Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết200DuthaoNQngay21.10.docx200TT.UBNDngay21.10.docx23/11/2019
2góp ý hồ sơ Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết791BC tac dong chinh sach giam ngheo_Signed.pdf791cv gop y kien.doc791DT To Trinh UBND.docx791Phu luc kem De an.xlsx06/10/2019
3Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung và dự thảo Đề án Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định974De an sap xep bo may SLĐTBXH (ban hoan chinh).doc974Du thao QD sua doi bo sung chuc nang nhiem vu.doc28/04/2019
4Dự thảo Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô Hạng B2 và C, áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định816Dự thảo QD ban hành đinh muc KTKT nghè lai xe -2018.docx816PL1-ĐỊNH MỨC KTKT nghề lái xe B2-C.doc816PL2-ĐỊNH MỨC KTKT nghề lái xe B2-C.doc16/10/2018
5Dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết định5045.DT-QDKEMTHEO.doc724PL PHAN BO THEO HE SO K.xls8484.DT-QUYETDINH.doc18/05/2018
6Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tây ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020Nghị quyết5231.Du thao NQ HDND.doc5232.TTr-UBND-lan2.docx5233.Baocaothuyetminh.doc5234.BTH so lieu ho ngheo cac nam.xlsx20/04/2018
7Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết định5024.DT-QUYETDINH.doc5025.DT-QDKEMTHEO.doc10/02/2018
8Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Nghị quyết4081.DUTHAONGHIQUYET48.doc4082.QUYDINHKEMTHEODT-NQ.doc4093.Bth.xls10/02/2018
9Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết định4785.DT-QUYETDINH.doc4786.DT-QDKEMTHEO.doc15/01/2018
10Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Nghị quyết5131.TTrXDNQ.doc5132.DUTHAONGHIQUYET48.doc5133.QUYDINHKEMTHEODT-NQ.doc5134.BANG-TONG-HOP.xls15/01/2018
11Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định1332.DT-QUYCHE-KEMQD.doc10/11/2017