Công tác xã hội năm 2021

Thứ tư - 05/01/2022 11:00 720 0

3. Lĩnh vực xã hội

3.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Ước tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2021 giảm 0,2%, đạt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020.

- Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ không khả năng thoát nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ năm 2021. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Tây Ninh.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

- Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định phân bổ 336.255 ký gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID - 19.

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách đối với các đối tượng không khả năng thoát nghèo, theo đó: tổng số hộ nghèo không khả năng thoát nghèo là 697 hộ/882 nhân khẩu, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 8.870 triệu đồng. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ cho hộ cận nghèo và hộ không khả năng thoát nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID - 19 với 2.502 hộ cận nghèo và 697 hộ không có khả năng thoát nghèo với tổng tiền hỗ trợ 2.143,33 triệu đồng (mức hỗ trợ 670,000 đồng/hộ) từ nguồn của UBTWMTTQVN. Bộ Quốc Phòng đã hỗ trợ cho tỉnh Tây Ninh 20.000 phần quà (gồm: gạo và nhu yếu phẩm), mỗi phần trị giá 300.000 đồng, với tổng kinh phí: 6.000 triệu đồng cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID - 19.

Trong năm 2021, ngân sách địa phương đã hỗ trợ tiền điện cho 2.502 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.849 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 83.246 triệu đồng. UBMTTQVN tỉnh phối hợp với các địa phương xây tặng và bàn giao 222 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí xây dựng là 11.990 triệu đồng cho hộ cận nghèo. Đồng thời phối hợp với Tập đoàn điện lực Miền Nam khảo sát và xây tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, kinh phí 500 triệu đồng.

Về cấp thẻ BHYT: người thuộc hộ cận nghèo, nghèo tỉnh và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm: 130.149 lượt thẻ.

*Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ 7.881 hộ với tổng kinh phí 6.221,3 triệu đồng.

3.2. Công tác bảo trợ xã hội

Ban hành: Kế hoạch về việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021; Kế hoạch về việc thực hiện công tác quản lý và nhập liệu đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP năm 2021; Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021; Kế hoạch về việc thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021; Kế hoạch về việc thực hiện công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội năm 2021; Kế hoạch về việc thực hiện Công tác người cao tuổi năm 2021; Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội năm 2021; Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2021...Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho người không may tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 cho 140 trường hợp, kinh phí 2.520 triệu đồng.

Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên, đã chi trả trợ cấp xã hội cho 35.740 lượt đối tượng BTXH, với tổng kinh phí 186.406 triệu đồng. Về chăm sóc y tế: cấp 33.158 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, phát sinh tăng 118 thẻ, giảm 179 thẻ; đảm bảo 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 124 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 57 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 67 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hóa, dạy nghề cho các cháu.

*Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã hỗ trợ 8.808 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 3.530,25 triệu đồng; hỗ trợ cho 919 người cao tuổi, với kinh phi 1.173,1 triệu đồng.

3.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành: Kế hoạch về việc tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2021; Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021.

Thực hiện lắp đặt mới 64 Pano tuyên truyền về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực và khảo sát, sang sổ theo dõi trẻ em trong gia đình giai đoạn 2021-2025 cho 648 công chức và cộng tác viên làm công tác trẻ em.

Về chăm sóc y tế: tổng số thẻ 96.844, phát sinh tăng 3.439 thẻ, giảm 1.860 thẻ.

Số trẻ em mồ côi do cha, mẹ chết vì nhiễm COVID-19: 30 em. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ mỗi em 05 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tây Ninh hỗ trợ mỗi em 01 phần quà trị giá 300.000 đồng. Số trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19: 02 em, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ mỗi em 01 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng; trị giá 1 triệu đồng/suất.

*Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: toàn tỉnh đã tổ chức tặng quà cho 2.983 trẻ em, với kinh phí 1.100,3 triệu đồng. Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Sở đã phối hợp cùng các địa phương trao tặng cho 2.300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí 800 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 417,5 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: 382,500 triệu đồng.

3.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Ban hành: Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021; hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021; Kế hoạch in tờ gấp tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Thực hiện công tác tuyên truyền: phối hợp Báo Tây Ninh thực hiện 02 kỳ phụ trương vì sự tiến bộ của phụ nữ; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện 04 phóng sự tuyên truyền về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ, 30.000 tờ tài liệu "Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị" năm 2021; treo 254 băngron, phướn tuyên truyền về Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2021; cấp phát 3.500 cái quạt nhựa tuyên truyền trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2021.Tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 648 công chức và cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021.

3.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện tốt công tác quản lý học viên và tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021; Kế hoạch xây dựng xã phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và xây dựng xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2021.

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 597 học viên (19 nữ). Số học viên hiện diện tại Cơ sở 191 học viên (05 nữ), trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 191 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 00 học viên.

Trong năm 2021, có 225 người thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, trong đó: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là 185 người; cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 40 người. Số người quản lý tại cộng đồng 204 người, trong đó, số người được dạy nghề, tạo việc làm là 01 người, số người được vay vốn là 08 người.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay840
  • Tháng hiện tại686,860
  • Tổng lượt truy cập2,254,532
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây