Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định1683.08-2020-NQ-HDND-MUC CHI TANG QUA CHUC THO NGUOI CAO TUOI - KH17.pdf3672.DTQD-CHUC-THO11.doc31/08/2020
2Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết461DT-NGHIQUYET.doc462DT-TOTRINHUBND.docx05/07/2020
3Dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết quy định mức đóng góp và hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyệnNghị quyết197Báo cáo đánh giá tác động chính sách.doc197Công văn lấy ý kiến các Sở ngành.doc197Dự thảo đề cương nghị quyết.docx213Tờ trình của Sở Lao động TBXH.docx213Tờ trình của UBND tỉnh.doc03/07/2020
4dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động tại CSCNMTNghị quyết873Báo cáo đánh giá tác động chính sách - phụ cấp đặc thù.doc873Công văn lấy ý kiến sở ngành về hồ sơ nghị quyết.doc873Dự thảo đề cương nghị quyết.docx873Tờ trình của Sở LĐTBXH.docx873Tờ trình của UBND tỉnh.doc03/07/2020
5Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 26.2019 của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chứcQuyết định731Công văn đề nghị góp ý Đề án và Quyết định sửa đổi Quyết định 26 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động.doc752CHỈNH SỬA Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 26.2019 của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức.doc12/05/2020
6Dự thảo NQ Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết5280c.BTHdutrukp+bthtacdong.xls682. BCTACDONG-CS.doc683. TTr-XDNQ.doc684.DT-NQ.doc09/04/2020
7Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tây NinhNghị quyết4972.BC đánh giá tác động quy định mức hỗ trợ cai nghiện tự nguyện.doc4974.Tờ trình của UBND trình HDND xin chủ trương ban hành NQ.doc4976. Dự thảo NQ.docx497Công văn gởi lấy ý kien Sở, ngành, UBND các huyện.doc30/03/2020
8dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết200DuthaoNQngay21.10.docx200TT.UBNDngay21.10.docx23/11/2019
9góp ý hồ sơ Tờ trình của UBND tỉnh xin ý kiến xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết791BC tac dong chinh sach giam ngheo_Signed.pdf791cv gop y kien.doc791DT To Trinh UBND.docx791Phu luc kem De an.xlsx06/10/2019
10Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung và dự thảo Đề án Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định974De an sap xep bo may SLĐTBXH (ban hoan chinh).doc974Du thao QD sua doi bo sung chuc nang nhiem vu.doc28/04/2019
11Dự thảo Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, chi phí đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô Hạng B2 và C, áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định816Dự thảo QD ban hành đinh muc KTKT nghè lai xe -2018.docx816PL1-ĐỊNH MỨC KTKT nghề lái xe B2-C.doc816PL2-ĐỊNH MỨC KTKT nghề lái xe B2-C.doc16/10/2018
12Dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết định5045.DT-QDKEMTHEO.doc724PL PHAN BO THEO HE SO K.xls8484.DT-QUYETDINH.doc18/05/2018
13Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Tây Ninh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tây ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020Nghị quyết5231.Du thao NQ HDND.doc5232.TTr-UBND-lan2.docx5233.Baocaothuyetminh.doc5234.BTH so lieu ho ngheo cac nam.xlsx20/04/2018
14Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Quyết định5024.DT-QUYETDINH.doc5025.DT-QDKEMTHEO.doc10/02/2018
15Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020Nghị quyết4081.DUTHAONGHIQUYET48.doc4082.QUYDINHKEMTHEODT-NQ.doc4093.Bth.xls10/02/2018