Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
188
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
110/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
2145/2020/NĐ-CPNghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/20202 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao độngChính phủ
 
3152/2020/NĐ-CPNghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt NamChính phủ
 
413/2020/TT-BLĐTBXHThông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
531/2019/TT-BLĐTBXH31/12/2020Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
633/2019/TT-BLĐTBXH30/12/2020Thông tư số 33/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/30/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
710/2020/TT-BLĐTBXH11/12/2020THÔNG TƯ SỐ 10/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 12/11/2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỘI ĐỒNG THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG XẤU TỚI CHỨC NĂNG SINH SẢN, NUÔI CONBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
812/2020/TT-BLĐTBXH 27/11/2020Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khíBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
913/2020/TT-BLĐTBXH27/11/2020Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1008/2020/TT-BLĐTBXH15/10/2020Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1108/2020/TT-BLĐTBXH15/10/2020

THÔNG TƯ SỐ 08/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 15/10/2020 CỦA BỘ LĐTBXH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ BẢO VỆ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1207/2020/TT-BLĐTBXH12/10/2020Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1306/2020/TT-BLĐTBXH20/08/2020Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1406/2020/TT-BLĐTBXH20/08/2020Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1505/2020/TT-BLĐTBXH16/08/2020Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc QUY ĐỊNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP HUYỆNBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1688/2020/NĐ-CP28/07/2020Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộcChính phủ
 
1774/2020/NĐ-CP01/07/2020Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020Chính phủ
 
VĂN BẢN MỚI