Tin Chuyên Ngành - Dạy nghề
 
Ngày 17.6, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức lễ tốt nghiệp cho các khóa trung cấp 38B, 39B và Cao đẳng 03A.
 
Ngày 04/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 nhằm mục tiêu tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
 
Kế hoạch số 1179/KH-SLĐTBXH ngày 23/5/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018 và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.
 
Nhằm Thực hiện Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-SLĐTBXH, ngày 14/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Sáng ngày 24/4/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm về công tác tuyển sinh, kết quả đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại Hội trường Sở.
 
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
Ngày 01/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ngày 12/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng, kết quả đào tạo nghề 2 năm 2016 – 2017, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề định hướng đến năm 2020”.
 
Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế quản lý tài chính từ giao kinh phí hoạt động thường xuyên sang đặt hàng đào tạo theo đầu ra cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang tổ chức xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề để các cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ xác định chi phí, tính giá đặt hàng đào tạo.
 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp.
 
Ngày 30/03/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Chính thức: chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình 60 với nữ, 62 với namChính thức: chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình 60 với nữ, 62 với nam
Sáng 20/11, sau rất nhiều thảo luận và đề xuất, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với điểm mới nổi bật là tăng tuổi nghỉ hưu. với 435/453 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 90,06%.

Chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình lên 60 với nữ, 62 với nam

Về tuổi nghỉ hưu (khoản 2 Điều 169), Quốc hội đồng ý Phương án 1 là: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.

Trước đó, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định theo Phương án 1 về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tức là đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60; Một số đại biểu Quốc hội đồng ý với Phương án 2 và cho rằng việc áp dụng cùng một lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu khó có thể áp dụng chung cho các đối tượng lao động khác nhau; có ý kiến đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay; một số ý kiến đề nghị đối với lao động nữ thì tuổi nghỉ hưu chỉ đến 58 tuổi; có ý kiến đề nghị đối với nhóm lao động trực tiếp và một số lao động đặc thù cần xem xét giữ như Bộ luật hiện hành…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xin ý kiến đại biểu Quốc hội, kết quả có 371 đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến về nội dung này thì có 280 đại biểu Quốc hội đồng ý Phương án 1.

Về thời giờ làm việc bình thường, Dự thảo quy định trước mắt giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của Bộ luật hiện hành” và “có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp”.

Quốc hội giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất giảm giờ làm việc bình thường thấp hơn 48 giờ/tuần; đồng thời, giữ quy định “Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động” tại Điều 105 về thời giờ làm việc bình thường. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ có các quy định triển khai cụ thể; đặc biệt, cần phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn về cơ chế thương lượng tập thể hiệu quả để từng bước thực hiện cho được việc giảm giờ làm việc bình thường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.

Về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa, Quốc hội đồng ý giữ khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa như Bộ luật hiện hành, nhưng cần ghi rõ thời gian làm thêm giờ theo tháng là 40 giờ/tháng thay vì 30 giờ/tháng và bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Về thời gian nghỉ lễ, tết, Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm một ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 02/9. Như vậy, ngày Quốc khánh nước ta, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày. Đây là ngày Tết Độc lập, cũng là dịp để người lao động có thêm thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm, chào mừng Quốc khánh 02/9, tăng thêm ý nghĩa chính trị, nâng cao niềm tự hào dân tộc về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đáp ứng được mong muốn của người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình và giúp trẻ em, học sinh, sinh viên chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Trước đó, Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết riêng đối với 3 nội dung về thời gian làm thêm giờ, bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Cụ thể, về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa quy định tại Điều 107, Bộ luật không nâng khung thoả thuận làm thêm giờ tối đa từ 300 giờ lên 400 giờ/năm mà quy định như Bộ luật Lao động hiện hành, tuy nhiên bộ luật sửa đổi có nâng giới hạn làm thêm giờ tối đa trong tháng từ 30 giờ lên 40 giờ và bổ sung cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Kết quả có 433/454 đại biểu tán thành (chiếm 89,65%).

Đối với quy định bổ sung thêm một ngày nghỉ vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9, có 452/455 đại biểu tán thành (chiếm 93,58%).

Quy định tại Chương XIII về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, có 445/448 đại biểu tán thành (chiếm 92,13%)./.

Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021./.​

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

11/28/2019 10:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinChính thức: chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình 60 với nữ, 62 với nam/PublishingImages/2019-11/article_Key_28112019091128.jpg
Sáng 20/11, sau rất nhiều thảo luận và đề xuất, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với điểm mới nổi bật là tăng tuổi nghỉ hưu. với 435/453 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 90,06%.
11/28/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Quốc hội thông qua tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/thángQuốc hội thông qua tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng
Chiều ngày 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó "duyệt" tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020. Lương sắp tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua.   

anh-trong-bai.jpg

Với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1,5 triệu tỷ đồng và tổng chi ngân sách là 1,7 triệu tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.000 tỷ đồng, tương đương 3,44% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 217.800 tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 17.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP.
Về việc tăng lương, Quốc hội thông qua đề xuất tăng lương của Chính phủ từ ngày 1/7/2020. Mức lương tăng thêm 110.000 đồng, nâng lương từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức tăng cao nhất trong 8 năm qua.
Quốc hội giao Chính phủ loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 và dự toán năm 2020 để tính nguồn cải cách tiền lương.
Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo một số nguyên tắc.
Cụ thể, dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp; dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.
Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.
Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.
Các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương mà xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ, thì được phép trình Thủ tướng xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.
Chính phủ điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chống lãng phí; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.
Cùng đó, Quốc hội đề nghị bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.
Quốc hội thông qua tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong năm 2020 là gần 488.921 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho một số chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, các nguồn vốn viện trợ…
Theo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.​
(Nguồn: Molisa.gov.vn)
11/13/2019 3:00 PMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinQuốc hội thông qua tăng lương cơ sở cho công chức lên 1,6 triệu đồng/tháng/PublishingImages/2019-11/anh-trong-bai_Key_13112019140919.jpg
Chiều ngày 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó "duyệt" tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020. Lương sắp tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua.   
11/13/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội zaloTiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội zalo
Công văn số 2719/SLĐTBXH-VP ngày 29/10/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội zalo

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUA MẠNG XÃ HỘI ZALO

Bước 1: Đăng nhập vào MXH Zalo -> gõ vào thanh tìm kiếm "Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh" và Chọn vào "Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh"

1.JPG 

Bước 2: Chọn nút "Quan tâm".

9f3a46a83ddec4809dcf.jpg

 

Bước 3: Chọn vào "Nộp hồ sơ" -> Chọn Sở Lao động

3.jpg

Bước 4: Chọn thủ tục "báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài"

 4.JPG

Bước 5: - Nhập Họ và Tên của cá nhân hoặc tổ chức

              - Nhập Số giấy tờ (Chứng minh nhân dân,…)

              - Nhập Số điện thoại.

              - Chọn hình thức nộp: Dịch vụ công hoặc Bưu chính công ích

5.jpg

              ​- Đính kèm hồ sơ Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mẫu 2) hoặc báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mẫu 1)

 6.jpg


Bước 6: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin và đính kèm các hồ sơ liên quan -> chọn gửi hồ sơ.

 87.jpg

 

Cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ thành công và chờ trả kết quả./.

555.jpg 
11/4/2019 5:00 PMĐã ban hànhViệc làmTinTiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội zalo/PublishingImages/2019-11/zalo_diuw_Key_04112019161030.jpg
Công văn số 2719/SLĐTBXH-VP ngày 29/10/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng xã hội zalo
11/4/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa chính thức ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Chính trị - Xã hội.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 9087/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 7 ngày, từ thứ năm ngày 23/1/ 2020 đến hết thứ tư, ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 và 26/1/2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 và 29/1/2020 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020. Thủ tướng cũng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ lễ, tết trên.

11/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinLịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020/PublishingImages/2019-11/article_Key_01112019142223.jpg
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa chính thức ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức Xã hội, tổ chức Chính trị - Xã hội.
11/1/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Nâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làmNâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm
Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/11/2019. 

Nâng mức vay tối đa lên gấp đôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.
Nội dung Nghị định nêu rõ, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.
Trước đó, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định mức vay 1 dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.
Về điều kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định 74/2019/NĐ-CP quy định đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Về lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động, Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.
Ngoài ra, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

885 nghìn lao động đã được hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm
Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 31/5/2019, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 16.999 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là 4.511 tỷ đồng, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động là 4.010 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội là 8.478 tỷ đồng. Doanh số cho vay giải quyết việc làm giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 5/2019 đạt 24.459 tỷ đồng, với gần 800 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 885 nghìn lao động; doanh số thu nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 13.857 tỷ đồng. Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đến ngày 31/5/2019 là 16.860 tỷ đồng, với hơn 523 nghìn khách hàng đang còn dư nợ, mức cho vay bình quân đạt 32 triệu đồng/lao động. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh giảm đều qua các năm. Đến ngày 31/5/2019, nợ quá hạn là 49,1 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với đầu năm 2015, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng dư nợ của chương trình. Nợ khoanh là 27,9 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với đầu năm 2015, chiếm tỷ lệ 0,17% trên tổng dư nợ của chương trình.
Thông qua Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ năm 2015 đến ngày 31/5/2019, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo việc làm cho 552 nghìn lao động nữ, 40 nghìn lao động là người khuyết tật và 77 nghìn lao động là người dân tộc thiểu số.
Nhiều mô hình cho vay hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm như mô hình khôi phục làng nghề truyền thống như làng nghề bó chổi thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư như mô hình kinh tế nông trại câu lạc bộ Nông trang xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; mô hình tổ tiết kiệm & vay vốn của Hội phụ nữ Đông Thịnh, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tổ tiết kiệm & vay vốn khối 9 phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;…đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình họ…
10/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhViệc làmTinNâng mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm/PublishingImages/2019-10/vay_von_Key_23102019081127.jpg
Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/11/2019. 
10/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thủ tướng chốt 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020Thủ tướng chốt 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 là 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên cần lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ lễ, tết./.
(Nguồn: Molisa.gov.vn)
10/23/2019 9:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinThủ tướng chốt 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020/PublishingImages/2019-10/lich_Key_23102019081413.jpg
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất.
10/23/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Tổng kết lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển năm 2019Tổng kết lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển năm 2019
Ngày 16.10, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh tổ chức tổng kết lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển năm 2019.

Đây là lớp học thứ 4 do Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh phối hợp với Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức. Đợt này, lớp học diễn ra trong vòng 7 tháng, với 20 trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, down, có độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi tham gia.

Bà Cao Thị Ngọc Hân- Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh cho biết: Khi mới tiếp nhận, tình trạng chung của trẻ đều là đa tật, chậm phát triển. Kỹ năng tự phục vụ của các em chưa tốt, chưa biết tự vệ sinh cá nhân, khả năng nhận thức, giao tiếp kém. Tham gia vào lớp học, các em được dạy điều chỉnh hành vi, giáo dục đạo đức, nhân cách và học văn hoá; tập vật lý trị liệu, luyện tập văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí.

tong ket_2.jpg

Tặng quà cho phụ huynh và trẻ tham gia lớp học.

Sau thời gian tham gia lớp học, trẻ chậm phát triển, tự kỷ có được những tiến bộ rõ nét trong hoạt động hằng ngày như nhận biết được sự vật xung quanh, thực hiện tốt kỹ năng vận động thô, vận động tinh, tự phục vụ sinh hoạt cá nhân; ngôn ngữ giao tiếp, nhận thức, tư duy phát triển hơn. Trong số đó, có một số em học tốt có khả năng hoà nhập và tham gia học tại các trường học. Kết quả học tập, có 1 trẻ được xếp loại giỏi, 10 trẻ loại khá và 9 trẻ loại trung bình./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

10/17/2019 10:00 AMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinTổng kết lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển năm 2019/PublishingImages/2019-10/tong ket_1_Key_17102019095824.jpg
Ngày 16.10, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh tổ chức tổng kết lớp can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển năm 2019.
10/17/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 20206 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020

Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tác động lớn đến mọi người từ năm 2020.  

Thứ nhất, chậm nhất đến ngày 1/1/2020, Cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế (Căn cứ vào Điểm g Khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

Thứ hai, đến năm 2020, Cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 9 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
Thứ ba, từ năm 2020, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
Hiện nay, lao động nam đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Thứ tư, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; hiện nay chỉ cần đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội (Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
Thứ năm, lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ vào Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
Thứ sáu, đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội (Căn cứ vào Khoản 2 Điều 96 Luật bảo hiểm xã hội 2014).
(Nguồn: Molisa.gov.vn)
10/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTin6 chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ tác động lớn đến người lao động từ năm 2020/PublishingImages/2019-10/r9deynnwal7ejuc_Key_11102019140206.jpg
10/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khănChính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng áp dụng Nghị định là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:
1- Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.
2- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
3- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
4- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.
5- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
6- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.
Trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), trừ trường hợp quy định.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.
(Nguồn: Molisa.gov.vn)
10/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinChính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn/PublishingImages/2019-10/van-ban_Key_11102019140606.png
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
10/11/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đến năm 2020, áp dụng chính sách mới về chế độ hưu tríĐến năm 2020, áp dụng chính sách mới về chế độ hưu trí
Từ năm 2020, mốc tuổi nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và trợ cấp một lần sẽ được điều chỉnh.

article.jpg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1-1-2020, 3 chính sách mới về chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực. Cụ thể:

Năm 2020: Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu (nam 60 và nữ 55 tuổi).

Lộ trình cụ thể: Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Với thời điểm hiện nay (năm 2019), lao động nam chỉ cần đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Năm 2020: Mức mới về hưởng lương hưu hàng tháng

Theo quy định của Điều 56 (Luật Bảo hiểm xã hội 2014), từ năm 2020, người lao động nam, đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi có 18 năm đóng BHXH thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật, Điều 56 quy định: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, cách tính lương hưu của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, so với lao động nam theo cách tính của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Do đó, Quốc hội Khóa XIV (tháng 5/2018) đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Năm 2020: Tiếp tục điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần 

Tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

10/11/2019 2:00 PMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinĐến năm 2020, áp dụng chính sách mới về chế độ hưu trí/PublishingImages/2019-10/article_Key_11102019135757.jpg
Từ năm 2020, mốc tuổi nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và trợ cấp một lần sẽ được điều chỉnh.
10/11/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Ưu đãi 100% vốn vay cho Lao động huyện nghèo đi XKLĐƯu đãi 100% vốn vay cho Lao động huyện nghèo đi XKLĐ
Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định

2.jpg

Đây là một phần nội dung Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hợp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi vào kỳ tiếp theo.

Lãi tiền vay được thu theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc sổ vay vốn. Trường hợp, người lao động có nhu cầu trả lãi theo tháng thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thu theo đề nghị của người lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý nợ rủi ro vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật.

Quyết định cũng quy định cụ thể việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vốn vay. Theo đó, người lao động lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, nơi người lao động có hộ khẩu thường trú.

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện thẩm định và phê duyệt. Trường hợp không phê duyệt, phải có văn bản gửi người lao động nêu rõ lý do.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020. Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019.

Người lao động đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg trước ngày 25/10/2019, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết.

Trường hợp người lao động đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày 25/10/2019 nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo quy định tại quyết định này.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

9/18/2019 11:00 AMĐã ban hànhGiảm nghèoTinƯu đãi 100% vốn vay cho Lao động huyện nghèo đi XKLĐ/PublishingImages/2019-09/2_Key_18092019100341.jpg
Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định
9/18/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Tập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018Tập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018
Ngày 10/9/2019, Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn công tác khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp XH hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018 với mục đích hướng dẫn cán bộ Lao động  -Thương binh xã hội xã, huyện thu thập thông tin hộ chính sách xã hội để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin quản lý về tình hình, số lượng, đặc điểm hộ chính sách xã hội, nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng thụ hưởng ở từng địa phương (ấp, xã, huyện) và trên địa bàn tỉnh;

217c9a72199cfec2a78d.jpg

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia được hướng dẫn các lập Phiếu thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng (Phiếu C1), các biểu báo cáo kết quả cuộc điều tra và thảo luận, giải đáp ý kiến.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu hiểu rõ thêm và thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin hộ chính sách xã hội theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp; đảm bảo không bỏ sót những hộ, những người thuộc diện được đưa vào Phiếu C1; việc thu thập thông tin ở từng địa phương phải kịp thời gian, đúng nội dung ghi chép và thực hiện việc cập nhật thông tin Phiếu C1 vào hệ thống./.


9/13/2019 3:00 PMĐã ban hànhBảo trợ xã hộiTinTập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018/PublishingImages/2019-09/b0c520cba325447b1d34_Key_13092019143413.jpg
Ngày 10/9/2019, Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn công tác khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp XH hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018 với mục đích hướng dẫn cán bộ Lao động  -Thương binh xã hội xã, huyện thu thập thông tin hộ chính sách xã hội để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin quản lý về tình hình, số lượng, đặc điểm hộ chính sách xã hội, nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng thụ hưởng ở từng địa phương (ấp, xã, huyện) và trên địa bàn tỉnh;
9/13/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHÚC TẾT TRUNG THU NĂM 2019THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHÚC TẾT TRUNG THU NĂM 2019

CT t.JPG

Toàn văn Thư của CT. UBND tỉnh chúc tết trung thu năm 2019

9/11/2019 3:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinTHƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHÚC TẾT TRUNG THU NĂM 2019/PublishingImages/2019-09/CT t_Key_11092019150840.JPG
9/11/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019


22222.JPG

Toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: thu trung thu 2019.pdf

9/10/2019 2:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinTHƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2019/PublishingImages/2019-09/1_Key_11092019150412.JPG
9/10/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019
Nhằm xác định đúng đối tượng, thống kê, quản lý biến động (tăng, giảm) của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 theo từng ấp, khu phố; xã phường, thị trấn và huyện, thành phố nhằm phụ vụ cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Ngày 22/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

ce1a4c55bd515a0f0340.jpg

Bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

​Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Lan – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Tây Ninh năm 2019 , thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo cấp tỉnh, Đại diện các Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ, đại diện UBND các huyện, thành phố, phòng LĐTBXH các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các nội dung như Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, Kế hoạch số 1700/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh và biểu mẫu, hướng dẫn liên quan. Ban tổ chức đã tiếp thu và giải đáp thắc mắc của các đại biểu.

a8005043a14746191f56.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, bà Trần Thị Lan – PGĐ Sở đề nghị UBND các huyện thành phố ngoài việc triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo trên địa bàn theo quy định, cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như phân công trách nhiệm trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp; cơ cấu, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo theo hướng có trách nhiệm, tích cực trong công tác rà soát hộ nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo; Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh trên địa bàn. Trường hợp hộ nghèo phát sinh cao (không do hậu quả của thiên tai, bão lũ), đề nghị địa phương phải báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân phát sinh hộ nghèo; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người nghèo vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý ỷ lại, trông chờ vào các chế độ hỗ trợ của nhà nước. Sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các tổ chức, đoàn thể có đoàn viên, hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo được ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ; lồng ghép các nguồn lực của địa phương thực hiện các chính sách giảm nghèo cho các hộ này./.

8/30/2019 4:00 PMĐã ban hànhGiảm nghèoTinTẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019/PublishingImages/2019-08/ce1a4c55bd515a0f0340_Key_30082019153010.jpg
Nhằm xác định đúng đối tượng, thống kê, quản lý biến động (tăng, giảm) của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 theo từng ấp, khu phố; xã phường, thị trấn và huyện, thành phố nhằm phụ vụ cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Ngày 22/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
8/30/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019 Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14- 17/8/2019, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề của trẻ em", có 169 trẻ em đến từ 42 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định đến tham dự. 

Diễn đàn này, các em được cung cấp thông tin về việc thực hiện các khuyến nghị của trẻ em ở Diễn đàn trẻ em quốc gia lần 5 - năm 2017 và cùng trao đổi các nhóm vấn đề: phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; an toàn trên môi trường mạng; giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho trẻ em.

Tại phiên đối thoại, các em đã được gặp gỡ các lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành chức năng, đặc biệt là sự có mặt của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh xã hội Nguyễn Thị Hà và các em đã gửi những thông điệp, khuyến nghị của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 đến các đại biểu.

IMG_8523.jpg

Trẻ em tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Bà Nguyễn Thị Nga Phó Cục trưởng Cục trẻ em 

Qua phiên đối thoại, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu và nhấn mạnh trách nhiệm của các ngành chức năng liên quan đến việc thực hiện các khuyến nghị, phải hành động thiết thực để lời kêu gọi không chỉ ở trên giấy. 

8/29/2019 3:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinDiễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019 /PublishingImages/2019-08/IMG_8523_Key_29082019150022.jpg
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14- 17/8/2019, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề "Trẻ em với các vấn đề của trẻ em", có 169 trẻ em đến từ 42 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và Hội đồng trẻ em của 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Bình Định đến tham dự. 
8/29/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Bàn giao 7 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sáchBàn giao 7 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách
Chiều 22.8, UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

1.JPG

Trao quyết định và tặng quà cho 7 gia đình.

Dịp này, có 7 hộ ở các xã Phan, Truông Mít, Phước Minh, Bến Củi và Lộc Ninh được trao tặng nhà tình nghĩa. Đây là những người có công với cách mạng, là mẹ (vợ, con) của liệt sĩ, là thương binh, tù đày trong chiến tranh, nay gặp khó khăn về nhà ở.

Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng từ 36m² đến 70 m², trị giá xây dựng từ 70-110 triệu đồng. Tổng kinh phí cho đợt trao nhà gần 650 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, huyện, xã và do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty TNHH Can Sport Việt Nam cùng thân nhân gia đình đóng góp thêm.

Tại buổi lễ trao quyết định, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện và các xã cùng với mạnh thường quân đã có những phần quà tặng gửi đến các gia đình nhằm chia sẻ bớt những khó khăn trong cuộc sống./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

8/24/2019 1:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinBàn giao 7 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách/PublishingImages/2019-08/1_Key_24082019121726.jpg
Chiều 22.8, UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.
8/24/2019 1:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin kinh tế trong tỉnhThông tin kinh tế trong tỉnh
Theo Cục Thống kê, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2019 tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 2,37% so với tháng cùng kỳ năm trước.

1.JPG

Công nhân một doanh nghiệp ở TP.Tây Ninh sản xuất rào chắn- Ảnh minh hoạ

Cộng dồn 7 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh tăng 1,96% so với cùng kỳ.

*  Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt gần 9.600 tỷ đồng- tăng 8,48 % so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 5.500 tỷ đồng- tăng gần 10%, dịch vụ lưu trú đạt khoảng 115 tỷ đồng- tăng 10,87% và dịch vụ khác đạt 3.927 tỷ đồng- tăng 6,36% so cùng kỳ.

* Tuy bệnh khảm lá vẫn còn xảy ra, nhưng do sự lây lan và mức độ nhiễm bệnh không còn nhiều như trước, nên vụ Hè thu năm nay, nông dân toàn tỉnh vẫn xuống giống cây mì được trên 10.600 ha- tăng 6,58% (tương đương tăng hơn 650 ha) so với cùng kỳ.

* Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, mức hỗ trợ lãi vay tăng từ 3%/năm lên 5%/năm (riêng đầu tư nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ 100% lãi vay); thời gian hỗ trợ lãi vay tăng từ 2 năm lên 5 năm./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

8/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhViệc làmTinThông tin kinh tế trong tỉnh/PublishingImages/2019-08/1_Key_21082019094610.jpg
Theo Cục Thống kê, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2019 tăng 1,1% so với tháng trước, tăng 2,37% so với tháng cùng kỳ năm trước.
8/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Những người quản trang tận tuỵNhững người quản trang tận tuỵ
Có bàn tay chăm sóc của người quản trang, những ngôi mộ liệt sĩ luôn tươm tất và không còn cô quạnh. Khi có đoàn khách, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đến viếng, tổ quản trang kiêm luôn việc tiếp đón khách.

quan trang 1.jpg

ổ trưởng tổ quản trang thắp nhang cho liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) có diện tích hơn 26 ha, toạ lạc trên địa bàn xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, là nơi an nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ quê quán ở khắp mọi miền đất nước. Đặt chân vào nghĩa trang, mọi người cảm nhận được không gian tĩnh lặng nhưng vô cùng ấm cúng. Hàng cây to ngay hàng thẳng lối xen trong những khu mộ liệt sĩ được chăm sóc, dọn dẹp sạch sẽ… tất cả thể hiện tấm lòng, tâm huyết của những người quản trang nơi đây. 

Tổ quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên hiện có 11 thành viên gồm 5 nam, 6 nữ, mỗi người phụ trách dọn dẹp từng khu vực khác nhau. Vào ban đêm, tổ phân công 1 người trực, sắp xếp luân phiên nhau. Ngày ngày, những người quản trang miệt mài với công việc, cần mẫn dọn dẹp, trông coi nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Công việc của họ thầm lặng, ít ai biết đến.

Vào một ngày của tháng 7, trong khuôn viên nghĩa trang, tiếng chổi xào xạc xua những chiếc lá vàng rơi, những đôi tay lặng lẽ nhổ từng cọng cỏ bên các phần mộ giữa trưa hè nắng nóng. Khi mặt trời lên cao, áo đã đẫm mồ hôi, họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc rồi mới nghỉ.

Cô Trần Thị Phương, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Biên, làm việc ở đây đã 26 năm, cho biết, công việc hằng ngày của cô là quét dọn, cắt tỉa cây kiểng, phun thuốc diệt cỏ, giữ gìn sạch sẽ khuôn viên nghĩa trang. “Ở đây, chúng tôi làm việc mỗi ngày bằng trách nhiệm và lương tâm. Những dịp lễ tết, tổ quản trang làm luôn cả ngày thứ 7 và chủ nhật, chăm sóc mộ phần sạch sẽ, chu đáo.

Công việc làm lâu sẽ thành quen. Ngày nào không quét dọn khuôn viên lại thấy nhớ. Đối với tôi, mỗi người phải có trách nhiệm chăm lo, làm một cái gì đó để tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước, đã không tiếc máu xương cho ta có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay”- cô Phương nói.

Có bàn tay chăm sóc của người quản trang, những ngôi mộ liệt sĩ luôn tươm tất và không còn cô quạnh. Khi có đoàn khách, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đến viếng, tổ quản trang kiêm luôn việc tiếp đón khách. Đối với những người quản trang, việc ghi nhớ họ tên, quê quán các liệt sĩ, vị trí từng ngôi mộ không phải là quá khó. Nếu có thân nhân đến thăm hay tìm mộ, họ có thể giúp đỡ, hướng dẫn đến tận nơi.

Hằng năm, Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đón rất nhiều đoàn cán bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, ban, ngành và thân nhân các liệt sĩ trong cả nước đến thăm viếng, thắp hương tưởng niệm. “Đây không chỉ là nơi an nghỉ của các liệt sĩ mà còn là biểu tượng cho sự kiên cường, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hoà bình của dân tộc ta.

Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc, giữ gìn khuôn viên, phần mộ liệt sĩ với hy vọng có thể góp phần vào việc giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”- một thành viên tổ quản trang bộc bạch.

Ông Trần Mạnh Hào- Tổ trưởng Tổ quản trang, gắn bó với công việc hơn 16 năm. Không chỉ quét dọn khu vực được phân công, ông còn phụ trách việc kiểm tra, nhắc nhở công tác dọn dẹp của các thành viên khác, báo cáo về cho Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác quản trang cơ bản hoàn thành tốt, nhân viên gắn bó với công việc khá lâu, có kinh nghiệm và trách nhiệm. Vào những ngày lễ, tết, tổ quản trang lên kế hoạch, tăng cường dọn dẹp, chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo đón các tập thể, cá nhân đến viếng.

quan trang 2.jpg

Những người quản trang cần mẫn chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Khi gia đình của liệt sĩ có nguyện vọng bốc mộ, di dời hài cốt liệt sĩ về quê, liên hệ với tổ quản trang kiểm tra giấy tờ, lập biên bản xác nhận, gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đóng dấu, xác nhận, hỗ trợ chi phí di dời cho gia đình. 

Gắn bó với công việc quản trang nhiều năm, ông Trần Mạnh Hào luôn trăn trở việc một số ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được họ tên, quê quán. Mỗi khi chứng kiến cảnh gia đình, thân nhân không tìm thấy mộ liệt sĩ, ông Hào rất đau lòng và áy náy mãi. “Tôi luôn tự nhủ phải làm tròn bổn phận của mình, chăm sóc tốt mộ phần, khói hương chu đáo, cầu mong các liệt sĩ sớm tìm lại được quê hương, gia đình”- tổ trưởng tổ quản trang tâm sự./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

7/26/2019 3:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinNhững người quản trang tận tuỵ/PublishingImages/2019-07/quan trang 1_Key_26072019140535.jpg
Có bàn tay chăm sóc của người quản trang, những ngôi mộ liệt sĩ luôn tươm tất và không còn cô quạnh. Khi có đoàn khách, thân nhân, đồng đội các liệt sĩ đến viếng, tổ quản trang kiêm luôn việc tiếp đón khách.
7/26/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Chủ tịch Quốc hội viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82Chủ tịch Quốc hội viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82
Ngày 23.7, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2019), tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương, truy điệu và an táng 245 hài cốt liệt sĩ.

1.JPG

chu tich_2.jpg

Quang cảnh buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Căn-Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 7; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

chu tich_3.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gióng 3 hồi chuông tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82).

Trước lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

chu tich_4.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đọc điếu văn tại lễ truy điệu hài cốt các liệt sĩ.

Ngay sau lễ viếng, đoàn lãnh đạo trung ương và địa phương đã tham dự lễ truy điệu và an táng 245 hài cốt liệt sĩ, do 2 đội K70 và K71 tìm kiếm, quy tập, hồi hương trong giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 - 2019). Trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ quy tập ở nước bạn Campuchia và 6 hài cốt quy tập trong tỉnh về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82.

Trong bài điếu văn, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: "Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hình ảnh oai hùng của các anh luôn sống mãi trong trái tim, khối óc của các thế hệ người Việt Nam yêu nước và là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để hôm nay và mãi mãi về sau, dân tộc Việt Nam anh hùng mãi gọi tên anh".

Ông Ngọc xúc động nói thêm: "Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và sự vươn lên của cuộc sống mới. Song niềm vui, hạnh phúc chưa trọn vẹn, còn đó những nỗi đau vợ mất chồng, mẹ mất con, anh mất em. Còn đó những mộ liệt sĩ chưa có tên hay một dòng địa chỉ. Những hương hồn liệt sĩ chưa về với đất mẹ…”

chu tich_5.jpg

245 hài cốt liệt sĩ được quy tập chuẩn bị an táng.

chu tich_6.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh  bên hài cốt liệt sĩ .

chu tich_7.jpg

Ông Vũ Hồng Thanh- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và ông Nguyễn Thành Tâm-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh tiễn đưa

 hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

chu tich_9.jpg

Ông Nguyễn Hạnh Phúc-Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH và ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tiễn đưa hài

 cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngay sau bài điếu văn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và thân nhân anh hùng liệt sĩ đã cùng tham dự lễ an táng hài cốt anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ. Các đại biểu cũng đã đến từng ngôi mộ để thắp hương tri ân các liệt sĩ.

chu tich_10.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sĩ. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn tri ân những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ-những người con ưu tú của cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.chu tich_12.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác  thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thùa (SN 1934, ngụ tại thị trấn Tân Biên).

chu tich_13.jpg

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác  thăm hỏi Anh hùng LLVTND Phan Văn Điền (Mười Thương, SN 1935, tại P.1, TP.Tây Ninh).


Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm di tích Căn cứ Trung ương miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên; thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thùa (SN 1934, ngụ tại thị trấn Tân Biên) và Anh hùng LLVTND Phan Văn Điền (Mười Thương, SN 1935, tại P.1, TP.Tây Ninh)./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

7/24/2019 5:00 PMĐã ban hànhChính sách người có côngTinChủ tịch Quốc hội viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82/PublishingImages/2019-07/1_Key_24072019160402.jpg
Ngày 23.7, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2019), tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương, truy điệu và an táng 245 hài cốt liệt sĩ.
7/24/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Hướng đến mục tiêu năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo trung ươngHướng đến mục tiêu năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo trung ương
Ngày 18.7, tại hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

ho ngheo_1.jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2018, tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và công tác giảm nghèo bền vững. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tiếp tục được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện, từng bước nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Triển khai 51 dự án hỗ trợ cho hơn 2.000 hộ nghèo và cận nghèo với kinh phí 11,217 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự giữ vững.

Đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn được huy động xây dựng NTM 4.718 tỷ đồng; có 36/80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của toàn tỉnh là 14,9 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 43,1 triệu đồng/người/năm, đạt 86,2% kế hoạch. Toàn tỉnh còn hơn 7.600 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,54%, giảm 1,78% so với năm 2015; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98,8%,…

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương đã trình bày tham luận phân tích, làm rõ hơn, đưa ra góc nhìn cụ thể hơn trong việc triển khai các chương trình MTQG, đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và những kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chương trình.

ho ngheo_2.jpg

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các thành phần kinh tế và biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng qóp quan trọng, hiến kế trong những phong trào này. Phó Chủ tịch đề nghị thông qua hội nghị lần này, các sở, ngành, địa phương sẽ tập trung thảo luận, trao đổi để tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua. Quan tâm đổi mới tư duy, phương pháp, hướng đến mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo trung ương và có 45 xã  đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, ban, ngành, địa phương quyết tâm cao và thống nhất trong mọi giải pháp chỉ đạo, thực hiện. Khi vận động người dân phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện theo khả năng đóng góp của mỗi cá nhân, có thể bằng tiền, công lao động, trang thiết bị,… không được ép buộc, cào bằng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng NTM” và trong thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

7/19/2019 3:00 PMĐã ban hànhGiảm nghèoTinHướng đến mục tiêu năm 2020 toàn tỉnh không còn hộ nghèo trung ương/PublishingImages/2019-07/ho ngheo_1_Key_19072019145514.jpg
Ngày 18.7, tại hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.
7/19/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019Diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019
Ngày 28/6/2019 Sở LĐTB và XH tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn trẻ em. Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em về thực hiện quyền của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đồng thời giúp các em có thêm những kiến thức thực hành ở ngoài xã hội.

b140c457bf5a5b04024b.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Diễn đàn

0e2f64f51ff8fba6a2e9.jpg

Các Đại biểu tham dự Diễn đàn

          Tại phiên gặp mặt, đối thoại, các nhóm trẻ em sẽ trình bày kết quả của thảo luận, trao đổi về các vấn đề: việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng; phòng, tránh tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước; phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Mỗi vấn đề các em cần phải tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị, đề xuất đồng thời đưa ra các thông điệp, khuyến nghị.


           Bên cạnh đó, các em đã mạnh dạn, thẳng thắn đặt câu hỏi, trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình với lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Các câu hỏi mà các em đặt ra rất sát thực và cụ thể, thiết thực, thể hiện sự mong muốn, nguyện vọng của các em là không còn bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích; ý kiến của trẻ em trong gia đình được lắng nghe; muốn có môi trường sống an toàn, lành mạnh để học tập và phát triển. Những ý kiến của đại biểu trẻ em đã được đại diện của các Sở , ngành, đoàn thể  lắng nghe, ghi nhận và giải đáp cụ thể để các em hiểu.

bd57647b1f76fb28a267.jpg

Các nhóm trình bày vấn đề đã được chọn bằng 01 bức tranh vẽ,

 cắt, dán thông điệp trên giấy

407a4ff034fdd0a389ec.jpg

Thông điệp "Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác"

1a5c9c0ee403005d5912.jpg

Diễn giải, thuyết trình các chủ đ

ae72a74ddf403b1e6251.jpg

Lãnh đạo Sở cùng các Đại biểu tặng quà cho các Trẻ em.

            Phát biểu tai lễ bế mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnhTây Ninh năm 2019 cho biết: Qua diễn đàn trang bị cho trẻ em những kỹ năng phát huy quyền tham gia của trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


            Tất cả những vấn đề các em quan tâm hôm nay chính là những thông điệp mà các em muốn gửi đến lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể để có những giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020./.

7/1/2019 4:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinDiễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019/PublishingImages/2019-07/b140c457bf5a5b04024b_Key_01072019150801.jpg
Ngày 28/6/2019 Sở LĐTB và XH tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn trẻ em. Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em về thực hiện quyền của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đồng thời giúp các em có thêm những kiến thức thực hành ở ngoài xã hội.
7/1/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiBổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chiều 25.6, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).

bo nhiem.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao quyết định bổ nhiệm 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho ông Nguyễn Thành Tiễn

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1.7.2019.

Chúc mừng ông Tiễn nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ông Tiễn tiếp tục phấn đấu hết mình để cùng Ban Giám đốc Sở hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Giám đốc Sở phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cho ông Nguyễn Thành Tiễn tiếp cận được công việc mới, cùng chung tay xây dựng ngành LĐTB&XH của tỉnh./.

(Nguồn: Baotayninh.gov.vn)

6/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhQuy hoạch - Kế hoạchTinBổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/PublishingImages/2019-06/bo nhiem_Key_27062019084106.jpg
Chiều 25.6, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH).
6/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây NinhCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Ngày 21/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

Danh mục thủ tục hành chính được công bố lần này là 145 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 83 thủ tục, cấp huyện 13 thủ tục và cấp xã 49 thủ tục) của 13 lĩnh vực bao gồm: Bảo trợ xã hội; Quan hệ lao động và Tiền lương; Quản lý lao động ngoài nước; Việc làm; Phòng, chống tệ nạn xã hội; An toàn lao động; Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Lao động, tiền lương; Giáo dục nghề nghiệp; Bảo hiểm thất nghiệp; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm truy cập vào địa chỉ http://tthc.tayninh.gov.vn và địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn (ở mục Quyết định công bố) để tải toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính. Khẩn trương tham mưu hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố, công khai, chủ trì hướng dẫn, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội cập nhật quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống Một cửa điện tử tập trung.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Nguồn: tayninh.gov.vn)

6/24/2019 8:00 AMĐã ban hànhAn toàn lao độngTinCông bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-06/thu-tuc-mo-phong-net_Key_24062019073937.png
Ngày 21/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
6/24/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Tổ chức lễ tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên Tổ chức lễ tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên
Ngày 17.6, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức lễ tốt nghiệp cho các khóa trung cấp 38B, 39B và Cao đẳng 03A.

cao dang_1.jpg

Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đợt này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 235 học sinh khóa 38B - hệ trung cấp nghề, 155 sinh viên khóa 03A – hệ cao đẳng nghề, 222 học sinh khóa 39B – hệ trung cấp. Nhà trường cũng vinh danh và khen thưởng 34 học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện (2 học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc, 17 học sinh, sinh viên đạt loại giỏi và 15 học sinh, sinh viên loại khá). 

Tại lễ tốt nghiệp, các học sinh, sinh viên được tham gia chương trình giới thiệu việc làm do trường tổ chức, với khoảng 30 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tham gia tư vấn, tuyển dụng việc làm.

cao dang_2.jpg

Học sinh, sinh viên tham gia buổi tư vấn, hướng nghiệp.

Các công ty, doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển dụng đa đạng về ngành nghề, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Nhiều sinh viên đã theo dõi, tìm hiểu và đăng ký thông tin xin việc ở một số công ty.

Đây là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực do trường đào tạo; đồng thời, tạo điều kiện cho học viên, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

6/19/2019 11:00 AMĐã ban hànhDạy nghềTinTổ chức lễ tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên /PublishingImages/2019-06/cao dang_1_Key_19062019100505.jpg
Ngày 17.6, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh tổ chức lễ tốt nghiệp cho các khóa trung cấp 38B, 39B và Cao đẳng 03A.
6/19/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/thángTừ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

lf306852e-f176-47c0-ad86-297eef6f80b8.jpg

     Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

     Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.


Người hưởng lương, phụ cấp trên gồm:
1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.
4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thặng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
 
Kinh phí thực hiện
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).
 
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).
 
Bên cạnh đó sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, từ các nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2018 so với năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao; 50 tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2019 so với năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ năm 2019 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi đã thực hiện các quy định.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2018/NĐ-CP  ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể tử ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

6/10/2019 11:00 AMĐã ban hànhLao động - Tiền lươngTinTừ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng/PublishingImages/2019-06/lf306852e-f176-47c0-ad86-297eef6f80b8_Key_10062019102320.jpg
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
6/10/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dụcHuy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục
Ngày 04/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 nhằm mục tiêu tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

l69f4380d-1ca0-4d19-8fb3-d3a76daa41f8.jpg

Theo Nghị quyết, phấn đấu đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,75% số cơ sở và 8,9% người học vào năm 2020 và lần lượt là 13,5% và 16% vào năm 2025.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc có số trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non, mẫu giáo tăng nhanh do di dân cơ học, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ ít nhất là 20%, tương ứng với số trẻ em theo học đạt khoảng 25%; đến năm 2025, số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt 25% với số trẻ em theo học đạt 30%.

Đối với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các trường phổ thông ngoài công lập đạt lần lượt là 2,3% và 2,6%; đến năm 2025, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các cơ sở ngoài công lập là 2,7% và 3%.

Đối với giáo dục đại học, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập đạt 28% và số sinh viên theo học đạt 18%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ tương ứng là 30% và 22,5%.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập đạt 35%; đến năm 2025, đạt tỷ lệ 40%.

Giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu trên là: Rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành, hệ thống hóa các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục theo từng lĩnh vực và nhóm vấn đề cụ thể; phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu; đề xuất hướng chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp; kịp thời cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa và có liên quan.

Bảo đảm đối xử bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch; không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập, người học đều được tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về thị thực, giấy phép lao động để khuyến khích các nhà trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài đóng góp công sức, trí tuệ và tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, trong đó xác định rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm: Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn các địa phương chú trọng phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trong quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; Chủ trì xây dựng chính sách về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển đào tạo nhân lực giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực ngành nghề mũi nhọn; trách nhiệm của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và gia đình trong việc đóng góp nguồn lực và tham gia các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Thường xuyên rà soát các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để điều chỉnh, cắt giảm các điều kiện không cần thiết; Nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam; Tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định cho các cơ sở sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu; Xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo để làm cơ sở xác định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát, hướng dẫn về xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(Nguồn: Molisa.gov.vn)

6/5/2019 10:00 AMĐã ban hànhDạy nghềTinHuy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục/PublishingImages/2019-06/l69f4380d-1ca0-4d19-8fb3-d3a76daa41f8_Key_07062019090716.jpg
Ngày 04/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025 nhằm mục tiêu tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
6/5/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Phát động Tháng Hành động vì trẻ năm 2019Phát động Tháng Hành động vì trẻ năm 2019
Sáng 30.5, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (TP.Tây Ninh), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

phat dong_1(1).jpg

Tiết mục văn nghệ trong lễ phát động.

Tháng Hành động vì trẻ em được phát động hàng năm nhằm tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Tháng hành động bắt đầu từ ngày 1.6 và kết thúc vào ngày 30.6.2019 với nhiều hoạt động thiết thực như: Truyền thông về pháp luật và các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; truyền thông về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em qua số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương.

phat dong_2.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhiền- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu tại buổi lễ.

Tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí cho trẻ em; chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em…

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, Sở LĐTB-XH tỉnh đã trao 1.250 phần quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số tại 9 huyện, thành phố. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, trích từ nguồn ngân sách tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em Tây Ninh.

phat dong_3.jpg

Trao quà cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Tại lễ phát động, Sở LĐTB-XH tỉnh đã trao 600 phần quà cho trẻ em ở 2 huyện Hòa Thành và TP.Tây Ninh./.

(Nguồn: Baotayninh.vn)

6/3/2019 3:00 PMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinPhát động Tháng Hành động vì trẻ năm 2019/PublishingImages/2019-06/phat dong_2_Key_03062019142635.jpg
Sáng 30.5, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (TP.Tây Ninh), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.
6/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019
Kế hoạch số 1179/KH-SLĐTBXH ngày 23/5/2019 của Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.

c66fc5dc174df213ab5c.jpg

Bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở triển khai Kế hoạch

Ngày 27/5/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019. Tham dự Hội nghị có các thanh viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ- TTg tỉnh, Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở LĐTBXH, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Chi cục Phát triển nông thôn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh, Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo nghề Phòng Lao động – Thương binh, Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đào tạo nghề Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) 09 huyện, thành phố, Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách đào tạo nghề của các cơ sở có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

b96042cc905d75032c4c.jpg

Các đại biểu tham dự Hội Nghị

86f2135fc1ce24907ddf.jpg

Ông Võ Văn Buol - TP. Dạy nghề phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua nội dung: Báo cáo số 106/BC-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của tỉnh Tây Ninh về kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018, triển khai Quyết định số 1079 /QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và một số các văn bản liên quan công tác đào tạo nghề,....

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Võ Thanh Thủy đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách trong đào tạo nghề tới các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tạo việc làm cho lao động sau học nghề; khuyến khích các địa phương có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đào tạo nghề để nhân rộng. Sau Hội nghị, các địa phương cần khẩu trương triển khai thực hiện kế hoạch đạt chất lượng, yêu cầu đề ra và cũng cần lưu ý, chỉ khi đã định hướng được việc làm, định hướng được thu nhập cho lao động phổ thông mới tổ chức đào tạo nghề./.

6/3/2019 10:00 AMĐã ban hànhDạy nghềTinTổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019/PublishingImages/2019-06/b96042cc905d75032c4c_Key_03062019100244.jpg
Kế hoạch số 1179/KH-SLĐTBXH ngày 23/5/2019 của Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đào tạo nghề năm 2018  và triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019.
6/3/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NHI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6 – 2019THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NHI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6 – 2019

1.PNG

​Toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh: DOC052619-05262019180619.pdf

5/27/2019 9:00 AMĐã ban hànhBảo vệ, chăm sóc trẻ emTinTHƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỬI CÁC CHÁU THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NHI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6 – 2019/PublishingImages/2019-05/1_Key_27052019090027.PNG
5/27/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next