Công tác Xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Chủ nhật - 26/06/2022 23:41 35 0

3. Lĩnh vực xã hội

3.1. Thực hiện công tác giảm nghèo

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ không khả năng thoát nghèo thực hiện chính sách năm 2022; Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 theo quy định; ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ nguồn dự trữ quốc gia, cụ thể tỉnh Tây Ninh được phân bổ 825.480 kg gạo cho 55.032 người dân nghèo, khó khăn; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phối hợp với Quỹ Thiện tâm (VinGroup) trao 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bến Cầu và Châu Thành. Phối hợp Công ty TNHH Thời trang Fortunate Hồng Kông (Việt Nam) tổ chức trao 270 quà cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hòa Thành và huyện Gò Dầu, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Cấp thẻ BHYT: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm: 5.953 thẻ (phát sinh tăng 1.670 thẻ, giảm 388 thẻ).

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đã hỗ trợ 5.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 4.525 triệu đồng.

Đã cho 293 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi với kinh phí 11.658 triệu đồng, trong đó: hộ nghèo 11 hộ với kinh phí 360 triệu đồng, hộ cận nghèo 28 lượt hộ với kinh phí cho 1.021 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 56 lượt hộ với kinh phí cho vay 2.047 triệu đồng; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 198 lượt người với kinh phí cho vay 8.230,5 triệu đồng.

Về hỗ trợ nhà ở: Ủy ban MTTQ VN tỉnh phối hợp với các địa phương xây tặng và bàn giao 111 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí xây dựng là 6.200 triệu đồng cho hộ nghèo.

3.2. Công tác bảo trợ xã hội

Trình UBND tỉnh: phê duyệt danh sách hộ gia đình trên địa bàn huyện Tân Biên bố trí khu Dân cư Chàng Riệc là 29 hộ và thụ hưởng tiêu chí lẻ là 52 hộ; Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; phê duyệt danh sách 793 công dân tròn 90 tuổi và 79 công dân trên 100 tuổi được chúc thọ, mừng thọ vào năm 2022; dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2030; dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất da cam” tại tỉnh Tây Ninh.

Ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Tây Ninh năm 2022; Kế hoạch tập huấn xác định mức độ khuyết tật cho thành viên hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã; Kế hoạch phối hợp với Hội đồng Giám định y khoa tỉnh thực hiện xác định mức độ khuyết tật cho trẻ em dưới 06 tuổi; Báo cáo kết quả kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các Cơ sở trợ giúp xã hội.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã hỗ trợ chi phí mai táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 với 842 trường hợp, kinh phí 15.156 triệu đồng. (Lũy kế hỗ trợ chi phí mai táng cho người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 cho 1.168 trường hợp, kinh phí 21.024 triệu đồng).

Tổ chức Đoàn kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội; rà soát, lập danh sách người khuyết tật dưới 06 tuổi và từ 06 tuổi trở lên đề nghị Hội đồng Giám định y khoa tỉnh xác định mức độ khuyết tật.

Về cấp thẻ BHYT cho đối tượng BTXH: cấp 33.367 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (phát sinh tăng 262 thẻ, giảm 279 thẻ), đạt tỷ lệ 100% số đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Đã chi trả trợ cấp xã hội cho 35.063 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng với kinh phí 110.399 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022: thực hiện công tác chúc thọ mừng thọ cho công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi cho 111 cụ, với kinh phí 353,106 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi 21 người bệnh tâm thần tỉnh Tây Ninh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Long An Và Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang với kinh phí 20,5 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi 10 Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh với kinh phí 60 triệu đồng.

Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở thực hiện tốt việc quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 122 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị 57 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 65 người, các Trung tâm thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; hỗ trợ dạy văn hóa, dạy nghề cho các cháu.

3.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Ban hành và triển khai các Kế hoạch: Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; Phong trào thi đua "Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em"; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em năm 2022...

Phối hợp với Báo Tây Ninh đăng 02 phụ trương “Vì tuổi thơ”, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng 04 kỳ. Tổ chức treo 105 băng ron tuyên truyền về chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tỉnh đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em với hơn 200 trẻ em tham dự, trao 650 phần quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, các em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí 275 triệu đồng. Công ty TNHH XNK Gia Lâm Tây Ninh tài trợ 100 triệu đồng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ cho các em mồ côi tại cơ sở Minh Đức 100 triệu đồng. Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức trao tặng kinh phí cho 04 đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm Nuôi Dạy trẻ khiếm thị và Trường Khuyết tật) với số tiền 500 triệu đồng. Tổ chức trao học bổng và cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: 200 em mỗi em 1 triệu đồng, tổng kinh phí 226 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 20 lớp nói chuyện chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong các trường THCS trên địa bàn tỉnh với nội dung tuyên truyền một số văn bản pháp luật: Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật trẻ em; Kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em, tổng cộng có 2.000 lượt trẻ em tham dự.

Tổng số trẻ em mồ côi do cha, mẹ chết vì nhiễm COVID - 19 đến ngày 30/5/2022 là 66 em. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ các em mồ côi do cha, mẹ chết vì nhiễm COVID – 19 cho 66 em (5 triệu đồng/em) với số tiền 330 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ lập Sổ tiết kiệm cho 06 em (20 triệu đồng/em) với số tiền 120 triệu đồng. Quỹ Mái ấm hạnh phúc hỗ trợ 16 em (5 triệu đồng/em) với số tiền 80 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 44 em (0,3 triệu đồng/em) với số tiền 13 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số là 644 phần với kinh phí 298,5 triệu đồng.

Về chăm sóc y tế: cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là 94.660 thẻ (phát sinh tăng 1.064 thẻ, giảm 1.516 thẻ).

3.4. Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trình UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và xây dựng dự toán kinh phí hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; Kế hoạch nhân bản tài liệu tuyên truyền về xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

3.5. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Ban hành các Kế hoạch số 1060/KH-SLĐTBXH ngày 24/3/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2022; Kế hoạch số 811/KH-SLĐTBXH ngày 09/3/2022 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 1088/KH-SLĐTBXH ngày 28/3/2022 Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 340/KH-SLĐTBXH ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022; Kế hoạch số 359/KH-SLĐTBXH ngày 21/01/2022 về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022.

Phối hợp truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người được 41 tin, 06 bài với 105 lần phát sóng, tổng thời lượng phát sóng 264 phút, 06 buổi truyền thông với 145 lượt người tham dự trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở Cai nghiện ma túy đang quản lý 181 học viên (02 nữ); trong đó: cai nghiện ma túy bắt buộc: 181 học viên, cai nghiện ma túy tự nguyện: 00 học viên, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định: 00 học viên.

Tổng số người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2022 là 226 lượt người, trong đó: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng là 185 người; Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là 41 người.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay831
  • Tháng hiện tại686,851
  • Tổng lượt truy cập2,254,523
hoc tap va lam theo
Hỏi đáp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Báo Quân đội Nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây