Văn bản chỉ đạo, điều hành

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

 •   01/08/2022 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2271/UBND-NC ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

 •   14/07/2022 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2449/LĐTBXH-VP ngày 12/7/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH
Triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022

Triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022

 •   01/07/2022 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 1694/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai các hoạt động “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh” năm 2022
Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 •   27/06/2022 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1895/UBND-TH ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

 •   12/06/2022 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 •   14/06/2022 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1761/UBND-KGVX ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban MTTQ và Báo cáo về công tác dân nguyện.

Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban MTTQ và Báo cáo về công tác dân nguyện.

 •   03/06/2022 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1726/UBND-TH ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban MTTQ và Báo cáo về công tác dân nguyện.
thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài

thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài

 •   03/06/2022 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 363/SNgV-VP ngày 31/5/2022 của Sở Ngoại vụ về việc nhắc lại việc thực hiện quy định đối với thủ tục xin phép ra nước ngoài.
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

 •   22/05/2022 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1522/UBND-KT ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.

 •   22/05/2022 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1512/UBND-KT ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”.
Tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”.

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”.

 •   26/04/2022 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2482/STNMT-PBVMT ngày 19/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”.
Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022.

Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022.

 •   05/04/2022 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 1087/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022.
Triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần II-năm 2022 và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần VII-năm 2022 (Giải Búa liềm vàng).

Triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần II-năm 2022 và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần VII-năm 2022 (Giải Búa liềm vàng).

 •   05/04/2022 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1854-CV/BTCTU ngày 29/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần II-năm 2022 và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần VII-năm 2022 (Giải Búa liềm vàng).
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

 •   29/03/2022 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 1315
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1002/UBND-KT ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.
Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

 •   29/03/2022 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 1342
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 987/UBND-KGVX ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 •   17/03/2022 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 853/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

 •   17/03/2022 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 138/NHCSTN-KH ngày 04/02/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 •   15/02/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1321
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 178/TB-VP ngày 07/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Rà soát, xác định lại chính sách nhà ở xã hội tỉnh.

Rà soát, xác định lại chính sách nhà ở xã hội tỉnh.

 •   09/02/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1008
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 241/SXD-QLN&VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng về việc rà soát, xác định lại chính sách nhà ở xã hội tỉnh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay1,353
 • Tháng hiện tại21,292
 • Tổng lượt truy cập1,543,664
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây