Hoạt động của Sở
 
Quyết định số 101/QĐ-ATLĐ ngày 19/4/2019 của Cục an toàn lao động về việc tặng giấy khen năm 2018
 
Quyết định số 03/QĐĐC-XPHC ngày 04/4/2019 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lao động.
 
Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 18/3/2019 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quyết định xử phạt hành chính về lao động
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
PostCategory
  
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

1.JPG

2.jpg

1/16/2020 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
1/16/2020 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

1111.JPG

1/2/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020
1/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

1.JPG

12/24/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
12/24/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019
Ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thống kê, công tác quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng”, nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về công tác thống kê cho các đơn vị quản lý nhà nước, địa phương. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng ban có liên quan và các đồng chí trực tiếp làm công tác thống kê, tài chính người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63 tỉnh/ thành phố.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, công tác thống kê nói chung và công tác thống kê Bộ, ngành nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chi tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và cho cả giai đoạn, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ đạt hiệu quả và kịp thời.​​

bo-truong-ld-tb-xh-dao-ngoc-dung.jpg

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Tập huấn công tác thống kê, quản lý kinh phí ưu đãi người có công

16/12/2019

 Ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thống kê, công tác quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng”, nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về công tác thống kê cho các đơn vị quản lý nhà nước, địa phương. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng ban có liên quan và các đồng chí trực tiếp làm công tác thống kê, tài chính người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63 tỉnh/ thành phố.

 Thông tin tại Hội nghị cho biết, công tác thống kê nói chung và công tác thống kê Bộ, ngành nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, chi tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và cho cả giai đoạn, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ đạt hiệu quả và kịp thời.

Cổng TTĐT Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị
Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, thời gian qua, công tác thống kê của Bộ, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đã dần đi vào nền nếp; việc tập trung đẩy mạnh xây dựng, hình thành và khai thác các cơ sở dữ liệu hành chính có sự trợ giúp tích cực của ứng dụng khoa học kỹ thuật (đặc biệt là công nghệ thông tin) đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý điều hành, đặc biệt là công tác thống kê được tự động hóa, chính xác hơn, tin cậy hơn so với giai đoạn trước đây.
Thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ký ban hành 02 Thông tư: số 01/2018/TT-LĐTBXH năm 2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.
Theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, để công tác thống kê thực sự thể hiện được vai trò của mình trong việc hỗ trợ đánh giá, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, Bộ, ngành thì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là hết sức quan trọng.
Nhiều địa phương, đơn vị có sự quan tâm của lãnh đạo đã truyền cảm hứng cho cán bộ, nhân viên, thể hiện được sự quyết tâm quản lý điều hành dựa trên số liệu thực chứng thì công tác thống kê đã được triển khai đầy đủ, chính xác và kịp thời cũng như luôn đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho Bộ trong quá trình hoàn thiện các công cụ thu thập, đo lường về thống kê. Tuy nhiên cũng có những đơn vị, địa phương, sự quan tâm còn chưa được đều đặn, đầy đủ dẫn đến số liệu chậm chễ, đối phó, thiếu độ tin cậy, chính xác làm ảnh hưởng chung đến việc đánh giá, quản lý điều hành của cả ngành, cả nước.
Cũng theo Thứ trưởng đánh giá, công tác thống kê vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức về vai trò của công tác thống kê ở một số đơn vị còn bị xem nhẹ; sự hợp tác, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, các đơn vị trong bộ còn chưa thường xuyên, hiệu quả; cơ cấu tổ chức về thống kê chưa được kiện toàn theo quy định; cán bộ làm công tác thống kê còn thiếu, yếu, chưa được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên​.
Anh-1b---4758.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai công tác thống kê Bộ, ngành LĐTBXH đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tập trung, chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống thu thập báo cáo thông tin để đảm bảo báo cáo đầy đủ thông tin theo các mẫu biểu đã ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động Lao động – Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách công tác thống kê cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác triển khai các hoạt động thống kê trên địa bàn, đảm bảo tính kết nối chia sẻ thông tin giữa các đơn vị nội bộ.
Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ cần cử ra đầu mối phụ trách công tác thống kê chịu trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ hỗ trợ các địa phương thu thập, cập nhật, báo cáo số liệu thống kê thuộc lĩnh vực của mình đảm bảo đầy đủ, hiệu quả và chính xác. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác và phổ biến số liệu.
Bộ cần phối kết hợp với Tổng cục Thống kê, các Bộ ngành có liên quan để ký các thỏa thuận và triển khai các thỏa thuận chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê trong các lĩnh vực một cách toàn diện theo đúng quy định của Chính phủ, góp phần tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và xây dựng Chính phủ điện tử.
Vụ KHTC cần giám sát, đôn đốc quá trình triển khai các hoạt động thống kê, tổng hợp ý kiến, vướng mắc của các địa phương, đơn vị để trình lãnh đạo Bộ xử lý (nếu cần). 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài hướng dẫn nghiệp vụ của đại diện Tổng cục Thống kê, các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc bộ, cũng như thảo luận các nội dung còn vướng mắc./.
(Nguồn: Molisa.gov.vn)


12/17/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác thống kê, công tác quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng”, nhằm nâng cao năng lực và nhận thức về công tác thống kê cho các đơn vị quản lý nhà nước, địa phương. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng ban có liên quan và các đồng chí trực tiếp làm công tác thống kê, tài chính người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63 tỉnh/ thành phố.
12/17/2019 9:00 AMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

122222222.JPG

12/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
12/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

01.JPG

11/26/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
11/26/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

2.jpg

11/18/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
11/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

1212.JPG

11/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
11/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Tham gia Hội thi tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019Tham gia Hội thi tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
ham dự hội thi có 16 đội đến từ Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sư đoàn BB5 Quân khu 7 và 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

d3f95f65a3eb45b51cfa.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc Sở cùng các thành viên Ban Giám khảo trao bằng khen cho các đội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lý Hoàng Vũ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, ngày 9.11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. 

02f228e960668638df77.jpg

Phần thi tự giới thiệu của Đội thi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các đội trải qua 3 phần thi, gồm tự giới thiệu về đội, thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật và phần thi thuyết trình. Nội dung thi xoay quanh Ngày pháp luật Việt Nam; các quy định của pháp luật có liên quan đến công việc, cuộc sống của thanh thiếu niên; những vấn đề liên quan đến tình hình xã hội của địa phương; vấn đề dư luận xã hội quan tâm (phòng chống ma túy, tín dụng đen, phòng chống xâm hại trẻ em, tác hại của thuốc lá, rượu bia…) và các vấn đề pháp luật mà đoàn viên, thanh thiếu niên quan tâm trong giai đoạn hiện nay.    


Phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm

​​​​Trải qua các phần thi sôi nổi, đội thi đến từ Sư đoàn BB5 xuất sắc đạt giải nhất, giải nhì là đơn vị Công an tỉnh và huyện Dương Minh Châu, giải ba thuộc về đội của Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Bến Cầu.​​

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải đội có phần thi tự giới thiệu ấn tượng nhất cho huyện Bến Cầu; giải người thuyết trình hay nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Mến – Sư đoàn BB5.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa, quy mô, thu hút sự tham gia hưởng ứng đông đảo của các lực lượng, đẩy mạnh việc thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao hiểu biết, chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên.​/.

11/12/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinTham gia Hội thi tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019/PublishingImages/2019-11/4df92e5dd2d3348d6dc2_Key_12112019080330.jpg
ham dự hội thi có 16 đội đến từ Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sư đoàn BB5 Quân khu 7 và 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
11/12/2019 9:00 AMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo; Chi đoàn
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

2.jpg

11/5/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
11/5/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

3333.JPG

11/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019
11/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

1212.JPG

10/22/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019
10/22/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Hội thao Giao lưu khối thi đua Văn hóa - Xã hộiHội thao Giao lưu khối thi đua Văn hóa - Xã hội
Vừa qua, tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra Hội thao Giao lưu khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019.

hoi thao_1.jpg

Các đội dự thi nhảy bao bố.

Tham gia giao lưu có 5 đơn vị trong khối, gồm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh.

hoi thao_2.jpg
Trao hoa chúc mừng nữ cán bộ, công chức, viên chức trong khối thi đua nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Các đơn vị đã tham gia thi đấu kéo co, nhảy bao bố và thi nấu ăn. Thông qua hoạt động nhằm tạo sân chơi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị có dịp gặp gỡ, giao lưu, thi đua, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

hoi thao_3.jpg

Trao giải cho các đội dự thi

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giải nhì thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giải ba là Sở Giáo dục và Đào tạo./.\

(Nguồn: Baotayninh.vn)10/21/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinHội thao Giao lưu khối thi đua Văn hóa - Xã hội/PublishingImages/2019-10/288c8765017ee720be6f_Key_21102019093323.jpg
Vừa qua, tại Sở Giáo dục và Đào tạo đã diễn ra Hội thao Giao lưu khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019.
10/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo; Công đoàn
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

3333.JPG

10/15/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019
10/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019

1212.JPG

10/9/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
10/9/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

1.JPG

2.jpg

10/1/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
10/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019

1212.JPG

9/26/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
9/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

1.JPG

9/17/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
9/17/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Tập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018Tập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018
Ngày 10/9/2019, Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn công tác khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp XH hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018 với mục đích hướng dẫn cán bộ Lao động -Thương binh xã hội xã, huyện thu thập thông tin hộ chính sách xã hội để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin quản lý về tình hình, số lượng, đặc điểm hộ chính sách xã hội, nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng thụ hưởng ở từng địa phương (ấp, xã, huyện) và trên địa bàn tỉnh;

217c9a72199cfec2a78d.jpg

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia được hướng dẫn các lập Phiếu thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng (Phiếu C1), các biểu báo cáo kết quả cuộc điều tra và thảo luận, giải đáp ý kiến.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu hiểu rõ thêm và thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin hộ chính sách xã hội theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp; đảm bảo không bỏ sót những hộ, những người thuộc diện được đưa vào Phiếu C1; việc thu thập thông tin ở từng địa phương phải kịp thời gian, đúng nội dung ghi chép và thực hiện việc cập nhật thông tin Phiếu C1 vào hệ thống./.


9/13/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinTập huấn khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018/PublishingImages/2019-09/217c9a72199cfec2a78d_Key_13092019143719.jpg
Ngày 10/9/2019, Sở LĐTBXH tổ chức tập huấn công tác khảo sát thu thập thông tin hộ gia đình có người đang nhận trợ cấp/trợ giúp XH hàng tháng tại cộng đồng phát sinh tăng trong 03 năm 2016, 2017 và 2018 với mục đích hướng dẫn cán bộ Lao động -Thương binh xã hội xã, huyện thu thập thông tin hộ chính sách xã hội để cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ thống thông tin quản lý về tình hình, số lượng, đặc điểm hộ chính sách xã hội, nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với đối tượng thụ hưởng ở từng địa phương (ấp, xã, huyện) và trên địa bàn tỉnh;
9/13/2019 3:00 PMYesĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Thăm và tặng quà cho em Phan Thanh Tâm xã Bàu Năng, huyện Dương Minh ChâuThăm và tặng quà cho em Phan Thanh Tâm xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu

1.JPG

BCH Chi đoàn thăm và tặng quà  cho em Phan Thanh Tâm - em nuôi Chi đoàn.

​Chiều ngày 12.9.2019 nhân dịp Tết Trung thu năm 2019 Chi đoàn Sở Lao động - Thương bimh và Xã hội Tây Ninh tổ chức thăm và tặng quà cho em Phan Thanh Tâm xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu là em nuôi của Chi đoàn 1 phần quà trị giá 250.000 đồng và 01 suất học bổng trị giá 2.000.000 đồng. Tặng 40 cái lồng đèn cho các em thiếu nhi xã Bàu Năng./.

9/13/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinThăm và tặng quà cho em Phan Thanh Tâm xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu/PublishingImages/2019-09/1_Key_13092019080237.jpg
9/13/2019 9:00 AMYesĐã ban hànhChi đoàn
TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019
Nhằm xác định đúng đối tượng, thống kê, quản lý biến động (tăng, giảm) của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 theo từng ấp, khu phố; xã phường, thị trấn và huyện, thành phố nhằm phụ vụ cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Ngày 22/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

1.JPG

Bà Trần Thị Lan - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Lan – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Tây Ninh năm 2019 , thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo cấp tỉnh, Đại diện các Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ, đại diện UBND các huyện, thành phố, phòng LĐTBXH các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các nội dung như Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, Kế hoạch số 1700/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh và biểu mẫu, hướng dẫn liên quan. Ban tổ chức đã tiếp thu và giải đáp thắc mắc của các đại biểu.

a8005043a14746191f56.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, bà Trần Thị Lan – PGĐ Sở đề nghị UBND các huyện thành phố ngoài việc triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo trên địa bàn theo quy định, cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như phân công trách nhiệm trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo các cấp; cơ cấu, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo theo hướng có trách nhiệm, tích cực trong công tác rà soát hộ nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo; Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, số hộ nghèo phát sinh trên địa bàn. Trường hợp hộ nghèo phát sinh cao (không do hậu quả của thiên tai, bão lũ), đề nghị địa phương phải báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân phát sinh hộ nghèo; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người nghèo vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý ỷ lại, trông chờ vào các chế độ hỗ trợ của nhà nước. Sau khi có kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các tổ chức, đoàn thể có đoàn viên, hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo được ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ; lồng ghép các nguồn lực của địa phương thực hiện các chính sách giảm nghèo cho các hộ này./.

9/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinTẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM 2019/PublishingImages/2019-09/1_Key_04092019153217.jpg
Nhằm xác định đúng đối tượng, thống kê, quản lý biến động (tăng, giảm) của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 theo từng ấp, khu phố; xã phường, thị trấn và huyện, thành phố nhằm phụ vụ cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2020. Ngày 22/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
9/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
CĐCS SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019CĐCS SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCNVN (02.9.1945-02.9.2019) và 74 năm ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28.8.1945-28.8.2019); Từ ngày 26.8-28.8.2019 CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giải cầu lông cho công chức, viên chức và người lao động năm 2019 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trí lực mà mạnh cả về thể lực.

Hinh 5.jpg

Các Vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Quy mô Giải cầu lông năm nay có sự tham gia của 24 vận động viên (14 nam, 10 nữ), chia làm hai nội dung thi đấu (đôi nam và đôi nam nữ) với 18 trận đấu. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Tiễn - PGĐ Sở mong rằng Giải cầu lông lần này còn là là dịp để các đơn vị, các vận động viên được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tinh đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu mà ngành giao phó, các vận động viên hãy phát huy hết các phẩm chất sẵn có của mình, thi đấu nhiệt tình, quyết tâm giành thành tích cao nhất, khẳng định đúng khả năng của mình trong sự đoàn kết, vui khỏe, trung thực và thi đấu an toàn.

Kết thúc Giải đấu, BCH CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao giấy khen và phần thưởng giành cho các cặp đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong các nội dung thi đấu./.

CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


8/29/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinCĐCS SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019/PublishingImages/2019-08/1_Key_29082019153239.jpg
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCNVN (02.9.1945-02.9.2019) và 74 năm ngày truyền thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28.8.1945-28.8.2019); Từ ngày 26.8-28.8.2019 CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức giải cầu lông cho công chức, viên chức và người lao động năm 2019 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trí lực mà mạnh cả về thể lực.
8/29/2019 4:00 PMYesĐã ban hànhCông đoàn
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 12/8/2019 đến ngày16/8/2019

8.jpg

8/14/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 12/8/2019 đến ngày16/8/2019
8/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019

3.jpg

7/31/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
7/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

4.PNG

7/24/2019 8:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
7/24/2019 8:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019

1.PNG

7/17/2019 5:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
7/17/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 08/7/2019 đến ngà y 11/7/2019

12.PNG

7/10/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 08/7/2019 đến ngà y 11/7/2019
7/10/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019

1.PNG

7/2/2019 9:00 AMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019
7/2/2019 9:00 AMNoĐã ban hànhLịch công tác
Diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019Diễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019
Ngày 28/6/2019 Sở LĐTB và XH tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn trẻ em. Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em về thực hiện quyền của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đồng thời giúp các em có thêm những kiến thức thực hành ở ngoài xã hội.

b140c457bf5a5b04024b.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Diễn đàn

0e2f64f51ff8fba6a2e9.jpg

Các Đại biểu tham dự Diễn đàn

ại phiên gặp mặt, đối thoại, các nhóm trẻ em sẽ trình bày kết quả của thảo luận, trao đổi về các vấn đề: việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em; quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng; phòng, tránh tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước; phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Mỗi vấn đề các em cần phải tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị, đề xuất đồng thời đưa ra các thông điệp, khuyến nghị.


           Bên cạnh đó, các em đã mạnh dạn, thẳng thắn đặt câu hỏi, trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình với lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Các câu hỏi mà các em đặt ra rất sát thực và cụ thể, thiết thực, thể hiện sự mong muốn, nguyện vọng của các em là không còn bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích; ý kiến của trẻ em trong gia đình được lắng nghe; muốn có môi trường sống an toàn, lành mạnh để học tập và phát triển. Những ý kiến của đại biểu trẻ em đã được đại diện của các Sở , ngành, đoàn thể  lắng nghe, ghi nhận và giải đáp cụ thể để các em hiểu.
bd57647b1f76fb28a267.jpg

Các nhóm trình bày vấn đề đã được chọn bằng 01 bức tranh vẽ,

 cắt, dán thông điệp trên giấy

407a4ff034fdd0a389ec.jpg

Thông điệp "Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác"
ae72a74ddf403b1e6251.jpg

Lãnh đạo Sở cùng các Đại biểu tặng quà cho các Trẻ em.

            Phát biểu tai lễ bế mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Nhiền - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnhTây Ninh năm 2019 cho biết: Qua diễn đàn trang bị cho trẻ em những kỹ năng phát huy quyền tham gia của trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


            Tất cả những vấn đề các em quan tâm hôm nay chính là những thông điệp mà các em muốn gửi đến lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể để có những giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Vì trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020./.
7/1/2019 3:00 PMĐã ban hànhTinDiễn đàn trẻ em tỉnh Tây Ninh năm 2019/PublishingImages/2019-08/1_Key_15082019145100.jpg
Ngày 28/6/2019 Sở LĐTB và XH tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn đàn trẻ em. Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em về thực hiện quyền của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; đồng thời giúp các em có thêm những kiến thức thực hành ở ngoài xã hội.
7/1/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhHoạt động lãnh đạo
Lịch làm việc của Ban Giám đốc SởLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở
Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019

1.PNG

6/25/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinLịch làm việc của Ban Giám đốc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019
6/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhLịch công tác
1 - 30Next