Văn bản chỉ đạo, điều hành

Bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   17/01/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về việc bổ sung các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Góp ý tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra

Góp ý tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra

 •   18/12/2022 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 157/TTr ngày 14/12/2022 của Thanh tra Sở LĐTBXH về việc góp ý tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022

 •   13/12/2022 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 4108/TB-SLĐTBXH ngày 13/12/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, chất lượng công chức, viên chức, người lao động năm 2022
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”.

 •   12/10/2022 03:08:00 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2180/HĐPH ngày 06/10/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 10 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”.
Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

 •   12/10/2022 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 1048
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3320/UBND-KT ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2022

Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2022

 •   12/10/2022 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2112/HĐPH ngày 28/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2022
Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022

 •   05/10/2022 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022: kể từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý IV năm 2022.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý IV năm 2022.

 •   03/10/2022 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2057/HĐPH ngày 21/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý IV năm 2022.
Triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020.

Triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020.

 •   21/09/2022 04:37:00 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3133/UBND-KT ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

 •   21/09/2022 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3136/UBND-KT ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 •   21/09/2022 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3115/UBND-NC ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người”.

 •   21/09/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1995/HĐPH ngày 15/9/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 9 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người”.
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 •   21/09/2022 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3091/UBND-NC ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Giai đoạn 2016-2022: Hơn 46 tỷ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn

Giai đoạn 2016-2022: Hơn 46 tỷ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn

 •   16/09/2022 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Sáng 15.9, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đối với Sở LĐ-TB&XH. Chủ trì buổi giám sát là bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.
Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.

 •   31/08/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1863/STP-XDPBPL ngày 24/8/2022 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”.
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

 •   29/08/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/8/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;Căn cứ Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Ứng dụng CNTT, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT

Ứng dụng CNTT, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT

 •   04/08/2022 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Bên cạnh hưởng những quyền và lợi ích thiết thực của chính sách BHYT, người tham gia BHYT còn được trải nghiệm, sử dụng những tiện ích đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực BHYT thông qua việc cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.
Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

 •   02/08/2022 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2271/UBND-NC ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành "Quy định đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

 •   15/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2449/LĐTBXH-VP ngày 12/7/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cảnh giác với một số đối tượng lừa đảo, mạo danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay447
 • Tháng hiện tại12,910
 • Tổng lượt truy cập2,555,322
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây