Thông tin tuyên truyền

Triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

 •   01/08/2022 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 4946/STNMT-PBVMT ngày 28/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT

 •   14/07/2022 10:20:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1561/HĐPH ngày 07/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, BHXH, BHYT và bảo đảm TT, ATGT
Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

 •   27/06/2022 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1925/UBND-NC ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em

 •   12/06/2022 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.

 •   15/06/2022 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1327/HĐPH ngày 10/6/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 6 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.

 •   22/05/2022 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1053/HĐPH ngày 09/5/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 5 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy”.
Phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

 •   26/04/2022 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
- Thông báo số 10/TB-CATN ngày 12/4/2022 của Công an tỉnh Tây Ninh về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Phát động cuộc thi -tiktok_Aiken.

Phát động cuộc thi -tiktok_Aiken.

 •   05/04/2022 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1499/SYT-NV ngày 01/4/2022 của Sở Y tế về việc phát động cuộc thi -tiktok_Aiken.
Tham gia Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

Tham gia Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.

 •   05/04/2022 11:19:00 PM
 •   Đã xem: 700
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1872/STNMT-PBVMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia Cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.
Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.

 •   29/03/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1965/VP-KGVX ngày 25/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.
Thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022.

 •   29/03/2022 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 1329
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 975/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022.
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2022)

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2022)

 •   27/03/2022 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 1354
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 595/KH-BCH ngày 09/3/2022 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam ( 28/3/1935-28/3/2022).
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II năm 2022.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II năm 2022.

 •   27/03/2022 09:11:00 PM
 •   Đã xem: 1337
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 666/HĐPH ngày 21/3/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ quý II năm 2022.
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

 •   17/03/2022 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 623/STP-XD&PBPL ngày 15/3/2022 của Hội đồng
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2022, chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
Tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý” năm 2022.

Tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý” năm 2022.

 •   17/03/2022 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 559/KH-HĐPH ngày 08/3/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ hàng quý” năm 2022.
Tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2022.

Tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2022.

 •   17/03/2022 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 558/KH-HĐPH ngày 08/3/2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về tổ chức các cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2022.
Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 03/2022.

Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 03/2022.

 •   09/03/2022 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 1333
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 216 /SGTVT ngày 03/3/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 03/2022.
Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.

 •   15/02/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 687
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 495/UBND-KT ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022.
Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 02/2022.

Thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 02/2022.

 •   15/02/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 102/SGTVT ngày 08/02/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc thông báo giá cước taxi phổ biến trên thị trường tại Tây Ninh trong tháng 02/2022.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,346
 • Tháng hiện tại21,285
 • Tổng lượt truy cập1,543,657
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây