-05/1_Key_19052020151403.jpg
Những trường hợp người lao động làm một trong những công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe cụ thể là những đối tượng nào?
5/19/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quy định điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàiQuy định điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Có hiệu lực từ ngày 20/5/2020, Nghị định 38/2020/NĐ-CP ban hành ngày ngày 3/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định số 38/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP 01/8/2007 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về: (i) khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; (ii) giấy phép, điều kiện và thủ tục cấp, đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (iii) tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (iv) tiền ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập; (v) điều kiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và đi làm giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông và (vi) trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Nghị định này được áp dụng đối với: (i) Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (ii) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và (iii) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 và thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
Và bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
Điểm 1 và 2 Phần IV của Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
Điểm 12,3,4,5 và 6 Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Nội dung quy định về tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại Mục II Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Căn cứ những quy định của Nghị định số 38/2020/NĐ-CP, các Doanh nghiệp cần lưu ý:
1. Doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có trách nhiệm rà soát, kịp thời điều chỉnh về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 2 Chương II của Nghị định này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2. Doanh nghiệp dịch vụ đã được chấp thuận để đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), thực tập kỹ năng tại Nhật Bản và giúp việc gia đình tại nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành có trách nhiệm rà soát, kịp thời điều chỉnh về nhân sự, cơ sở vật chất để phù hợp với quy định tại các Chương IV, V và VI của Nghị định này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
3. Doanh nghiệp dịch vụ có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp thông tin về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất theo điều kiện quy định tại Mục 2 Chương II của Nghị định này; nội dung liên quan đến điều kiện theo quy định tại các Chương IV, V và VI của Nghị định này và cập nhật khi có sự thay đổi./.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhAn toàn lao độngTinQuy định điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài/PublishingImages/2020-05/2_Key_19052020151702.jpg
Có hiệu lực từ ngày 20/5/2020, Nghị định 38/2020/NĐ-CP ban hành ngày ngày 3/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định số 38/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP 01/8/2007 của Chính phủ.
5/19/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ
Tình cảm của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ (TBLS) là biểu hiện cụ thể của truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; đồng thời, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong muốn hằng năm có một ngày dành cho TBLS. Theo đề nghị của Hồ Chủ tịch, giữa tháng 6-1947, hội nghị các ngành của Trung ương và đại diện các địa phương họp tại Đại Từ, Thái Nguyên, đã nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc. Đến năm 1955, đổi thành Ngày TBLS. Ngày 27-7-1947 là Ngày TBLS đầu tiên của nước ta.

Bác nói: “Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái đối với thương binh và gia đình liệt sĩ”. Bác đau xót vô ngần mỗi khi biết tin một chiến sĩ hy sinh. Trong bức thư gửi Bác sĩ Vũ Đình Tụng (1-1947), Bác viết những lời thống thiết: “Tôi được báo cáo rằng, con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam... Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ”.
Mỗi dịp kỷ niệm Ngày TBLS, Bác Hồ lại gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh (tiền thân của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày nay) nhắc nhở việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và nhiều lần Bác đã gửi tặng một tháng lương của mình cùng quần áo các đoàn thể tặng Bác để làm quà tặng cho các thương binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu.

3.jpg

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pôn bị mù hai mắt nhưng đã có sáng kiến cải tiến nông cụ (Ảnh tư liệu)

Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1960), Bác xúc động nói: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”.
Bác căn dặn: Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước “là một nghĩa vụ của nhân dân”, chứ không phải là “việc làm phúc”.
Trong “Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh”, ngày 27-7-1954, Bác biểu dương và nhắc nhở các đoàn thể ở các xã: “Nhiều nơi đã hăng hái đón thương binh, bệnh binh về xã, giúp đỡ anh em làm ăn và đã chiếu cố chu đáo các gia đình liệt sĩ. Thế là rất tốt. Đó là một cách để tỏ lòng nhân dân biết ơn những chiến sĩ đã có công giữ nước, giữ làng. Song, việc giúp đỡ ấy cần phải thiết thực, cần có tổ chức và mọi người trong xã đều cần tùy theo khả năng mà tham gia”.
Ngày 17-7-1956, Bác gửi thư cho thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; trong đó, Bác nhắc nhủ đồng bào: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.
Khi viết bản “Di chúc” (phần bổ sung), Bác nêu rõ trách nhiệm của Đảng và Nhà nước về công tác TBLS: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương (...) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.
Bác Hồ hết lòng yêu thương, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước; nhưng Bác không quên nhắc nhở thương binh, gia đình liệt sĩ phải luôn luôn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp sẵn có, để xứng đáng với  sự quan tâm và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trong “Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ, 27-7-1952”, Bác căn dặn anh em thương binh, bệnh binh: “ - Phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân/ - Phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật/ - Chớ bi quan, chán nản. Phải luôn luôn cố gắng/ Trước kia, anh em đã xung phong diệt giặc thì ngày nay anh em sẽ tùy điều kiện mà xung phong tăng gia sản xuất”.
Ngày TBLS năm 1954, Bác lại có “Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh” nhắc nhở việc đẩy mạnh hơn nữa công tác TBLS và căn dặn: “Các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ cần phải biết ơn sự săn sóc của đồng bào; cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tùy theo khả năng mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công thần”. Bác động viên các thương binh: “Tàn mà không phế”, phấn đấu trở thành những “Công dân kiểu mẫu”, động viên các gia đình TBLS phấn đấu để trở thành các “Gia đình cách mạng gương mẫu”!.
Tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác TBLS thể hiện lòng yêu nước, thương dân sâu sắc của Người. Tư tưởng và tình cảm ấy đã trở thành các chủ trương, chính sách, các chỉ thị của Đảng, Nhà nước đối với TBLS và những người có công với nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 68-CT/TƯ, ra ngày 15-7-1985 về “Tăng cường chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng”.
Hiện nay, cả nước có trên 9 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi (chiếm 10% dân số cả nước); trong đó hơn 4 triệu người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi kháng chiến, trên 2 triệu người hưởng chế độ thân nhân của người có công mất trước năm 1995. Nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 46.770 bà mẹ liệt sĩ, tiếp tục truy tặng và phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ có công lớn trong kháng chiến và kiến quốc.
Các tổ chức xã hội xây dựng hơn 343.000 nhà Tình nghĩa và hàng vạn sổ tiết kiệm trao tặng các thương binh và gia đình liệt sĩ. Nhiều gia đình thương binh và gia đình liệt sĩ đã trở thành những “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Lực lượng cựu chiến binh hùng hậu và đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân đang tiếp tục đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Đấy là sức lan tỏa to lớn của tư tưởng, tình cảm của Bác Hồ đối với công tác TBLS.
 Theo Báo Biên phòng


5/19/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ/PublishingImages/2020-05/3_Key_19052020151858.jpg
Tình cảm của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ (TBLS) là biểu hiện cụ thể của truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; đồng thời, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
5/19/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 Công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 .

Toàn văn ​Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh: 967 qd.signed.pdf

5/13/2020 4:00 PMĐã ban hànhViệc làmTinCông bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 /PublishingImages/2020-05/1_Key_13052020153612.jpg
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 .
5/13/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19.
​Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 726 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.081.700.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ tám mươi một triệu bảy trăm ngàn đồng).
Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyệt Tân Châu.xlsx


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020151919.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1167/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Hòa Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Hòa Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Hòa Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 345 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 512.900.000 đồng (Bằng chữ: năm trăm mười hai triệu chín trăm ngàn đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyệt Hòa Thành.xlsx


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Hòa Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152109.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Hòa Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Gò Dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Gò Dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Gò Dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19.

​Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 679 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.012.800.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ mười hai triệu tám trăm ngàn đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyệt go dau.xlsx


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Gò Dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020151714.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Gò Dầu gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Châu Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Châu Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Châu Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 1.121 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.672.900.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyệt Châu Thành ds.xlsx


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Châu Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152222.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Châu Thành gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Trảng Bàng gặp khó khăn do dịch COVID-19Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Trảng Bàng gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Trảng Bàng gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 1.699 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.539.100.000 đồng (Bằng chữ: hai tỷ năm trăm ba mươi chín triệu một trăm ngàn đồng).
Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyêt Trang Bang1.xls
5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinPhê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Trảng Bàng gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152413.jpg
Ngày 04/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thị xã Trảng Bàng gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thành phố Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thành phố Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thành phố Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19.​
Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 888 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.321.100.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ ba trăm hai mươi một triệu một trăm ngàn đồng).
Nội dung chi tiết xem tại đây: Phê duyệt Thành phố ds.xls


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thành phố Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152625.jpg

Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc Thành phố Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19.​
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Dương Minh Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Dương Minh Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Dương Minh Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 532 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 794.200.000 đồng (Bằng chữ: bảy trăm chín mươi bốn triệu hai trăm ngàn đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyêt duong minh chau.xls


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Dương Minh Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152843.jpg
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Dương Minh Châu gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Bến Cầu gặp khó khăn do dịch COVID-19​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Bến Cầu gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Bến Cầu gặp khó khăn do dịch COVID-19.

​Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 408 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 611.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười một triệu đồng).

Nội dung chi tiết xem tại đây: Phê duyệt Bến Cầu ds.xls


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Bến Cầu gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020152929.jpg
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Bến Cầu gặp khó khăn do dịch COVID-19.
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Biên gặp khó khăn do dịch COVID-19​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Biên gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Biên gặp khó khăn do dịch COVID-19.​
Cụ thể, Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho 648 đối tượng; với tổng kinh phí hỗ trợ là 965.300.000 đồng (Bằng chữ: chín trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng).
Nội dung chi tiết xem tại đây: phê duyệt Tân Biên.xlsx


5/7/2020 4:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTin​  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Biên gặp khó khăn do dịch COVID-19/PublishingImages/2020-05/12_Key_07052020153125.jpg
Ngày 05/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc huyện Tân Biên gặp khó khăn do dịch COVID-19.​
5/7/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Chính sách hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trong đại dịch Covid-19Chính sách hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trong đại dịch Covid-19
Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:

Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên;

Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
Quyết định cũng nêu rõ quy định việc quản lý nguồn vốn cho vay, chi phí quản lý, xử lý nợ quá hạn và xử lý rủi ro nguồn vốn vay nêu trên.
15.png
16.png
5/6/2020 8:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinChính sách hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trong đại dịch Covid-19/PublishingImages/2020-05/1_Key_06052020074432.png
Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
5/6/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 08 video hướng dẫn về điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTgBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 08 video hướng dẫn về điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
08 Video hướng dẫn về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn về các vấn đề sau:

1. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

2. Chính sách hỗ trợ Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

3. Chính sách hỗ trợ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

5. Hỗ trợ Người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

6. Hỗ trợ người thuộc Hộ nghèo, Hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

7. Hỗ trợ đối tượng Bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

8. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho Người lao động

Xem trọn bộ 08 video hướng dẫn về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng tại địa chỉ: Hỗ trợ COVID-19


5/4/2020 9:00 AMĐã ban hànhDạy nghềTinBộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 08 video hướng dẫn về điều kiện hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg/PublishingImages/2020-05/2_Key_04052020100433.jpg
08 Video hướng dẫn về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn về các vấn đề sau:
5/4/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Đoàn lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu nhân dịp lễ 30 tháng 4Đoàn lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu nhân dịp lễ 30 tháng 4
Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2020)

Sáng ngày 29.4, ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh và huyện Tân Biên đã đến viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đồi 82.

Các đại biểu viếng nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đồi 82

  Tại lễ viếng, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã đánh 3 hồi chuông chiêu tập hương hồn các anh hùng Liệt sỹ. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Các đại biểu đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và cầu chúc cho hương linh các liệt sỹ được siêu thoát chốn vĩnh hằng và khảng định sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ sẽ trường tồn mãi mãi cùng non sông, đất nước. Đoàn đã đến thắp hương tưởng niệm từng phần mộ của các anh hùng liệt sỹ.


Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thắp hương tại các mộ liệt sỹ

  Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc tại nhà tưởng niệm Ban căn cứ Trung ương cục Miền Nam.

(Nguồn:Tayninh.gov.vn)

5/2/2020 10:00 AMĐã ban hànhChính sách người có côngTinĐoàn lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, huyện Gò Dầu nhân dịp lễ 30 tháng 4/PublishingImages/2020-05/12_Key_06052020093418.jpg
Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2020)
5/2/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Tổng đài 111 giải đáp về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân khó khăn do COVID-19Tổng đài 111 giải đáp về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân khó khăn do COVID-19
Từ hôm nay (1/5), người dân có thể gọi đến Tổng đài 111 để được giải đáp thông tin liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Nhằm thúc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 29/4/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng của Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong Quyết định 474, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin từ ngày 01/5/2020. Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, bao gồm: 0913.049.567 ; 0977.976.686 ; và 0913.378.816 .

Gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ được đặt mục tiêu: thực hiện minh bạch, khẩn trương, không để trễ về chính sách và kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng và trục lợi chính sách gói hỗ trợ 62.000 tỷ. Bộ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hiện, các địa phương trên cả nước đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 như tại Hà Nội, Lào Cai, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ...


5/1/2020 9:00 AMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinTổng đài 111 giải đáp về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân khó khăn do COVID-19/PublishingImages/2020-05/1_Key_04052020081928.jpg
Từ hôm nay (1/5), người dân có thể gọi đến Tổng đài 111 để được giải đáp thông tin liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.
5/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhUBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho các đối tượng khoản 5, khoản 6, khoản 7 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, cụ thể như sau:

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Các đối tượng tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Chương V, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, cụ thể như sau:

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 sau khi kết thúc thời gian được ủy quyền; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về nội dung được ủy quyền.

5/1/2020 9:00 AMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinUBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-05/1_Key_06052020085033.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho các đối tượng khoản 5, khoản 6, khoản 7 Mục II Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, cụ thể như sau:
5/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký Nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Trong đó, với những người lao động nghỉ không lương và người bị tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng.

Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.
Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.
Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.
Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.
Việc thực hiện gói hỗ trợ này trên tinh thần Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Trong đó, Nhà nước cũng ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân chia phù hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ này.
Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng và thực hiện chính sách này.
(Theo Baochinhphu)
4/28/2020 9:00 AMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinChính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19/PublishingImages/2020-04/2_Key_28042020081706.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký Nghị quyết về gói an sinh xã hội lên tới 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Trong đó, với những người lao động nghỉ không lương và người bị tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ 1,8 triệu đồng.
4/28/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Chiều 27.4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đồng chủ trì hội nghị.

1.PNG

Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh, bà Võ Thanh Thủy-Giám đốc Sở LĐTB&XH cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách cũng như hướng dẫn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đây là chính sách an sinh lớn chưa từng có tiền lệ với đối tượng thụ hưởng rộng. Cụ thể có đến 7 nhóm đối tượng: hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh cá thể đảm bảo các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng gói hỗ trợ lên đến 62.000 tỷ đồng.

3.png

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Tất cả các đối tượng nhận hỗ trợ trực tiếp đều phải căn cứ vào danh sách phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Khi triển khai điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các địa phương đã ban hành chuẩn nghèo riêng sẽ áp dụng theo chuẩn nghèo địa phương. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên sẽ hưởng một chế độ do họ lựa chọn, hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các địa phương thực hiện công tác giám sát đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Lưu ý các cấp chính quyền phải phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền rộng rãi, phân công cụ thể, hướng dẫn rõ ràng, triển khai bài bản chính sách hỗ trợ này. Theo đó, việc hỗ trợ phải được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra bất cứ trường hợp nào có tiêu cực ở tất cả các cấp các ngành, các địa phương.

(Theo Baotayninh.vn)

4/28/2020 9:00 AMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinTriển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19/PublishingImages/2020-04/3_Key_29042020074030.png
Chiều 27.4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.
4/28/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Thủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

12.jpg

Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Quyết định gồm 7 chương 21 điều, nội dung cơ bản quy định về điều kiện và thủ tục xác nhận cho các đối tượng được nhận hỗ trợ. Các chế độ quy định được nêu được áp dụng từ ngày 1/4/2020.

Đối với người lao động có quan hệ lao động, quy trình xác nhận chủ yếu được thực hiện bởi doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 Đối với hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, quy trình xác nhận được thực hiện tại cấp xã (có niêm yết công khai) và cơ quan thuế để đảm bảo tính chính xác.
Đối với các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc rà soát tổng hợp đối tượng sẽ thực hiện ở cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để có thể rút ngắn thời gian thực hiện.
Tất cả các đối tượng nhận hỗ trợ trực tiếp đều phải căn cứ vào danh sách phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Cụ thể các nhóm hỗ trợ như sau:
1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 - 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 - 30/6/2020. 
Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
2. Hộ kinh doanh, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng lại không đủ điều kiên hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
3.jpg
Lao động tự do là một trong những người sẽ được nhận hỗ trợ của Chính phủ với mức 1 triệu đồng/tháng, tối đa trong 3 tháng
4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (gọi tắt là lao động tự do), quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4 -30/6/2020.
Cư trú hợp pháp tại địa phương.
Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
Quyết định cũng bổ sung, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Riêng với nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động, Quyết định quy định, nguồn kinh phí sẽ được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
5. Đối tượng là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020.
Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020.
6. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:
Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên;
Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
Quyết định cũng nêu rõ quy định việc quản lý nguồn vốn cho vay, chi phí quản lý, xử lý nợ quá hạn và xử lý rủi ro nguồn vốn vay nêu trên.
*Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lưu ý khi triển khai Quyết định:
- Đối với các địa phương đã ban hành chuẩn nghèo riêng của địa phương thì áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương.
- Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chế độ hỗ trợ trở lên quy định tại Quyết định này (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.
- Trường hợp đối tượng đã hưởng chính sách của địa phương và đủ điều kiện để hưởng chính sách quy định tại Quyết định này với mức hỗ trợ cao hơn chính sách của địa phương thì được hỗ trợ thêm phần chênh lệch. - Một số quy trình, thủ tục nộp hồ sơ và giải quyết sẽ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ
(Nguồn: Molisa.gov.vn)

4/27/2020 9:00 AMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinThủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./PublishingImages/2020-04/12_Key_28042020081019.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
4/27/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
10 dịch vụ công cơ bản về bảo hiểm xã hội người dân có thể thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.10 dịch vụ công cơ bản về bảo hiểm xã hội người dân có thể thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
Tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, các cá nhân có thể thực hiện 10 dịch vụ công cơ bản liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn

Với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công, đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) trong điều kiện hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của BHXH tại đại chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
 3.jpg
Tại đây, người dân có thể thực hiện 10 dịch vụ công cơ bản
Đó là: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất; Giải quyết hưởng BHXH một lần; Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư; Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; Điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH; Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.
Cá nhân có thể truy cập vào địa chỉ trên, làm theo hướng dẫn đăng ký và thực hiện kê khai, nộp hồ sơ để thực hiện các yêu cầu trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi, giảm tiếp xúc xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

4/26/2020 9:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTin10 dịch vụ công cơ bản về bảo hiểm xã hội người dân có thể thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn./PublishingImages/2020-04/3_Key_28042020081955.jpg
Tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, các cá nhân có thể thực hiện 10 dịch vụ công cơ bản liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người gặp khó khăn
4/26/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Lễ 30/4, 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngàyLễ 30/4, 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, nhân dịp Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước   (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) năm nay, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Theo thông báo chính thức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày liên tiếp, do rơi vào cuối tuần. Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4/2020, ngày thứ 6, 1/5/2020. Hai ngày tiếp theo rơi vào thứ 7, chủ nhật, là lịch nghỉ cuối tuần.

Tuy nhiên, ngoài ngày nghỉ chính thức, có thêm thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần là Thứ Bảy và Chủ Nhật. Vì thế, đợt nghỉ lễ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp.
Lịch nghỉ lễ áp dụng cho các cán bộ công nhân viên chức, người lao động. Thời gian nghỉ có thể thay đổi, bởi một số cơ quan tổ chức do yêu cầu đặc thù của công việc.
Với các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
(Nguồn: Molisa.gov.vn)


4/14/2020 11:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinLễ 30/4, 1/5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày/PublishingImages/2020-04/12_Key_14042020103018.jpg
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, nhân dịp Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước   (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) năm nay, người lao động cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.
4/14/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Đề xuất hộ nghèo được giảm 15% lãi vayĐề xuất hộ nghèo được giảm 15% lãi vay
Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ giảm khó khăn cho các hộ nghèo trên cả nước. Theo đề xuất, từ 01/4/2020 đến hết năm 2020, hộ nghèo và các chương trình cho vay tín dụng có lãi suất tham chiếu theo mức cho vay hộ nghèo sẽ được giảm lãi vay 15% và các đối tượng chính sách ở các chương trình khác giảm 10%.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 31/3/2020, các bộ ngành và Ngân hàng chính sách xã hội đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động được vay Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động. Dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội đang phối hợp cùng các bộ, ngành ban hành các quyết định liên quan, xây dựng hướng dẫn cho vay, nhằm đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. Cùng với đó, Ngân hàng chính sách xã hội đã báo cáo Hội đồng quản trị để trình Thủ tướng Chính phủ về phương án giảm lãi vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nếu phương án được thông qua, từ 1/4 đến hết năm 2020, hộ nghèo và các chương trình có lãi suất bằng hộ nghèo hoặc tham chiếu theo mức lãi suất cho vay hộ nghèo sẽ được giảm lãi vay 15% và các đối tượng chính sách ở các chương trình khác giảm 10%.

Tính đến 30/3, Ngân hàng chính sách xã hội đã gia hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 40.034 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh kỳ hạn và gia hạn nợ là 1.394 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tập trung nguồn vốn để cho vay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống với số tiền là 11.973 tỷ đồng cho 275.415 khách hàng vay vốn. Hiện Ngân hàng chính sách xã hội đang quản lý trên 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 211.006 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 là 4.201 tỷ đồng). Riêng 3 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số cho vay đạt 18.723 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ là trên 6,5 triệu khách hàng.
Nếu phương án điều chỉnh lãi suất dành cho người nghèo được thông qua, từ 1/4 đến hết năm 2020, hộ nghèo và các chương trình có lãi suất bằng hộ nghèo hoặc tham chiếu theo mức lãi suất cho vay hộ nghèo sẽ được giảm. Đây thật sự là tin vui dành cho hàng triệu người yếu thế trong xã hội. Bởi dịch bệnh Covid-19 tác động đến hầu hết người dân trong xã hội, trong đó, đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt, đối với người nghèo và những người đang vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội với hy vọng nguồn vốn ưu đãi là "cần câu" để gia đình phát triển, ổn định an cư thì nay đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên được giảm lãi suất trong thời điểm khó khăn này là mong muốn của hàng triệu người.


4/10/2020 9:00 AMĐã ban hànhGiảm nghèoTinĐề xuất hộ nghèo được giảm 15% lãi vay/PublishingImages/2020-04/12_Key_10042020084014.jpg
Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ giảm khó khăn cho các hộ nghèo trên cả nước. Theo đề xuất, từ 01/4/2020 đến hết năm 2020, hộ nghèo và các chương trình cho vay tín dụng có lãi suất tham chiếu theo mức cho vay hộ nghèo sẽ được giảm lãi vay 15% và các đối tượng chính sách ở các chương trình khác giảm 10%.
4/10/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hànhQuỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành
Ngày 1.4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở LĐTB&XH) đã trao 3 triệu đồng đến cháu Nguyễn Thị Khánh Phương (bé Na, 4 tuổi) đang được chăm sóc tại Vườn thuốc Nam từ thiện (thuộc xã Tân Bình, TP.Tây Ninh)

Bà Nguyễn Thị Nhiền- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, hiện đang trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19, toàn dân hạn chế ra ngoài theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua Báo Tây Ninh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã chuyển khoản số tiền 3 triệu đồng để hỗ trợ bé Na. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ sự việc, đồng thời hỗ trợ bé Na theo quy định pháp luật.

1.JPG

Hiện tình trạng sức khỏe của bé Na đã ổn định, các vết phỏng trên người đang phục hồi tốt.

Một số bạn đọc Báo Tây Ninh, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cũng đã đóng góp hỗ trợ bé Na với số tiền 7,5 triệu đồng, cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm (bánh, sữa, quần áo, mùng, mền,…), nhằm sẻ chia với mẹ con bé Na.

Như đã đưa tin, ngày 29.3, bé Nguyễn Thị Khánh Phương được mẹ đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành trong tình trạng sốt cao, nhiều vết phỏng trên người do cha dượng Nguyễn Linh Tâm (27 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, TX.Trảng Bàng) gây ra bằng cách dí tay chân bé vào pô xe máy đang nóng.

Sau khi thông tin được đăng tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã có văn bản đề nghị Sở LĐTB&XH, Sở VHTT&DL, Công an tỉnh, UBND TX.Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu, Tân Châu và TP.Tây Ninh phối hợp kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 3.4.2020. 

Sáng 1.4, bé Nguyễn Thị Khánh Phương đã được Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng đưa đi giám định thương tật trên người, đồng thời lập lại hiện trường vụ việc tại nơi Nguyễn Linh Tâm gây án (ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, TX. Trảng Bàng).

Mặc dù các vết thương trên cơ thể bé sẽ bình phục theo thời gian, nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh bé Na phải gánh chịu quá lớn nên rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, đơn vị hảo tâm giúp cháu.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

4/2/2020 12:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinQuỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành/PublishingImages/2020-04/1_Key_02042020112712.jpg
Ngày 1.4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở LĐTB&XH) đã trao 3 triệu đồng đến cháu Nguyễn Thị Khánh Phương (bé Na, 4 tuổi) đang được chăm sóc tại Vườn thuốc Nam từ thiện (thuộc xã Tân Bình, TP.Tây Ninh)
4/2/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnHướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

​Toàn bộ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: HuongDanNopHoSoTrucTuyen Tây Ninh.pdf

3/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhAn toàn lao độngTinHướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến/PublishingImages/2020-03/1_Key_30032020103139.jpg
3/30/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Bảng giá cước nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính Bảng giá cước nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
Công văn số 406/BĐTN-KHKD ngày 25/3/2020 của Bưu điện tỉnh Tây Ninh

​Toàn văn Công văn số 406/BĐTN-KHKD ngày 25/3/2020 của Bưu điện tỉnh Tây Ninh: DOC032620-03262020235702.pdf

3/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhBình đẳng giớiTinBảng giá cước nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính /PublishingImages/2020-03/2_Key_30032020103637.png
Công văn số 406/BĐTN-KHKD ngày 25/3/2020 của Bưu điện tỉnh Tây Ninh
3/30/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công
Công văn số 1881/TB-VP ngày 25/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công

1.JPG

Toàn văn ​Công văn số 1881/TB-VP ngày 25/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 1881.vp.signed.pdf

3/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhViệc làmTinThông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công /PublishingImages/2020-03/1212_Key_30032020134918.jpg
Công văn số 1881/TB-VP ngày 25/3/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công
3/30/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next