Thông tin cần biết
 
Sáng 8.7, cùng với các tỉnh/thành trong cả nước, Tây Ninh đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì.
 
Nâng cao hiệu quả bảo hiểm thất nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật việc làm lần đầu tiên được trình lên Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vừa diễn ra với mục tiêu bảo đảm quyền lợi cho người lao động và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, một khảo sát gần đây cho thấy ở thị trường lao động nước ta hiện nay, có tới gần 67% lực lượng lao động không có quan hệ lao động (có thể nôm na là không có hợp đồng lao động). Cùng với những hạn chế trong công tác quản lý, việc thiết kế chính sách bảo hiểm thất nghiệp với nhóm đối tượng này là quả là bài toán khó, nếu không muốn nói là khó khả thi.
 
Trong 3 ngày 8, 9 và 10.7, Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan cho cán bộ ngành LĐ-TB&XH và UBND 9 huyện/thị.
 
Sáng 26.11, tại hội trường UBND huyện Gò Dầu, Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh kết hợp với Sở Nội Vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu HĐND, nữ lãnh đạo quản lý, nữ lãnh đạo các phòng/ban chuyên môn, đoàn thể và nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp huyện, xã, thị trấn… thuộc 3 huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Trảng Bàng.
 
Sáng 16/08, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Uỷ ban Dân tộc nhằm rà soát hệ thống chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội để làm cơ sở báo cáo và có những đề xuất với Chính phủ về vấn đề này.
 
Theo PGS, TS Vũ Văn Phúc trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học về "An sinh xã hội ở nước ta - một số lý luận và thực tiễn" thì hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện với diện bao phủ không ngừng được mở rộng, dần đảm bảo thực hiện các quyền để con người được an bình, an ninh, an toàn trong xã hội...
 
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hỗ trợ xã hội để giúp đạt mức sống tối thiểu cho mọi người dân”, trong tháng 4/2012, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức 2 đoàn đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm ở Braxin và Nam Phi.
 
Vừa qua, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo kết quả điều tra nước ta vẫn còn hơn 2.5 triệu hộ nghèo và 1.5 triệu hộ cận nghèo.
 
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi mô hình cai nghiện ma túy tại Malaysia và định hướng đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam”.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Công văn số 72/UBND-KT ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Toàn văn ​Công văn số 72/UBND-KT ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh: 72 ub.signed.pdf

1/14/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”.

​Toàn văn Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh: 72 ub.signed (1).pdf

1/14/2021 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch hành động chiến lược dân số giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.Kế hoạch hành động chiến lược dân số giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động chiến lược dân số giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

​Toàn văn Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh3297 QD.signed.pdf

1/11/2021 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.Triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 08/UBND-KTTC ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Toàn văn ​Công văn số 08/UBND-KTTC ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh: 08 ub.signed.pdf

1/11/2021 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Công văn số 26/UBND-NC ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

​Toàn văn Công văn số 26/UBND-NC ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh: 26 ub.signed.pdf

1/11/2021 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025Tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025
Công văn số 3192/UBND-KTTC ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025

​Toàn văn Công văn số 3192/UBND-KTTC ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh: 3192 ub.signed.pdf

12/25/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Công văn số 3193/UBND-KTTC ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Toàn văn ​Công văn số 3193/UBND-KTTC ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 3193 ub.signed.pdf

12/25/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.
Công văn số 3061/UBND-NCPC ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

Toàn văn Công văn số 3061/UBND-NCPC ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh3061 ub.signed.pdf

12/17/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.Bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Công văn số 3153/UBND-KTTC ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Toàn văn ​Công văn số 3153/UBND-KTTC ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh: 3153 ub.signed.pdf

12/17/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng AThông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A
Thông báo của Công ty TNHH SAILUN Việt Nam ngày 09/12/2020 về việc Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

​Toàn văn Thông báo của Công ty TNHH SAILUN Việt Nam ngày 09/12/2020: DOC120920-12092020173852.pdf

12/10/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ
Tham dự giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27, năm 2021.Tham dự giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27, năm 2021.
Công văn số 9006/VP-VHXH ngày 03/12/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc tham dự giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 27, năm 2021.

Toàn văn ​Công văn số 9006/VP-VHXH ngày 03/12/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: GM-ThamgiagiaiVĐQGleonuiBaRa-BinhPhuoc.pdf

12/9/2020 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Triển khai Công văn số 542/TWPCTT ngày 01/12/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTTTriển khai Công văn số 542/TWPCTT ngày 01/12/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT
Công văn số 83/VPTT-HCTH ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh về việc triển khai Công văn số 542/TWPCTT ngày 01/12/2020 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT

Công văn số 83/VPTT-HCTH ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh:542-TWPCTT-VP.pdf

12/9/2020 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền kiến thức nhận biết đa cấp bất chính nhằm đấu tranh ngăn chặn,phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh.Tuyên truyền kiến thức nhận biết đa cấp bất chính nhằm đấu tranh ngăn chặn,phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 2948/SCT-QLTM ngày 04/12/2020 của Sở Công Thương về việc tuyên truyền kiến thức nhận biết đa cấp bất chính nhằm đấu tranh ngăn chặn,phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 2948/SCT-QLTM ngày 04/12/2020 của Sở Công Thương SCT tuyen truyen nhan dien da cap trai phep lần II 2020_Signed.pdf

12/9/2020 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Công văn số 2990/UBND-NCPC ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Toàn văn ​Công văn số 2990/UBND-NCPC ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh:2990 ub.signed.pdf

12/3/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.Tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
Công văn số 2765/UBND-KTTC ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Toàn văn ​Công văn số 2765/UBND-KTTC ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh: 2765 ub.signed.pdf

11/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 2810/UBND-KTTC ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

​Toàn văn Công văn số 2810/UBND-KTTC ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh: 2810 ub.signed.pdf

11/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phối hợp tuyên truyền các báo, tạp chí Ngành năm 2021.Phối hợp tuyên truyền các báo, tạp chí Ngành năm 2021.
Công văn số 4424/LĐTBXH-VP ngày 10/11/2020 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc phối hợp tuyên truyền các báo, tạp chí Ngành năm 2021.

​Toàn văn Công văn số 4424/LĐTBXH-VP ngày 10/11/2020 của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội:48c91747-2ef6-45bc-8426-58d2c80d8afd_CV 4424 gui cac So don vi - phat hanh Bao chi 2021 - 10 Nov 2020.signed.signed.pdf

11/13/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.
Công văn số 2655/STP-PBGDPL ngày 09/11/2020 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan.
11/11/2020 9:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Vận chuyển miễn cước hàng cứu trợ đồng bào Miền TrungVận chuyển miễn cước hàng cứu trợ đồng bào Miền Trung
Công văn số 8179/VP-VHXH ngày 03/11/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc vận chuyển miễn cước hàng cứu trợ đồng bào Miền Trung

​Toàn văn Công văn số 8179/VP-VHXH ngày 03/11/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: 26606.PDF

11/5/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).
Công văn số 1884/SVHTTDL-QLVH ngày 14/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).

Công văn số 1884/SVHTTDL-QLVH ngày 14/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: CV TRIEN KHAI TTr KN Ngày thành lập Hội LHPN 20-10_Signed.pdf

10/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão.Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão.
Công văn số 998/VTLTNN-NV ngày 06/10/2020 của Cục văn thư lưu trữ nhà nước

Công văn số 998/VTLTNN-NV ngày 06/10/2020 của Cục văn thư lưu trữ nhà nước: 998.pdf

10/20/2020 5:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Phối hợp viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.Phối hợp viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 2388/HĐPH ngày 08/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc phối hợp viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh.

​Toàn văn Công văn số 2388/HĐPH ngày 08/10/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật: 2388.signed.pdf

10/14/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Treo Băng rôn khẩu hiệu chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.Treo Băng rôn khẩu hiệu chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Công văn số 7528/VP-VHXH ngày 11/10/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc treo Băng rôn khẩu hiệu chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

​Toàn văn Công văn số 7528/VP-VHXH ngày 11/10/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnhCV4923-HoiLHPNVN.pdf

10/14/2020 9:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Áp dụng quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.Áp dụng quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
Công văn số 2443/UBND-NCPC ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc  áp dụng quy định tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Toàn văn ​Công văn số 2443/UBND-NCPC ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh2443 ub.signed.pdf

10/14/2020 8:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Công văn số 2351/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn văn ​Công văn số 2351/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh: 2351 ub.signed.pdf

10/6/2020 8:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Về việc sắp xếp địa điểm làm việc của BHXH tỉnh TN.Về việc sắp xếp địa điểm làm việc của BHXH tỉnh TN.
Thông báo số 1687/TB-BHXH ngày 23/9/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh về sắp xếp địa điểm làm việc của BHXH tỉnh TN.

​Toàn văn Thông báo số 1687/TB-BHXH ngày 23/9/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh: DOC092820-09282020003851.pdf

10/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Lịch tiếp công dân tháng 10Lịch tiếp công dân tháng 10
Thông báo số 2914/TB-SLĐTBXH ngày 01/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo lịch tiếp công dân tháng 10

1.JPG

10/1/2020 4:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 (Công điện số 1300/CĐ-TTg).Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 (Công điện số 1300/CĐ-TTg).
Công văn số 2335/UBND-VHXH ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 (Công điện số 1300/CĐ-TTg).

Toàn văn ​Công văn số 2335/UBND-VHXH ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh: 2335.signed.pdf

10/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgVăn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.Tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Công văn số 1593/STTTT-TTBCXB ngày 29/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

​Toàn văn Công văn số 1593/STTTT-TTBCXB ngày 29/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thôngVe viec tang cuong tuyen truyen Dai hoi dang bo tinh Tay Ninh_final_Signed.pdf

10/1/2020 3:00 PMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Công văn số 2272/UBND-KTTC ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Toàn văn ​Công văn số 2272/UBND-KTTC ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh: 2272 ub.signed.pdf

9/29/2020 10:00 AMĐã ban hànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgThông tin tuyên truyền
1 - 30Next