Thông báo

Bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   17/01/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022

 •   13/12/2022 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 4108/TB-SLĐTBXH ngày 13/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022

 •   05/10/2022 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022: kể từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

 •   29/08/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 866
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;Căn cứ Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%

 •   18/08/2022 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

 •   02/08/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 4946/STNMT-PBVMT ngày 28/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

 •   02/08/2022 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2271/UBND-NC ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

 •   15/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2449/LĐTBXH-VP ngày 12/7/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH
Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT

 •   15/07/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1561/HĐPH ngày 07/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT
Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

 •   27/06/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1925/UBND-NC ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   27/06/2022 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1895/UBND-TH ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

 •   13/06/2022 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.

 •   15/06/2022 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1327/HĐPH ngày 10/6/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 •   15/06/2022 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1761/UBND-KGVX ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài

thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài

 •   03/06/2022 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 363/SNgV-VP ngày 31/5/2022 của Sở Ngoại vụ về việc nhắc lại việc thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài.
Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 •   03/06/2022 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1612/UBND-NC ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh về việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

 •   23/05/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1522/UBND-KT ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

 •   23/05/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1512/UBND-KT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

 •   23/05/2022 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1053/HĐPH ngày 09/5/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay496
 • Tháng hiện tại12,959
 • Tổng lượt truy cập2,555,371
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây