Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
166
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
110/2019/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
245/2019/QH1420/11/2019Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019.Quốc Hội
 
390/2019/NĐ-CP15/11/2019Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngChính phủ
 
418/2019/TT-BLĐTBXH08/11/2019Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấuBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
517/2019/TT-BLĐTBXH06/11/2019Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiệnBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
616/2019/TT-BLĐTBXH30/10/2019Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2019 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
774/2019/NĐ-CP23/09/2019
Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Chính phủ
 
815/2019/TT-BLĐTBXH18/09/2019Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chế độ Báo cáo thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hộiBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
914/2019/TT-BLĐTBXH16/09/2019Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toànBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1013/2019/TT-BLĐTBXH16/09/2019Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1127/2019/QĐ-TTg09/09/2019Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020Văn phòng Chính phủ
 
1212/2019/TT-BLĐTBXH12/08/2019Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệpBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
13102/2018/NĐ-CP20/07/2019
Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2019 của Chính phủ về việc Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
Chính phủ
 
1411/2019/TT-BLĐTBXH17/07/2019
Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
152688/VBHN-BLĐTBXH08/07/2019
Quyết định số 2688/VBHN-BLĐTBXH ngày 08/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quyết định Về chính sách nội trú đối vi học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
1658/2019/NĐ-CP01/07/2019
Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc  quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chính phủ
 
172090/VBHN-BLĐTBXH29/05/2019
Thông tư số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
VĂN BẢN MỚI