Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
174
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
110/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
231/2019/TT-BLĐTBXH31/12/2020Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
333/2019/TT-BLĐTBXH30/12/2020Thông tư số 33/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/30/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
461/2020/NĐ-CP29/05/2020Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệpChính phủ
 
558/2020/NĐ-CP27/05/2020Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về việc Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpChính phủ
 
604/2020/TT-BLĐTBXH25/05/2020Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướcBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
715/2020/QĐ-TTg24/04/2020Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Thủ tướng Chính phủ
 
838/2020/NĐ-CP03/04/2020Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngChính phủ
 
928/2020/NĐ-CP01/03/2020Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về việc QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNGChính phủ
 
1003/2020/TT-BLĐTBXH25/02/2020Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1120/2020/NĐ-CP17/02/2020Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nướcChính phủ
 
1202/2020/TT-BLĐTBXH14/02/2020Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hộiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1301/2020/TT-BLĐTBXH10/02/2020Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1402/2020/QĐ-TTg10/01/2020Quyết định 02/2020/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lươngChính phủ
 
1539/2019/TT-BLĐTBXH30/12/2019Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/30/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1674/2019/NĐ-CP23/09/2019
Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Chính phủ
 
1715/2019/TT-BLĐTBXH18/09/2019Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chế độ Báo cáo thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
VĂN BẢN MỚI