Công tác về lĩnh vực Xã hội

Thứ tư - 18/09/2019 07:00 1.019 0

Về lĩnh vực xã hội

1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo với các chương trình, dự án như cho vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo… được các huyện, thành phố tích cực thực hiện:

+ Về chăm sóc y tế: cấp 27.121 thẻ BHYT cho đối tượng (phát sinh mới 52 thẻ, giảm 384 thẻ), đảm bảo số đối tượng phát sinh được cấp thẻ BHYT theo quy định.

+ Về hỗ trợ tiền điện: trong 09 tháng đầu năm 2019 đã hỗ trợ tiền điện cho 7.609 hộ nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí 2.972,9 triệu đồng.

+ Về vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.703 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 49.511 triệu đồng.

+ Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức đoàn thể đã xây mới và bàn giao được 128 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá  5.520 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo";

* Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 14.641 hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương và 38.716 phần quà với tổng kinh phí 28.977,25 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam trên địa bàn tỉnh: 681,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí sản xuất của Đảng bộ tỉnh.

2. Công tác Bảo trợ xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi và Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Luật người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2016-2018.

Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 01/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện cho 778 cán bộ cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với VNAH tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Bên cạnh đó, việc chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng được đảm bảo, kịp thời, trong 09 tháng đã chi trả trợ cấp xã hội cho 33.821 đối tượng xã hội với kinh phí 129.993,883 triệu đồng và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các đối tượng; Về chăm sóc y tế: Trong tháng 9/2019 phát sinh tăng 49 thẻ và giảm 90 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nâng số thẻ còn hạn sử dụng là 31.214 thẻ, đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 153 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 72 cháu, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 81 người (người cao tuổi, khuyết tật....: 58; trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi: 23), các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hoá, dạy nghề cho các cháu.

3. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh, các mạnh thường quân đi thăm, tặng quà cho 1.648 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 480,6 triệu đồng.

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", trao tặng 600 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tây Ninh và huyện Hòa Thành, với tổng kinh phí 180 triệu đồng.

Thành lập đoàn lãnh đạo tỉnh và các mạnh thường quân tổ đi thăm và tặng quà cho 1.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số ở 09 huyện, thành phố và các cơ sở trợ giúp trẻ em; đồng thời, phối hợp với Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tổ chức Liên hoan Trung thu cho trẻ em năm 2019, với tổng kinh phí các hoạt động trên 438 triệu đồng.

Trong 09 tháng đầu năm Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ trên 600 triệu đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phối  hợp với Đài PTTH Tây Ninh thực hiện 09 phóng sự và Báo Tây Ninh thực hiện 01 phụ trương tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phát trong Chuyên mục "Vì tuổi thơ"; tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số".

Phối hợp với Quỹ BTTE Việt Nam rà soát, lập danh sách 713 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị, Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trường tiểu học Long Chữ A và B. Các em được hỗ trợ uống sữa miễn phí từ chương trình "Quỹ sữa vươn cao Việt Nam".

Phối hợp với Bảo Việt nhân thọ tổ chức trao 20 xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ chương trình "An sinh giáo dục" do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động hỗ trợ.

Về chăm sóc y tế: đến tháng 9/2019, cấp phát sinh tăng 1.566 thẻ BHYT, giảm 1.539 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ đang lưu hành 100.996 thẻ. Đảm bảo số trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh được cấp thẻ BHYT kịp thời.

4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 542 cộng tác viên và 135 cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp huyện và xã;

Tổ chức Hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới".

Tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.020 đại biểu là thành viên BVSTBPN cấp huyện và xã về công tác BĐG và VSTBPN; 9 lớp tuyên truyền cho 900 người dân về công tác BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Phối hợp với Đài PTTH Tây Ninh xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nói chuyện chuyên đề tại 20 trường THPT với 2.000 em học sinh tham dự.

5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm; Kế hoạch công tác cai nghiện ma túy và Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống buôn bán người tại 16 Trường THPH trên địa bàn tỉnh, với 2.400 học sinh tham dự.

Công tác chữa bệnh, cai nghiện phục hồi cho đối tượng tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy: trong 09 tháng đầu năm Cơ sở đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy cho 1.227 lượt học viên, số học viên Cơ sở đang quản lý 661 học viên; trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 656 học viên, cai nghiện tự nguyện: 01 học viên, người  nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 05 học viên.

Tổng số người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng 200 người. Cụ thể:

  + Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 61 người.

+ Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng: 56 người.

  + Cai nghiện tự nguyện tại gia đình: 83 người.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay836
  • Tháng hiện tại686,856
  • Tổng lượt truy cập2,254,528
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây