Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hìnhNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
2Thủ tục hỗ trợ và di chuyển hài cốt liệt sĩNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
3Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5Thủ tục trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
6Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
7Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân độiNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8Thủ tục Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp BằngNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao độngNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhânNgười có côngMức độ 2Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh